Farnosti římskokatolické církve

Římskokatolická farnost u kostela sv.Františka z Assisi Praha-Chodov

Cílem farnosti je poskytnout všem lidem bydlícím na území farnosti křesťanské zázemí a to jak pastorační, formační i vzdělávací, tak i evangelizační. V našem případě je tedy snaha toto poskytnout lidem žijícím na území Prahy 11 a dát jim možnost nalézt ...

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí Praha - Staré Město

Pořádání duchovních a náboženských setkání v českém a polském jazyce. V klášteře se konají přednášky, bohoslužby. Možnost ubytování v klášteře.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Stodůlky

Poskytování informací o programu komunitního centra a životě farnosti. Pořádání bohoslužeb.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Vinohrady

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťujeme pastorace, křty a svatby.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše Praha - Malá Strana

Farnost pořádá bohoslužby a náboženská setkání v českém jazyce, angličtině nebo španělštině. Poskytujeme výuku náboženství.

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné Praha - Nové Město

Pořádání bohoslužeb a náboženských programů v kostele. Kostel byl založen v roce 1347 Karlem IV. pro řád karmelitánů.

Římskokatolická akademická farnost Praha

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání určených studentům či pracovníkům vysokých škol na území hlavního města.

Polská římskokatolická farnost

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních setkání v polském jazyce.

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání v kostele Nejsvětějšího Srdce páně. Kostel byl postaven podle plánů slovinského architekta Josipa Plečnika.

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha - Staré Město

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Organizování farních setkání, výuky náboženství, modlitebního společenství, pěveckého sboru a hovorů o víře.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Bohnice

Pořádání bohoslužeb, duchovních setkání a kulturních akcí. Vydáváme farní zpravodaj.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Michaela archanděla Praha - Podolí

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Možnost uzavření sňatku, křtu, biřmování, pomazání nemocným a kněžství.

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Dolní Počernice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Pořádáme dětské bohoslužby, farní plesy, poutě, Noc kostelů, sbírky, Mikulášské, Velikonoční a Vánoční setkání.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha - Břevnov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Pořádáme dětské bohoslužby, farní plesy, poutě, Noc kostelů, sbírky, Mikulášské, Velikonoční a Vánoční setkání.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra Praha - Nové Město

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele. Ke kostelu patří Jindřišská věž, která plní funkci zvonice.