Neziskové organizace

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, z.s.

Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Jedním z cílů potravinové banky je předcházet plýtvání potravinami a současně pomoci odstranit chudobu a hlad.

Svoboda zvířat Plzeň

Celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli, snaží změnit se vztah lidí ke zvířatům. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě.

PESOS o.p.s.

Pomáháme nemocným, handicapovaným a opuštěným zvířatům. Zaměřujeme se na psy, kočky i koně. Vedeme psí poradnu a školu, pořádáme akce a sbírky.

Země lidí o.p.s.

Naším posláním je umožnit lidem se zdravotním postižením naplno prožívat volný čas takovým způsobem, jaký si sami zvolí. Nabídka volnočasových aktivit pro osoby s jakýmkoliv znevýhodněním se výrazně liší od možností zdravých lidí, není ale o nic méně pestrá a …

Nadační fond AVAST

Podporujeme ty, kteří jsou znevýhodněni sociálně nebo mají zdravotní postižení. Podporujeme též lidská práva, seniory, rozvoj kultury a vzdělávání.

Nadační fond Ztracené děti

Nadační fond Ztracené děti

Pořádáme přednášky pro děti se zaměřením na osvětu a prevenci kriminality. Pomáháme rodinám pohřešovaných dětí, dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným.

Národní sdružení PKU a jiných DMP, z.s.

Podpůrná nezisková organizace sdružující pacienty s fenylketonurií a obdobnými dědičnými metabolickými poruchami (DMP) z celé ČR. Cílem organizace je těmto pacientům a jejich rodinám pomáhat ve všech ohledech každodenního života, spolupůsobit při zlepšování …

Mladé Běchovice, z.s.

Dobrovolný nevládní neziskový spolek. Základní cíle spolku – organizování běžeckého závodu Mladé Běchovice a získání pro sport co nejvíce dětí. Hlavní účel spolku – zabezpečovat sportovní aktivity vedoucí děti ke zdravému životnímu stylu a spolupracovat s ...

Nadání a dovednosti o.p.s.

Naše poslání je pomáhat mladým lidem z dětských domovů, pěstounské péče i z jinak sociálně znevýhodněného prostředí a pomoci jim uspět v osobním i profesním životě. Připravujeme řadu zajímavých projektů, do kterých se mohou zapojit. V rámci projektů jim ...

AnimalsCops z.s.

AnimalsCops z.s.

Spolek AnimalsCops z.s. vznikl 28.8.2013 v Praze a jeho hlavní cílem je pomáhat týraným zvířatům a odhalovat množení zvířat za účelem zisku. Protože v jednotě je síla, tak se snažíme aktivně spolupracovat s ostatními spolky a útulky. Za dobu našeho působení …

Městská policie Praha

Městská policie Praha

Webové stránky www.Policie.CR slouží především jako online vzdělávací a informační projekt věnovaný Policie České republiky. Oficiální webové stránky Policie ČR jsou na adrese policie.cz. Cílem webových stránek Policie.CR je rozšiřovat povědomí o ...

Nadační fond Pokora

Nadační fond pomáhá pacientům trpícím Alzheimerovou chorobou a usnadňuje jim podmínky k životu. Zařízením pečujícím o pacienty s Alzheimerovou chorobou i rodinám daruje čističky vzduchu Therapy Air iOn, které zlepšují hygienické podmínky pacientů a vytváří ...

PONTE D22, z.ú.

Zajišťujeme registrované terénní odlehčovací služby v rámci celé Prahy pro seniory a lidi s postižením. Provozujeme komunitní centrum s aktivitami pro všechny generace, nabízíme služby pro rodinu. V letních měsících pořádáme příměstské tábory.

Plné vědomí

Účelem nadačního fondu je podporovat rozvoj plného vědomí všech bytostí. V praxi to znamená, že rozvíjíme a podporujeme techniky všímavosti (mindfulness) a jógy. Podporujeme v osobním rozvoji znevýhodněné skupiny. Snažíme se, aby byl v naší společnosti pojem …

Cesta za snem, z.s.

Pořádáme závody pro handicapované jako je Handy cyklo maraton a Handy kvadriatlon. Nabízíme zážitkové víkendy pro lidi po úraze nebo nemoci.

Nadace Depositum Bonum

Provoz nadace s cílem zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory. Zlepšit kvalitu výuky těchto oborů. Posílit prestiž profese učitele a povědomí o klíčovém významu školství pro prosperitu země.

Cestou necestou, z.ú.

Pomáháme ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat ve stabilním a citově vřelém prostředí své vlastní či náhradní rodiny. Pracujeme s dítětem a jeho rodinou, poskytujeme komplexní psychosociální podporu, a to ambulantní a terénní formou.

Prague Civil Society Centre, nadační fond

Provozujeme nadační fond. Naším cílem je podpora občanské společnosti zejména v zemích bývalého Sovětského svazu vyjma zemí Evropské unie.

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 charit, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, ve své práci vychází z křesťanských …

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně

Obecně prospěšná, nezisková organizace, která si klade za cíl pomáhat lidem v tíživé životní situaci v souladu s křesťanskými hodnotami. Dluhovou poradnu vede právník se zkušenostmi v oblasti vymáhání pohledávek, insolvence, oddlužení, soudního a exekučního …

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Nadace Český literární fond

Podpora tvůrčí činnosti a projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize, novinářství a zábavního umění.

AB plus CZ, občanské sdružení

Posláním organizace je všestranná pomoc osobám zdravotně znevýhodněným a podpora osob o ně pečující.

Nadační fond Dar zraku, nadační fond

Nadační fond Dar zraku, nadační fond

Cílem celého projektu je osvěta a podpora pro zrakově postižené, kteří se svojí vadou žijí, ale nevědí o jejím rozsahu nebo se bojí návštěvy svého lékaře. Prevence je velice důležitá a mnohdy podceňovaná. Nadační fond jde naproti tomuto a umožňuje orientační …

DOBRÝ ANDĚL, nadace

Nadace pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Azyl opuštěných zvířat

Provozujeme útulek pro psy. Nabízíme psy k adopci a k virtuální adopci.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Youth Time

Youth Time

Naše mládežnické hnutí je nezisková, nevládní, nepolitická a nezávislá organizace, založena mladými lidmi z celého světa za účelem hledáni způsobu společného vývoje a vytváření lepší budoucnosti.

AQUAPURA, nadační fond

Provoz nadačního fondu. Zaměřujeme se na zlepšení péče o pacienty s prodělanou TEN.

ORBI PONTES z.s.

ORBI PONTES z.s.

Pracujeme s lidmi se sluchovým postižením, pořádáme festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP), vzdělávací akce, sportovní akce. Propagujeme simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka.

Síť pro rodinu, z.s.

Posilujeme občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli. Podporujeme právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usilujeme o zdravý život ve zdravém prostředí.

Spolek zastánců dětských práv - česká sekce DCI

Hlídáme naplňování a dodržování Úmluvy o právech dítěte v celé republice. Pořádáme semináře a publikujeme v médiích.

Liga proti otokům

Provozujeme organizaci sdružující spoluobčany s onemocněním krve a krvetvorných orgánů. Našim členům poskytujeme odborné poradenství a informace o nemocích a postižení. Zajišťujeme rekreační pobyty pro nemocné.

Adrenalin Bez Bariér o.s.

Naším cílem je vytváření podmínek pro sport tělesně postižených a jejich fyzický a duševní vývoj. Pořádáme pobytové i prezentační akce.

Agentura pro evropské projekty management

Podpora mezinárodní projektové spolupráce mezi evropskými regiony a regionálními partnery.

Bakala Foundation

Bakala Foundation

Podporuje jednotlivce při studiu v ČR i v zahraničí a při realizaci jejich studijní či vědecké práce. Podporuje projekty v oblasti vzdělávání, médií, vědy, zdravotní péče, dobročinnosti, sportu a ekologie, kulturní rozvoj a umění. Podporuje rozvoj občanské ...

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

H4CH - Help for Children

Provozování neziskové organizace pro pomoc dětem v Kambodži. Podporujeme možnosti khmerských dětí a mládeže navštěvovat školu.

United Hearts for Help, o.s.

Podpora mladých začínajících umělců a za jejich přispění pomoc v oblastech postižených katastrofou či jiných potřebných místech.

EUVIET

Provozování občanského sdružení, které se zabývá pomocí cizincům při integraci do EU a podpoře vzdělávání.

ČESKÝ MOZEK, nadační fond

Zřizujeme nadační fond za účelem dosahování obecně prospěšných cílů ve vědě, technice, výzkumu a lékařství.

Šolmes dětem

Nabízíme autorská čtení a výchovné koncerty pro děti, koncerty pro děti i dospělé, divadlo pro děti. Provozujeme dětský klub. Pořádáme různé akce jako jsou mikulášské či sportovní i víkendové pobyty. Vyučujeme hru na kytaru a zpěv. Dále poskytujeme výtvarnou, …

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí ...

Club30

Club30

Našim cieľom je pomáhať rozvíjať talenty na Slovensku a naštartovať ich v sebarozvoji. Ponúkame odborné stáže pre šikovných a cieľavedomých študentov.

Teen Challenge International ČR

Organizace pomáhá lidem, kteří prožili stresovou životní situaci. Program Teen Challenge v České republice nabízí pomocnou ruku více než 150 chlapcům, dívkám, mužům a ženám. Tento křesťanský program se zaměřuje na konkrétní pomoc studentům v jejich vztahu k …

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi

Útulek pro opuštěné kočky. Nabídka, virtuální adopce, péče o týraná a zraněná zvířata.

AKADEMOS, a.s.

Zabýváme se problematikou úrazů, týrání, zanedbávání dětí a jejich ochrannou.

Fond ohrožených dětí

Občanské sdružení pomáhající týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem, působící na celém území České republiky.