Odborové svazy

ZO OSŽ ČD DKV Praha PJ - ONJ

Základní organizace Odborového svazu železničářů.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví - OSPPP

Sdružujeme základní odborové organizace z více než 27 firem. Aktivně usilujeme o zlepšování platových i pracovních podmínek všech zaměstnanců. Svoje členy dále podporujeme množstvím doplňkových výhod. Je členem největší odborové centrály ČMKOS.

Federace železničářů ČR

Provoz nezávislé odborové organizace. Poskytování rekreace pro členy, nečleny i rodinné příslušníky ČD. Provozování právní poradny.

Křesťanská odborová koalice

Zaměřujeme se na ochranu a prosazování profesionálních, ekonomických, kvalifikačních, sociálních, pracovních a životních podmínek svých členů.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu

Poskytování poradenství členům v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody

Prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Zajišťování služeb odborového svazu pro oblast zdravotnictví a sociální péče. Poskytujeme také právní pomoc.

Odborový svaz Echo

Prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů členů svazu.

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky

Sdružování zaměstnanců různých pracovních odvětví s cílem zajištění jejich důstojných pracovních podmínek.

Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu

Poskytování informací o činnosti a členství. Nabídka pracovně právní porady pracovníkům pohostinství.

ZO - Odborový svaz státních orgánů a organizací Česká geologická služba

Prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, kulturních, životních, ekologických a profesních zájmů členů a ochrana jejich práv.

Odborový svaz Transgas

Ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových, sociálních, právních a životních zájmů členů svazu.

Odborové sdružení železničářů

Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní vztahy.

Odborový svaz Unios

Ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu.

Českomoravská konfederace odborových svazů

Nabízíme obhajobu práv, zájmů a potřeb členů zejména v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.

Federace vlakových čet

Nezávislá a samostatná odborová organizace sdružující zejména pracovníky profesí vlakových čet.

Unie železničních zaměstnanců

Poskytujeme poradenství členům v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.

Odborový svaz KOVO

Zajištění poradenství a pomoci v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu.

ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy o.z.

Organizace sdružující zaměstnance podniků veřejné a silniční městské dopravy, hospodářství a autoopravárenství.

Ospea

Zajištění odborové činnosti pro pracovníky elektrických drah a autobusové dopravy.

Odborové sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy

Poskytujeme oborové informace. Organizujeme sportovní a společenské aktivity. Pořádáme letní tábory.

Herecká asociace

Provoz nezávislé profesní odborové organizace s působností na území České republiky. Asociace uděluje ocenění v oblasti divadlo, dabing.

Nezávislý odborový svaz policie České Republiky

Právní a sociální ochrana příslušníků Policie ČR, občanských zaměstnanců Ministerstva vnitra a příslušníků bezpečnostních sborů.

Odborové sdružení železničářů ZO železniční stanice Praha hlavní nádraží

Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých členů.

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujích odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR

Prosazujeme a chráníme hospodářská a sociální práva a zájmy členů svazu a odborářů v nich sdružených. Poskytujeme právní pomoc členům svazu.

Mezinárodní nezávislý odborový svaz pracovníků v kinematografii - Kinos

Organizace chrání a obhajuje práva, zájmy a potřeby svých členů v jejich pracovněprávních, sociálních a profesních zájmech.

Odborový svaz Stavba České republiky

Sdružování členů zejména ze stavebnictví a dalších oborů s ním souvisejících, za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů.

Asociace pracovníků se zvukem - APZ

Provoz sdružení mistrů zvuku a hudebních režisérů, které hájí práva, zájmy a potřeby svých členů.

Závodní organizace FOS-PHGN Ústav jaderných paliv-DIAMO

Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých členů.

Odborový svaz hasičů

Podpora a hájení zájmů příslušníků a zaměstnanců hasičských záchranných sborů.