Jednota bratrská

Sbor Jednoty bratrské v Praze

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež. Nabízíme hlídání dětí, volnočasové i cestovní kluby a programy primární prevence.