Evangelická církev augsburského vyznání

Církevní sbor ECAV v Praze

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Sdružování jednotlivých sborů a na společných vzdělávacích konferencích posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.