Křesťanství

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Provincie kapucínů v ČR

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání. V současné době je nás v naší provincii 15 kněží, 15 bratří laiků, 5 bratři juniorů a jeden novic.

Diakonie Církve bratrské

Nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Zaregistrovali jsme dvě veřejné sbírky, které podporují jak činnost v ČR, tak i zahraničí.

Husitské centrum, o.p.s.

Pořádání kulturních akcí. Poskytování psychologického, psychosociálního poradenství.

Církev adventistů sedmého dne

Společenství Církve adventistů sedmého dne v České a Slovenské republice.

Římskokatolická farnost u kostela sv.Františka z Assisi Praha-Chodov

Cílem farnosti je poskytnout všem lidem bydlícím na území farnosti křesťanské zázemí a to jak pastorační, formační i vzdělávací, tak i evangelizační. V našem případě je tedy snaha toto poskytnout lidem žijícím na území Prahy 11 a dát jim možnost nalézt ...

Česká katolická charita

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity, bohoslužby.

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 charit, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, ve své práci vychází z křesťanských …

ZAVŘENO (Otevírá v St 10:00)

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání v českém i čínském jazyce.

Ekumenická akademie Praha

Nabídka vzdělávání dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a konferencí.

Bratrská jednota baptistů

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Církev československá husitská

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé církevní obce a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Obec křesťanů v České republice

Snaha o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa. Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Náboženská společnost českých unitářů

Vytváření duchovního domova, poskytování péče a pomoci, pořádání vzdělávacích a sportovních kurzů pro děti a dospělé.

Farní charita Praha 4 - Chodov

Nabídka pečovatelských a ošetřovatelských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v St 10:00)

Schönstattské hnutí

Péče o výchovu a pastoraci rodin, dětí i mládeže.

Českobratrská církev evangelická

Vydávání církevních řádů, statutů a pravidel Českobratrské církve evangelické. Pořádání bohoslužeb.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Farní charita Stodůlky

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Farní charita Praha 14 - Černý Most, Kyje

Zajišťujeme charitativní a humanitární pomoc určenou lidem v nouzi. Nabízíme kurzy anglického jazyka pro maminky s hlídáním dětí a výtvarné dílny.

Scripture Union Česká republika

Nabídka programů pro systematické čtení Bible, dětskou misii a prázdninové pobytové aktivity a tábory.

Holy Ghost End Time Ministries International

Kázání evangelia. Provádění zakládání církví a křesťanských skupin. Účast na charitativních akcích.

Křesťanská společnost Slovo života Praha

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb, duchovních setkání a šířením víry v Ježíše Krista.

Konvent minoritů v Praze

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v komplexu kláštera minoritů s kostelem. Komplex byl založen již v roce 1332 králem Václavem I.

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve

Sdružování jednotlivých farností a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Starokatolická církev v ČR

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé obce a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Jižní Město

Sbor pořádá bohoslužby, náboženské programy, svatby, křty, pohřby či výstavy. Možnost pronájmu prostor pro výstavy, koncerty, školení, svatby, rauty.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 - Smíchov

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání. Spolupracujeme s azylovým domem a pořádáme sbírky pro adopci na dálku.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Střešovice

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. V nabídce je také biblická hodina pro děti, setkávání maminek, mládeže a seniorů.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 - Radotín

Pořádáme bohoslužby, náboženská setkání, sederovou slavnost, výlety, hudebně-literární pořady, kázání a výroční sborové shromáždění.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1 - Staré Město

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v goticko-renesančním kostele, který postavili v letech 1611 - 1614 němečtí luteráni.