Islám

Islámská nadace v Praze

Provoz mešity, organizování charitativních a osvětových akcí. Výuka spisovné arabštiny pro začátečníky i pro pokročilé.

Muslimská unie

Šíření, plánování a zajišťování objektivních informací o islámu a podpora vzdělávací činnosti v oblasti kultury. Pořádáme besedy a přednášky.

Islámská nadace v Brně

Naplňování potřeb praktikujících muslimů. Provoz islámského centra či mešity.

Ústředí muslimských obcí

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé obce a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

PROislám, o.s.

Podpora informovanosti o islámu. Přibližování kultur různých etnik a zemí.

Libertas Independent Agency o.s.

Zabýváme se obhajováním občanských svobod, advokacií a problematikou islamofóbie.