Vzdělávací asociace

Ivana Sodomková - AGENTURA ÁMOS

Ivana Sodomková - AGENTURA ÁMOS

Česká soukromá vzdělávací společnost s více než dvacetiletou tradicí, která pořádá vzdělávací programy pro dospělé. Pomůžeme Vám dosáhnout lepších výsledků. Díky našim kurzům si zvýšíte kvalifikaci, podpoříte svůj osobní růst a získáte chuť opět se pustit do …

KK SERAFIN, s.r.o.

KK SERAFIN, s.r.o.

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT s působností po celé ČR a SR. Výuka mnoha technik kreslení a malování, zpěvu pro „nezpěváky“, skupinové bubnování, osobnostní rozvoj. Docházkové kurzy v Praze, pobytové kurzy na atraktivních místech (Telč, Kutná Hora), …

ODBORCONSULT-D

ODBORCONSULT-D

Vzdělávací agentura s celostátní působností a rozsáhlým spektrem vzdělávacích aktivit. Nabízíme jednodenní, i několikadenní kurzy, které přispějí k rozvoji Vašich profesionálních znalostí i celkové osobnosti.

Mgr. Hana Šimková

Provozujeme vzdělávací agenturu. Nabízíme vzdělaní v oblasti sociální sféry i školství.

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů. Možnost pronájmu …

DUHOVKA GROUP a.s.

DUHOVKA GROUP a.s.

Vytvořili jsme ucelený systém vzdělávání pro děti od 1,5 roku do 19 let. Základními pilíři jedinečného vzdělávacího projektu je česko–anglické prostředí a metoda Montessori. V současnosti nabízíme vzdělávání v našich čtyřech zařízeních: dvě mateřské školky s …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Czech Visa Services

Czech Visa Services

Poskytujeme kompletní imigrační a vízový servis pro zahraniční klienty ze všech států světa (ze zemí mimo Evropskou unii i z EU), kteří chtějí pobývat na území České republiky nebo zde již pobývají. Specializujeme se na zajištění víz (krátkodobých i ...

CONTRAST CONSULTING PRAHA, spol. s r.o.

Jsme vzdělávací a poradenská společnost v oboru financí a controllingu. Přinášíme Vám ucelené a certifikované vzdělávací cykly pro rozvoj Vašich finančních, ekonomických či controllingových útvarů. Naše mateřská firma sídlí ve Vídni a ročně projde jejími ...

Česká společnost průmyslové chemie

Organizujeme a pořádáme mezinárodní konference, semináře a vzdělávací odborné akce. Podporujeme technický pokrok v oblasti chemických technologií.

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Občanské sdružení soukromých škol ČR zastupující jejich zájmy a prosazující možnost svobodné volby vzdělávací cesty občana.

Asociace mediátorů České republiky

Asociace mediátorů České republiky

Nabídka mimosoudního způsobu řešení konfliktů. Poskytování vzdělávání v oblasti mediace, facilitace a supervize.

Občanské sdružení YFU CZ

Zprostředkovávání středoškolským studentům jedenáctiměsíční výměnné pobyty v zahraničí.

Somatopedická společnost, o.s.

Sdružení se zabývá edukaci oslabených a nemocných dětí s cílem podporovat ucelenou rehabilitační péči.

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, o. s.

Cílem sdružení je podpora studia práva Evropské unie, právních aspektů evropských integračních uskupení a srovnávacího práva v České republice.

Přátelé angažovaného učení, o.s.

Napomáhání českému školství při zkvalitňování, zefektivňování a humanizaci výchovy a vzdělávání. Pořádáme semináře pro mateřské školy.

CEFI - Centrum Finanční Inteligence

Věnujeme se vzdělávání v oblasti osobního rozvoje a finanční inteligence.

Asociace institucí manažerského vzdělávání, o.s.

Sdružujeme vzdělávací instituce a další subjekty, které poskytují služby v oblasti manažerského vzdělávání, programy BBA, MBA, MSc, LLM a DBA.

Asociace Palma

Provozujeme vzdělávací instituci sdružující lektory s mezinárodní akreditací.

Czech Institute of Directors - Institut členů správních orgánů

Czech Institute of Directors - Institut členů správních orgánů

Programy zaměřené na přípravu profesionálních členů představenstev a dozorčích rad akciových společností. Pořádání komunikačních seminářů.

Asociace waldorfských mateřských škol České republiky

Sdružování učitelek waldorfských mateřských škol, mateřských škol a tříd pracujících na principech waldorfské pedagogiky.

Asociace škol České republiky, s.r.o.

Asociace škol České republiky sdružuje školy. Cílem je zvyšování kvality vzdělávání v České republice se zaměřením na program úspor.

Setkávání současného Tance

Setkávání současného Tance

Cílem „Setkávání současného tance“ je vytvořit rámec pro další vzdělávání tanečních profesionálů a umožnit jim těžit ze setkání s umělci z jiných zemí a mezinárodních výměn, jak je to běžné v zemích s rozvinutou taneční scénou.

Medicínský Index o.p.s.

Záměrem a cílem projektu je vytvoření informačního, poradenského a vzdělávacího portálu pro pacienty a pro poskytovatele zdravotní služby. K hlavním aktivitám společnosti patří rovněž pořádání vzdělávacích konferencí, workshopů a přednášek se zdravotnickou …

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)