Církev římskokatolická

Farní charita Praha 6 - Řepy

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Farní charita Praha 8 - Kobylisy

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Řeholní dům sv. Kříže

Pořádání bohoslužeb, duchovních setkání a péče o nemocné.

Karmel sv. Josefa

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v komplexu jehož součástí je kostel. Roku 1703 areál vyhořel a v roce 1854 byl opět obnoven.

Společnost Božího Slova

Rozšiřování křesťanského náboženství v oblastech třetího světa.

Komunita Chemin Neuf

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v ekumenickém duchu.

Vysokoškolské katolické hnutí Praha

Organizování studentských mší svatých, výletů, koncertů a dalších akcí pro studenty, kterým je blízká římskokatolická víra.

Česká katolická charita

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity, bohoslužby.

Slovenská římskokatolická farnost

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání určených slovenské komunitě v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty byl ve středu Nižšího Města.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha - Hlubočepy

Pořádání bohoslužeb, křtů, svateb, pohřbů a společenských akcí. Nabídka vzdělávání a duchovního poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá St 16:00)

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Kunratice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Možnost uzavření sňatku, křtu, biřmování, pomazání nemocným a kněžství.

Farní charita Praha 10 - Strašnice

Zajišťujeme charitativní a humanitární pomoc určenou lidem v nouzi. Pořádáme přednášky či sběr oblečení a poskytujeme osobní asistenci.

Česká provincie Congregatio Jesu

Pořádáme a nabízíme: náboženská setkání, bohoslužby, výuku náboženství (na školách), pastorace, katecheze, svatební obřady, duchovní koncerty, cvičení (se zaměřením na duchovní obnovu), přednášky, péči o mentálně postižené a pacienty s onemocněním dýchacího …

ZAVŘENO (Otevírá Pá 13:00)