Asociace a komory služeb

Asociace hotelů a restaurací České republiky

Asociace hotelů a restaurací je neziskovou organizací, jejímž cílem je zajištění informací z oboru cestovního ruchu a poradenská činnost v hotelnictví a gastronomii. Reprezentuje ČR v organizaci HOTREC zastupující zájmy oboru na evropské úrovni.

Asociace osobních strážců České republiky, spolek

Asociace osobních strážců České republiky sdružuje právnické a fyzické osoby poskytující služby osobních strážců, bezpečnostních pracovníků, soukromých detektivů a další služby v oboru komerční bezpečnosti.

Brzy zavírá (12:00)

Odvětvový svaz hutnictví železa

Zajišťování informačních, koordinačních a lobbystických činností svazu zaměstnavatelů v ocelářském průmyslu. Provádění marketingových průzkumů.

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice

Zvyšování odborné úrovně a hájení zájmů správců konkurzní podstaty, likvidátorů a specialistů na krizové řízení.

Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. Jejím posláním je hájit a prosazovat zájmy pojišťoven i jejich klientů a podporovat rozvoj pojistného trhu v České republice.

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Ochrana a podpora oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí.

Jednota tlumočníků a překladatelů

Hájíme profesní, sociální a pracovně právní zájmy členů. Pomáháme jim k dalšímu vzdělávání a informujeme je o pracovních příležitostech.

Svaz dovozců automobilů

Sdružení dovozců nových motorových vozidel (osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, motocyklů a autobusů).

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

Profesní organizace v oboru technických bezpečnostních služeb, autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR a člen evropské asociace EURALARM.

Česká asociace elektronických komunikací o.s.

Sdružuje provozovatele elektronických komunikačních sítí pro širokopásmové služby, poskytovatele programů a dodavatele technologií. Klade si za cíl přispět k budování informační společnosti v ČR.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Nabídka služeb asociace zastupující a ochraňující hospodářské zájmy svých členů. Prezentace členských cestovních kanceláří v oficiálním katalogu.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Posláním je hájit zájmy členů s cílem zlepšovat podmínky pro podnikání ve stavebnictví.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Analyzujeme trh paliv, maziv a čerpacích stanic v ČR. Provozujeme interní informační technický servis.

Asociace penzijních fondů ČR

Koordinujeme a prosazujeme společné zájmy členů, propagujeme penzijní připojištění.

Asociace televizních organizací

Výzkum elektronického měření sledovanosti televize a koordinace výzkumu s jeho realizátorem.

ISACA Czech Republic Chapler

Mezinárodní profesní sdružení zaměřené na oblast auditu, řízení, kontroly a bezpečnosti informačních systémů v České republice.

Asociace průvodců České republiky o.s.

Sdružujeme kvalifikované průvodce v oblasti cestovního ruchu. Hájíme profesní zájmy členů. Společensky sdružujeme průvodce.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Nezávislá asociace malých a středních podniků a živnostníků i jejích organizací (svazy, cechy, sdružení apodobné) z celé ČR prosazující jejich zásadní stanoviska a názory vůči vládě, parlamentu a dalším institucím.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.

Cech elektrické požární signalizace

Sdružování výrobců, dovozců a instalačních organizací elektrické požární signalizace.

Česká archivní společnost, o. s.

Podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice a jejich uplatnění v archivech.

Asociace finančně poradenských kanceláří České republiky

Sdružování a profesionální odborná akreditace členů k finančnímu poradenství, vydávání katalogu finančních služeb institucí a firem v ČR.

Asociace pracovníků v regeneraci

Sdružuje bazény, sauny, maséry, provozovatele, poskytovatele regeneračních služeb, projektanty, školící střediska a dodavatele produktů zdravého životního stylu. Pořádá semináře, konference, exkurze. Podílí se na legislativě a v odborných časopisech.

Cech podlahářů České republiky o.s.

Profesní cech, který sdružuje realizátorské podlahářské firmy. Členové jsou rozděleni do 5 sekcí - dřevěné, laminátové, povlakové, textilní a průmyslové podlahy.

Česká společnost pro systémovou integraci, o.s.

Sdružujeme organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající informační technologie a informační služby.

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

stavovská samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Zabýváme se zkvalitňováním tlumočnických služeb pro neslyšící. Pořádáme vzdělávací semináře a přednášky pro tlumočníky a veřejnost.

Komora auditorů České republiky

Sdružení auditorů a právnických osob vykonávajících auditorskou činnost. Komora zveřejňuje seznamy auditorů.

Komora soudních tlumočníků České republiky

Prosazování a obhajování profesních, pracovně právních a sociálních zájmů svých členů.

Asociace systémové AV integrace

Propagace komplexních audiovizuálních řešení a garance kvality služeb poskytovaných členy sdružení.

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace

Cílem činnosti asociace je zvyšování profesionální úrovně české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace.

Cech instalatérů

Prosazujeme a chráníme zájmy svých členů. Organizujeme a zajišťujeme odborný růst členů pořádáme odborná školení či vydáváme interní technické předpisy. Organizujeme soutěže učňů SOU oboru instalatér a na vybraných školách zřizujeme Krajská centra.

Asociace.BIZ - Asociace dodavatelů internetových řešení, o.s.

Sdružuje IT společnosti a internetové agentury specializující se na vývoj internetových a intranetových řešení e-shopů, e-business řešení (B2B, B2C) podnikových portálů, www prezentací, redakčních systémů, WCMS a e-marketingu.

Cech malířů a lakýrníků České republiky o.s

Sdružujeme profesionální řemeslníky a odborná učiliště v oborech: malíř, lakýrník, natěrač, tapetář, písmomalíř, štukatér, dekoratér. Poskytování informací pro malíře, lakýrníky, natěrače, tapetáře, firmy i veřejnost. Nabídka poradenských služeb a ...

Asociace vizážistů a stylistů České republiky

Sdružování profesionálů v oblasti péče o image. Pořádání vizážistických a kosmetických kurzů.

Česká asociace MBA škol

Hlavním posláním asociace je v souladu s jejími stanovami zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice.

Asociace certifikovaných jazykových škol

Občanské sdružení, jehož členy jsou jazykové školy, které splní kriteria členství v Asociaci daná jejími stanovami. Cílem asociace je rozvoj kvality služeb na trhu jazykového vzdělávání ke společnému prospěchu jazykových škol i jejich studentů.

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

Zabýváme se zvýšením kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí. Zajišťujeme standardizaci postupů a procesů na trhu nemovitostí.

Asociace pro využití tepelných čerpadel

Vzdělávání odborníků a potenciálních investorů v oblasti využití tepelných čerpadel.

Asociace zdraví na internetu

Vytváření podmínek pro rozvoj zdravotních webů a zvyšování jejich důvěryhodnosti, pomoc uživatelům internetu rozpoznávat zdravotní weby.

Asociace obchodníků s cennými papíry a makléřů

Dobrovolné profesní sdružení obchodníků s cennými papíry České republiky.

Asociace sommelierů ČR

Asociace sommelierů se zabývá prodejem vína a zvyšováním prestiže restaurací.

Svaz spedice a logistiky České republiky

Provozování sdružení soukromých firem působících v oboru spedice a skladování.

SOVA ČR - Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí České republiky

Jsme profesní společenstvo českého veletržního průmyslu s celorepublikovou působnosti, sdružující veletržní areály a firmy, které výstavní akce pořádají doma i v zahraničí a další subjekty, které se na nich podílejí specifickými službami.

Asociace družstevních záložen

Sdružení rozvíjí a šíří myšlenky družstevního záložnictví. Obhajoba a propagace principů družstevních záložen.

Svaz výrobců cementu České republiky

Svaz sdružuje právnické osoby s činností ve výrobě cementu na území ČR. Zajišťuje činnost chodu sekretariátu svazu.