Asociace a komory služeb

Asociace osobních strážců České republiky, spolek

Asociace osobních strážců České republiky sdružuje právnické a fyzické osoby poskytující služby osobních strážců, bezpečnostních pracovníků, soukromých detektivů a další služby v oboru komerční bezpečnosti.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Asociace finančně poradenských kanceláří České republiky

Sdružování a profesionální odborná akreditace členů k finančnímu poradenství, vydávání katalogu finančních služeb institucí a firem v ČR.

Asociace pracovníků v regeneraci z.s.

Asociace pracovníků v regeneraci z.s.

Sdružení poskytovatelů regeneračních a wellness služeb a životního stylu. Osoby a firmy zabývající se bazény, masážemi, saunami, solárním opalováním a výživou.

Cech malířů a lakýrníků České republiky o.s

Cech malířů a lakýrníků České republiky o.s

Sdružujeme profesionální řemeslníky a odborná učiliště v oborech: malíř, lakýrník, natěrač, tapetář, písmomalíř, štukatér, dekoratér. Poskytování informací pro malíře, lakýrníky, natěrače, tapetáře, firmy i veřejnost. Nabídka poradenských služeb a ...

Česká asociace MBA škol

Česká asociace MBA škol

Hlavním posláním asociace je v souladu s jejími stanovami zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice.

Asociace sommelierů ČR

Asociace sommelierů se zabývá prodejem vína a zvyšováním prestiže restaurací.

Asociace renovátorů České republiky

Provádění osvěty a propagace ekologického programu renovace či recyklace vypotřebovaných náplní do počítačových tiskáren.

Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR

Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR

Sdružení provozovatelů bazénů, saun, koupališť a dalších regeneračních zařízení.

Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

AVZ si při svém založení stanovila níže uvedené prioritní oblasti svého působení: Vytvořit a podporovat prostředí pro otevřenou komunikaci a výměnu informací o dění v oblasti veřejných zakázek. Zajišťovat pozitivní propagaci veřejných zakázek a členů ...

Česká a Slovenská asociace technické analýzy

Provozujeme sdružení zabývající se informováním veřejnosti a finanční společnosti o možnostech a mezích technické analýzy.

Asociace insolvenčních správců

Provozujeme sdružení zabývající se zastupováním zájmů insolvenčních správců. Působíme ve všech oblastech ovlivňujících prostředí insolvenčního řízení.

Asociace nemocničních kaplanů

Provozujeme sdružení zabývající se poskytováním spirituální, pastorační a náboženské péče ve zdravotnických zařízeních.

JRD Property s.r.o.

Nabídka nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Solární asociace

Sdružujeme podnikatele v solární energetice a další příznivce fotovoltaiky. Zakládáme si především na transparentnosti a profesionalitě.

CHIRKIN Trade s.r.o.

Zaměřujeme se na zprostředkování prodeje v oblasti nemovitostí, akvizic a komodity. Provádíme stavební práce, rekonstrukce, opravy historických fasád.

Česká asociace úklidu a čištění

Česká asociace úklidu a čištění

Jsme občanské sdružení právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, které aktivně působí v oboru úklidu a čištění a souvisejících oblastech činností. Zabýváme se dohlížením na kvalitu úklidu a kultivací úklidového oboru.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Profesní komora požární ochrany, z.s.

Profesní komora požární ochrany, z.s.

Sdružení fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany a prevence. Znalecký ústav v oboru požární ochrany. Certifikace v oblasti požární ochrany. Jednotné doklady ke stavbě (JDS).

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Sdružení knihoven ČR

Hájení zájmů svých členů v oblasti knihovnictví. Jsme prospěšným zájmovým sdružením právnických osob, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů. Organizujeme konference, semináře, školení a odborné porady a …

Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek

Sdružujeme organizace poskytující terénní sociálně-zdravotní služby. Aktivně prosazujeme zájmy oboru a svých členů. Informujeme veřejnost o profesi a snažíme se zajistit dostatečné povědomí veřejnosti o terénních pečovatelských službách.

Asociace hotelů a restaurací České republiky

Asociace hotelů a restaurací České republiky

Asociace hotelů a restaurací je neziskovou organizací, jejímž cílem je zajištění informací z oboru cestovního ruchu a poradenská činnost v hotelnictví a gastronomii. Reprezentuje ČR v organizaci HOTREC zastupující zájmy oboru na evropské úrovni.

Odvětvový svaz hutnictví železa

Zajišťování informačních, koordinačních a lobbystických činností svazu zaměstnavatelů v ocelářském průmyslu. Provádění marketingových průzkumů.

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice

Zvyšování odborné úrovně a hájení zájmů správců konkurzní podstaty, likvidátorů a specialistů na krizové řízení.

Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. Jejím posláním je hájit a prosazovat zájmy pojišťoven i jejich klientů a podporovat rozvoj pojistného trhu v České republice.

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Ochrana a podpora oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí.

Jednota tlumočníků a překladatelů

Hájíme profesní, sociální a pracovně právní zájmy členů. Pomáháme jim k dalšímu vzdělávání a informujeme je o pracovních příležitostech.

Svaz dovozců automobilů

Svaz dovozců automobilů

Sdružení dovozců nových motorových vozidel (osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, motocyklů a autobusů).

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

Profesní organizace v oboru technických bezpečnostních služeb, autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR a člen evropské asociace EURALARM.

Česká asociace elektronických komunikací o.s.

Česká asociace elektronických komunikací o.s.

Sdružuje provozovatele elektronických komunikačních sítí pro širokopásmové služby, poskytovatele programů a dodavatele technologií. Klade si za cíl přispět k budování informační společnosti v ČR.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Nabídka služeb asociace zastupující a ochraňující hospodářské zájmy svých členů. Prezentace členských cestovních kanceláří v oficiálním katalogu.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Analyzujeme trh paliv, maziv a čerpacích stanic v ČR. Provozujeme interní informační technický servis.

Asociace penzijních fondů ČR

Asociace penzijních fondů ČR

Koordinujeme a prosazujeme společné zájmy členů, propagujeme penzijní připojištění.

Asociace televizních organizací

Výzkum elektronického měření sledovanosti televize a koordinace výzkumu s jeho realizátorem.

ISACA Czech Republic Chapler

Mezinárodní profesní sdružení zaměřené na oblast auditu, řízení, kontroly a bezpečnosti informačních systémů v České republice.

Asociace průvodců České republiky o.s.

Sdružujeme kvalifikované průvodce v oblasti cestovního ruchu. Hájíme profesní zájmy členů. Společensky sdružujeme průvodce.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Nezávislá asociace malých a středních podniků a živnostníků i jejích organizací (svazy, cechy, sdružení apodobné) z celé ČR prosazující jejich zásadní stanoviska a názory vůči vládě, parlamentu a dalším institucím.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.

Cech elektrické požární signalizace

Cech elektrické požární signalizace

Sdružování výrobců, dovozců a instalačních organizací elektrické požární signalizace.

Česká archivní společnost, o. s.

Česká archivní společnost, o. s.

Podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice a jejich uplatnění v archivech.

Cech podlahářů České republiky o.s.

Cech podlahářů České republiky o.s.

Profesní cech, který sdružuje realizátorské podlahářské firmy. Členové jsou rozděleni do 5 sekcí - dřevěné, laminátové, povlakové, textilní a průmyslové podlahy.

Česká společnost pro systémovou integraci, o.s.

Sdružujeme organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající informační technologie a informační služby.

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

stavovská samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Zabýváme se zkvalitňováním tlumočnických služeb pro neslyšící. Pořádáme vzdělávací semináře a přednášky pro tlumočníky a veřejnost.

Komora auditorů České republiky

Sdružení auditorů a právnických osob vykonávajících auditorskou činnost. Komora zveřejňuje seznamy auditorů.

Komora soudních tlumočníků České republiky

Prosazování a obhajování profesních, pracovně právních a sociálních zájmů svých členů.

Asociace systémové AV integrace

Propagace komplexních audiovizuálních řešení a garance kvality služeb poskytovaných členy sdružení.