Neziskové organizace

Tvrz Bernartice, o.s.

Naším cílem je obnova, správa a propagace kulturní památky.

Nadace solidarity

Ochrana lidských práv, kulturních památek a tradic. Rozvoj a podpora vědy, vzdělávání, tělovýchovy, sportu a poskytování humanitární pomoci.

Občanské sdružení TAP

Péče o rozvoj dovedností a schopností osob se zdravotním postižením a podpora jejich přípravy pro budoucí uplatnění na trhu práce.

Nadace Světového fondu dětí

Nadace má snahu pomoci dětem v nouzi na celém světě. Pořádáme pravidelné mise na pomoc dětem. Podporujeme program nutriční výživy.

Nadační fond Firm4y - Senior

Nadační fond pomáhá osamělým seniorům v materiální, sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti.

Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni

Snaha o zabezpečení důstojných životních podmínek lidem z řad policejního či hasičského sboru, kteří byli zraněni při výkonu povolání.

Europe and Democracy, nadační fond

Podpora projektů založených na svobodné výměně názorů o evropském kulturním a politickém prostoru a jeho budoucnosti.

ZO ČSOP Nyctalus

Zabýváme se ochranou netopýrů. Poskytujeme poradenské služby pro občany a pro záchranné stanice. Provádíme monitoring výskytu netopýrů.

Nadační fond Samaya

Cílem nadace je podpora sociálně, kulturně a humanitárně potřebných projektů v Nepálu a Indii.

SIRIRI, o.p.s.

Organizace nabízí pomoc chudým zemím, které leží mimo zájmy ostatních organizací i oficiální pomoci. Pomáháme ve Středoafrické republice.

Nadace České spořitelny

Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí.

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.

Provádíme analýzy ekonomické globalizace, obchodu a rozvoje. Vedeme moderované diskuze, pořádáme semináře s odborníky k danému tématu nebo workshopy.

Rotary klub Praga Ekumena

Poskytování humanitárních služeb a pomoci spoluobčanům.

Nadační fond Bohemia

Nabídka hmotné i nehmotné pomoci osobám ze slabších sociálních skupin, handicapovaným lidem, zdravotnickým zařízením a ústavům sociální pomoci.

Brána jazyků pootevřená, nadační fond

Podpora výuky jazyků i jiných předmětů a zahraničních zájezdů při ZŠ Brána jazyků. Dále nadace podporuje různé aktivity ve škole.

Nadace pro rozvoj vzdělání

Provozujeme nadaci pro rozvoj vzdělání. Nabízíme pomoc dětem s tělesným hendikepem a studentům vysokých škol z České a Slovenské republiky.

Nadační fond pro zdraví dětí

Podpora výzkumu v oblasti péče o zdraví matky a jejího dítěte či podpora související s publikační činností a vzděláváním.

Spojená akreditační komise, o.p.s.

Zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče pomocí akreditací zdravotnických zařízení.

Národní síť podpory zdraví, o.s.

Podpora zdraví a prevence nemocí. Zajištění výchovné, vzdělávací a ediční činnosti v oboru podpory zdraví pro jednotlivce, školy, firmy, obce a další.

České sdružení pro demokracii

Pořádáme kurzy a projekty napomáhající integraci specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.

Fair, o. s.

Přispíváme k rozvoji venkova v rozvojových zemích. Provádíme sociologický výzkum v rozvojových zemích a osvětu či vzdělávání lidí.

Makak Bolek

Sdružování občanů a právnických osob, které spojuje zájem na zlepšení životních podmínek zvířat v areálu psychiatrické léčebny.

Regain

Občanské sdružení zabývající se pomocí lidem v hmotné nouzi s řešení její svízelné situace. Nabídka poradenství a právní pomoci.

Nadace profesora Rösche

Podpora rozvoje telemedicíny a miniinvazivních terapeutických metod v lékařství.

Kolečka na cestách

Zachovávání a zlepšování zdravotního, zejména psychického stavu občanů imobilních po poranění míchy se zaměřením na organizování výletů a cestování.

Nadace dětem Terezy Maxové, nadace

Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

Památková komora České republiky

Zajišťování snahy o udržení a obnovu památek v našem státě.

Občanské sdružení BlueLand

Provoz sdružení s cílem rozvoje spolupráce a pomoci v opomíjených a těžko dostupných oblastech.

Ictus, o.p.s.

Provoz organizace pro občany po cévní mozkové příhodě.

Občanské sdružení Anabell

Provoz specializované poradny a knihovny. Poskytování informací o poruchách příjmu potravy. Pořádání přednášek a kurzů.

O.P.U.S, o.s.

Zprostředkování specifických vzdělávacích a pracovních aktivit.

Česká rada pro šetrné budovy

Podněcování výstavby a certifikace environmentálně šetrných budov.

HOPE and HELP, o.p.s.

Zabýváme se humanitární pomocí v České republice a zahraničí.

Water and Energy for Life, o.p.s.

Koordinace a následná distribuce humanitární pomoci do oblastí s nedostatkem pitné vody či energií.

Zrnka

Občanské sdružení s projekty na podporu rodin dětí, která potřebují po narození pomoc zdravotníků.

DOBRÁ CESTA o.s.

Poskytujeme pomoc lidem v problémových situacích, s pracovně právní problematikou či absolventům škol a problematikou státní sociální podpory.

Nadace T-Soft Eternity

Vytváření vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na meziodborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci.

Nadace Auxilia

Poskytování grantových příspěvků zejména na propagaci nezizkových organizací, jejich síťování, spolupráci s veřejnou správou a zahraničními partnery.

Institut pro informační společnost

Zajišťování vzdělávacích a konzultačních činností v oblasti ochrany duševního vlastnictví i vývoje.

yourchance, o.p.s.

Nabídka podpory začínajících živnostníků, podnikatelů, malých a středních firem. Pořádání kurzů rozvoje, autoandragogiky a koučování majitelů firem.