Náboženské organizace

Institut františkánských studií

Pořádání konferencí. Nabídka tříletého formačního studia. Našim posláním je pomoci posluchačům poznat krásu a hloubku františkánské spirituality.

Masorti Česká republika o.s.

Pořádání šabatových bohoslužeb. Nabídka kurzů základů judaismu a hebrejštiny.

Česká společnost pro katolickou teologii

Provoz sdružení osob badatelsky činných v oblasti teologie a přidružených oborů.

Arcidiecézní charita Praha

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi. Zprostředkování adopce na dálku.

Církev adventistů sedmého dne

Společenství Církve adventistů sedmého dne v České a Slovenské republice.

Evangelická církev metodistická

Sdružování farností a pořádání společných konferencí.

Diakonie Evangelické církve metodistické v ČR

Zajištění a poskytování křesťanské sociální, poradenské a duchovenské péče osamělým, ohroženým, nemocným a zdravotně postiženým lidem.

Slovenská římskokatolická farnost

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání určených slovenské komunitě v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty byl ve středu Nižšího Města.

Provincie kapucínů v ČR

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání. V současné době je nás v naší provincii 15 kněží, 15 bratří laiků, 5 bratři juniorů a jeden novic.

Univerzitní křesťanské hnutí

Provozujeme sítě studentských skupinek zapojených do evangelizace a misie.

Scripture Union Česká republika

Nabídka programů pro systematické čtení Bible, dětskou misii a prázdninové pobytové aktivity a tábory.

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné Praha - Nové Město

Pořádání bohoslužeb a náboženských programů v kostele. Kostel byl založen v roce 1347 Karlem IV. pro řád karmelitánů.

Českobratrská církev evangelická

Vydávání církevních řádů, statutů a pravidel Českobratrské církve evangelické. Pořádání bohoslužeb.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Spolek evangelických kazatelů

Sdružování kazatelů a kazatelek Českobratrské církve evangelické. Poskytujeme další odborné vzdělávání svých členů.

Farní charita Praha 1 - Malá Strana

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi. Pomáháme při řešení zadluženosti, uplatňování práv i jako doprovod k úředním jednáním.

Farní charita Praha 1 - Nové Město

Poskytujeme poradnu pro ženy. Poradna je otevřena všem ženám, které se nacházejí v situaci, s níž si samy nevědí rady nebo která je ohrožuje.

Komunita Chemin Neuf

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v ekumenickém duchu.

Česká katolická charita

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity, bohoslužby.

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 charit, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, ve své práci vychází z křesťanských …

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha - Staré Město

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Organizování farních setkání, výuky náboženství, modlitebního společenství, pěveckého sboru a hovorů o víře.

Konvent minoritů v Praze

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v komplexu kláštera minoritů s kostelem. Komplex byl založen již v roce 1332 králem Václavem I.

Církevní sbor ECAV v Praze

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Pražská pravoslavná eparchie

Sdružování jednotlivých obcí v lokalitě a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Pravoslavná církevní obec v Praze 2/I. - Nové Město

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v pravoslavném katedrálním chrámu svatého Cyrila a Metoděje.

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Sdružování jednotlivých sborů a na společných vzdělávacích konferencích posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha

Jsme církevní organizace. Naším cílem je prezentovat křesťanství moderním způsobem. Zabýváme se pořádáním bohoslužeb, společenských akcí a podobně.

Česká křesťanská akademie

Provoz nezávislého sdružení křesťanů všech církví rozvíjející společnost na poli kultury, politiky a ekonomie.