Církev římskokatolická

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha - Staré Město

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Organizování farních setkání, výuky náboženství, modlitebního společenství, pěveckého sboru a hovorů o víře.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Bohnice

Pořádání bohoslužeb, duchovních setkání a kulturních akcí. Vydáváme farní zpravodaj.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Michaela archanděla Praha - Podolí

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Možnost uzavření sňatku, křtu, biřmování, pomazání nemocným a kněžství.

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Dolní Počernice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Pořádáme dětské bohoslužby, farní plesy, poutě, Noc kostelů, sbírky, Mikulášské, Velikonoční a Vánoční setkání.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha - Břevnov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Pořádáme dětské bohoslužby, farní plesy, poutě, Noc kostelů, sbírky, Mikulášské, Velikonoční a Vánoční setkání.

Fatima

Poskytování sociální rehabilitace dospělých lidí s poraněním míchy, snaha o jejich opětovné začlenění do společnosti.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra Praha - Nové Město

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele. Ke kostelu patří Jindřišská věž, která plní funkci zvonice.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Martina Praha - Řepy

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc potřebným.

Farní charita Neratovice

Poskytujeme domácí zdravotní péči, osobní asistenci, sociální terénní pečovatelskou službu, odlehčovací a sociálně aktivizační služby.

Farní charita Praha 1 - Malá Strana

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi. Pomáháme při řešení zadluženosti, uplatňování práv i jako doprovod k úředním jednáním.

Farní charita Praha 1 - Nové Město

Poskytujeme poradnu pro ženy. Poradna je otevřena všem ženám, které se nacházejí v situaci, s níž si samy nevědí rady nebo která je ohrožuje.

Farní charita Praha 4 - Modřany

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.