Katolické řády

Provincie kapucínů v ČR

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání. V současné době je nás v naší provincii 15 kněží, 15 bratří laiků, 5 bratři juniorů a jeden novic.

Konvent minoritů v Praze

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v komplexu kláštera minoritů s kostelem. Komplex byl založen již v roce 1332 králem Václavem I.

Česká provincie Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme tábory pro děti.

Sdružení salesiánských spolupracovníků

Sdružování křesťanů, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.

Klášter Pražského Jezulátka

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v kostele. V kostele se na středním oltáři vpravo nachází světově proslulá vosková soška Pražského Jezulátka.

Školské sestry sv. Františka Česká provincie

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Péče o nemocné.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Praze - Dolních Počernicích

Pořádání duchovních setkání a příprava volnočasových programů pro děti a mládež.

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Možnost pronájmu prostor kláštera pro pořádání koncertů či seminářů.

Konvent karmelitánů Liboc

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Česká dominikánská provincie

Sdružování jednotlivých konventů a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi na společných vzdělávacích konferencích.

Misionářky Lásky

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.

Konference vyšších představených mužských řeholí České republiky

Sdružování jednotlivých mužských řádů a pořádání společných vzdělávacích konferencí. Posilování vědomí sounáležitosti a solidarity.

Sestry Apoštolátu sv. Františka

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Řeholní dům sv. Kříže

Pořádání bohoslužeb, duchovních setkání a péče o nemocné.

Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v komplexu jehož součástí je kostel. Roku 1703 areál vyhořel a v roce 1854 byl opět obnoven.

Česká provincie Congregatio Jesu

Pořádáme a nabízíme: náboženská setkání, bohoslužby, výuku náboženství (na školách), pastorace, katecheze, svatební obřady, duchovní koncerty, cvičení (se zaměřením na duchovní obnovu), přednášky, péči o mentálně postižené a pacienty s onemocněním dýchacího …

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)