Církev římskokatolická

Provincie kapucínů v ČR

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání. V současné době je nás v naší provincii 15 kněží, 15 bratří laiků, 5 bratři juniorů a jeden novic.

Římskokatolická farnost u kostela sv.Františka z Assisi Praha-Chodov

Cílem farnosti je poskytnout všem lidem bydlícím na území farnosti křesťanské zázemí a to jak pastorační, formační i vzdělávací, tak i evangelizační. V našem případě je tedy snaha toto poskytnout lidem žijícím na území Prahy 11 a dát jim možnost nalézt ...

Česká katolická charita

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity, bohoslužby.

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 charit, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, ve své práci vychází z křesťanských …

ZAVŘENO (Otevírá v St 10:00)

Farní charita Praha 4 - Chodov

Nabídka pečovatelských a ošetřovatelských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v St 10:00)

Schönstattské hnutí

Péče o výchovu a pastoraci rodin, dětí i mládeže.

Farní charita Stodůlky

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Farní charita Praha 14 - Černý Most, Kyje

Zajišťujeme charitativní a humanitární pomoc určenou lidem v nouzi. Nabízíme kurzy anglického jazyka pro maminky s hlídáním dětí a výtvarné dílny.

Konvent minoritů v Praze

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v komplexu kláštera minoritů s kostelem. Komplex byl založen již v roce 1332 králem Václavem I.

Arcibiskupství pražské

Sdružování jednotlivých farností, posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi a pořádání vzdělávacích konferencí.

Česká biskupská konference

Poskytování duchovních služeb, mimoškolních aktivit, charitativních služeb a informací o životě církve římskokatolické.

Institut františkánských studií

Pořádání konferencí. Nabídka tříletého formačního studia. Našim posláním je pomoci posluchačům poznat krásu a hloubku františkánské spirituality.

Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR

Zajištění vzájemné pomoci při vyřizování společných záležitostí a podpora kvality řeholního života.

Česká provincie Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme tábory pro děti.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí Praha - Staré Město

Pořádání duchovních a náboženských setkání v českém a polském jazyce. V klášteře se konají přednášky, bohoslužby. Možnost ubytování v klášteře.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Stodůlky

Poskytování informací o programu komunitního centra a životě farnosti. Pořádání bohoslužeb.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Vinohrady

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťujeme pastorace, křty a svatby.

Sdružení salesiánských spolupracovníků

Sdružování křesťanů, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.

Farní charita Holešovice

Nabídka komplexních pečovatelských a ošetřovatelských služeb ve snaze umožnění seniorům setrvat v prostředí svého domova.

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné Praha - Nové Město

Pořádání bohoslužeb a náboženských programů v kostele. Kostel byl založen v roce 1347 Karlem IV. pro řád karmelitánů.

Klášter Pražského Jezulátka

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v kostele. V kostele se na středním oltáři vpravo nachází světově proslulá vosková soška Pražského Jezulátka.

Školské sestry sv. Františka Česká provincie

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Péče o nemocné.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Praze - Dolních Počernicích

Pořádání duchovních setkání a příprava volnočasových programů pro děti a mládež.

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Možnost pronájmu prostor kláštera pro pořádání koncertů či seminářů.

Konvent karmelitánů Liboc

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Česká dominikánská provincie

Sdružování jednotlivých konventů a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi na společných vzdělávacích konferencích.

Misionářky Lásky

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.

Konference vyšších představených mužských řeholí České republiky

Sdružování jednotlivých mužských řádů a pořádání společných vzdělávacích konferencí. Posilování vědomí sounáležitosti a solidarity.

Římskokatolická akademická farnost Praha

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání určených studentům či pracovníkům vysokých škol na území hlavního města.

Polská římskokatolická farnost

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních setkání v polském jazyce.

Sestry Apoštolátu sv. Františka

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.