Agrární a potravinářské svazy

Gabi Stretch

Gabi Stretch

Férový obchod s obalovými materiály. Specializace na stretch fólie (strečové, fixační fólie), senážní fólie, zemědělské sítě, balící pásky s potiskem a LDPE fólie.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Asociace soukromého zemědělství České republiky

Asociace soukromého zemědělství České republiky

Stavovská organizace soukromých zemědělců. Obhajoba perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova.

SVAZ CHOVATELŮ PRASAT V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

SVAZ CHOVATELŮ PRASAT V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Svaz chovatelů prasat sdružuje všechny majitele šlechtitelských chovů, kteří pracují s domácím genofondem a řadu chovů z výrobní sféry.

PODNIKATELSKÝ SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR

PODNIKATELSKÝ SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR

Svaz prosazuje zájmy svých členů v pekařsko-cukrářském oboru vůči vnějšímu prostředí. Plní funkce konzultačního, poradenského a informačního centra v oblasti technologické, technické, výrobní, ekonomické, organizační, právní a v zahraničních stycích.

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace

Neziskové sdružení v oblasti šlechtění a semenářství polních a zahradních rostlin. Organizujeme semináře a školení, hájíme práva svých členů i oboru.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Český svaz zpracovatelů masa

Zastupujeme zájmy masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU.

Asociace výrobců lahůdek

Sdružujeme a podporujeme společnosti podnikající v oboru výroby lahůdek, zpracování masa nebo poskytování cateringových služeb.

Svaz průmyslových mlýnů České republiky

Sdružení mlýnských jednotek a těstáren s průmyslovým charakterem výroby. Odborné a ekonomické služby pro členy, zajištění vzdělávání v oboru.

Zemědělský svaz České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Zajišťujeme ochranu zájmů českých zemědělců, družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytujeme informační či právní servis členům.

Český svaz chovatelů masného skotu, o.s.

Poskytujeme aktuální informace o chovu a řízení šlechtitelské práce masných plemen skotu.

Společnost pro výživu, o.s.

Dobrovolné sdružování a spolupráce odborníků i profesionálů ze všech oborů lidské výživy.

Česká asociace pro speciální potraviny

Podílíme se na utváření přiměřeného a vyváženého legislativního rámce pro produkty podporující zdraví.

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

Podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz. Vedení plemenných knih ovcí a koz. Zprostředkování odbytu produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat.

Česká zemědělská společnost

Zaměřujeme se na prosazování vědeckotechnického rozvoje ve všech oblastech zemědělství České republiky. Organizujeme besedy, přednášky a další.

Českomoravská drůbežářská unie, o.s.

Českomoravská drůbežářská unie, o.s.

Sdružení zastupující zájmy především zemědělských prvovýrobců drůbežářských výrobků.

Agrární komora České republiky

Sdružujeme většinu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Svaz vlastníků půdy České republiky

Sdružujeme vlastníky zemědělské, lesní a ostatní půdy a ochraňujeme jejich práva. Usilujeme o využití půdy v souladu s ochranou životního prostředí.

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

Organizace sdružuje zemědělská družstva. Hlavním cílem je hájení zájmů svých členů v oblastech privatizace majetku a privatizace státní půdy.

Sdružení zahradnických center

Organizace sdružuje a chrání zájmy zahradnických organizací.

Sady Sobotka, s.r.o.

Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní.

Svaz lihovarů České republiky

Sdružení pro podporu výrobců lihu pro potravinářský průmysl a biolihu pro nepotravinářský průmysl.

Svaz výrobců nealkoholických nápojů

Sdružujeme výrobce nealkoholických nápojů a další firmy v oboru. Poskytujeme právní či informační servis členům a hájíme jejich zájmy.