Neziskové organizace

Klub Domino, Dětská tisková agentura

Mediální agentura zajišťuje akce pro děti, propagace, tiskové zprávy, prezentace, mediální kampaně rohlasové studio a audiovýrobu.

Občanské sdružení PREPO - sdružení pro prevenci a poradenství

Společenské a sportovní aktivity, výlety, protidrogová a protikriminální prevence a pomoc pro sociálně slabé občany.

Pionýr

Děti, mládež, členové Pionýra či neorganizovaní mohou využívat pestré nabídky činnosti. Během schůzek oddílů či klubů, výprav, otevřených akcí, táborů se zabývají turistikou, tábořením, kulturou, sportem, přírodovědou či technikou. Nevšední je i mezinárodní …

ProPrev, o. s.

Realizace primární prevence rizikového chování a kriminality na základních a středních školách, dlouhodobé programy primární prevence, adaptační výjezdy, vzdělávání pedagogů, programy selektivní indikované prevence, intervenční programy.

Užitečný život

Naše občanské sdružení podporuje rozvoj mladých lidí bez ohledu na zdravotní postižení.

YMCA Braník, Křesťanské sdružení mladých lidí

Naše společnost se zabývá organizováním společenských aktivit pro děti a mládež. Organizujeme také humanitární akce na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí.

109. pionýrská skupina Vyšehrad

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

2. pionýrská skupina Klíč

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

96. pionýrská skupina Veselí medvědi

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Občanské sdružení Druhý dech pro Tomáška

Vyhledávání a získávání sponzorů a dárců na zakoupení dýchacích ventilátorů do domácí péče nebo jiných zdravotnických přístrojů pro postižené děti.

Jaroslava Kladivová

Provoz útulku pro zatoulaná a opuštěná zvířata. .

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Advokátní kancelář Andrea Kincová

Advokátní kancelář Andrea Kincová

Naše advokátní kancelář se zabývá řešením právních problémů klientů z oblastí práva rodinného, občanského, obchodního, trestního i správního. Jednou z našich specializací jsou nemovitosti a bytové právo, poradíme vám.

Ictus, o.p.s.

Provoz organizace pro občany po cévní mozkové nehodě.

Focus on education, o.p.s.

Provozování neziskové organizace, jeslí pro děti od 2 do 3,5 let, mateřské školy a prvního stupně základní školy. Pořádání přednášek pro rodiče.

DEBON, s.r.o.

Nabídka doprovodu nebo odvozu k lékaři, vyzvednutí léků, obstarání nákupu, dovozu jídla a vyřizování na úřadech.

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství

E-magazín Bahá`í listy zachycuje dění v doma i v Bahá`í světě. Nabízí Bahá`í učením inspirovanou hudbu a filmy, duchovní inspirace.

ZAVŘENO (Otevírá Po 00:00)

Pražský spolek ochránců zvířat

Péče o opuštěné, poraněné, týrané a nemocné kočky a psy.

Tomáš Pfeiffer - e-shop

Nabídka knih, audio a video nosičů s filozofickou tématikou. Nakladatelství je zaměřeno na dílo Josefa Zezulky, na CD a DVD s hudbou Vodnářského zvonu. Internetová televize Biovid. Pořádáme koncerty Společná věc, duchovní filozofické přednášky. Dále se ...

Šanta kočičí o.s.

Péče o opuštěné kočky. Provoz útulku s nabídkou koček k adopci.

Hlavní město Praha

Provoz útulku se specializací na příjem zatoulaných či opuštěných psů.

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla

Podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze.

Nadace Český barok

Záchrana barokních památek, jejich výzkum, rekonstrukce, obnova, zpřístupnění a prezentace nejširší veřejnosti.

Nadace české architektury

Podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury.

Nadační fond Věry Třebické - Řivnáčové

Podpora studijních, badatelských, uměleckých projektů a publikační činnosti.

Český červený kříž

Český červený kříž

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Rytmus

Umožnění lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci, a to zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.

BONA, o.p.s.

Provoz textilní chráněné dílny.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

RNDr. Ivana Frőhlichová

Pořádání sbírek k poskytování psychologické pomoci.

OTEVŘENO (nonstop)

Nadace Partnerství

Podpora ekologických projektů ve všech regionech České republiky.

Člověk v tísni, o.p.s.

Realizace humanitárních a rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podpora snah o demokratizaci a dodržování lidských práv.

Nadace českého výtvarného umění

Podporujeme výtvarné umění formou grantů a příspěvků. Žádosti o granty mohou podávat neziskové právnické osoby, veřejnoprávní instituce a další.

Farní charita Stodůlky

Příjem čistého oblečení či obuvi a jeho distribuce sociálně slabším spoluobčanům.

ZAVŘENO (Otevírá Po 17:00)

Pečovatelská služba Prahy 6

Poskytování ubytování pro rodiče a děti v nouzi.

Siemens, s.r.o.

Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami.

DYS-centrum z.u.

Poskytování poradenství pro děti s poruchami učení a chování, pro jejich rodiče a pedagogy. Reedukace poruch učení. Spolupracujeme s odborníky.

Český národní fond kultury, a.s.

Provozujeme národní fond pro podporu a propagaci české kultury v zahraničí. Zaměřujeme se na práci s národnostními menšinami žijícími na území ČR.

O.S. Na pomoc kočkám

Provoz občanského sdružení, které pomáhá útulkům pro kočky.

Česká pojišťovna, a.s.

Provozujeme nadační fond pro tělesně postižené. Zaměřujeme se na programy prevence úrazů dětí a mládeže či bezpečnost na silnici.

Občanské sdružení MARTIN při OU pro žáky s více vadami, o.p.s.

Nabídka vzdělávacích a volnočasových aktivit pro mládež. Možnost využití kroužku sportovních her, aktivit se psem, anglického jazyka, logopedie.

Sdružení BIOTRIN

Provoz neziskové organizace vytvořené vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderní biotechnologii.

Neziskovky.cz, o.p.s.

Poskytujeme vzdělávací, informační a konzultační služby pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

o.s. LORM - společnost pro hluchoslepé

Občanské sdružení poskytující služby a komplexní systematickou péči hluchoslepým osobám po celé ČR.