Agrární a potravinářské svazy • Praha (Hlavní město Praha) a okolí

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Sdružujeme organizace působící v oblasti zemědělského zásobování a nákupu.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Zemědělský svaz České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, …

Společnost pro výživu, o.s.

Dobrovolné sdružování a spolupráce odborníků i profesionálů ze všech oborů lidské výživy.

Český svaz chovatelů masného skotu, o.s.

Poskytujeme aktuální informace o chovu a řízení šlechtitelské práce masných plemen skotu.

Česká zemědělská společnost

Zaměřujeme se na prosazování vědeckotechnického rozvoje ve všech oblastech zemědělství České republiky. Organizujeme besedy, přednášky a další.

Česká asociace pro speciální potraviny

Podílíme se na utváření přiměřeného a vyváženého legislativního rámce pro produkty podporující zdraví.

Svaz průmyslových mlýnů České republiky

Sdružení mlýnských jednotek a těstáren s průmyslovým charakterem výroby. Odborné a ekonomické služby pro členy, zajištění vzdělávání v oboru.

Svaz výrobců nealkoholických nápojů

Sdružujeme výrobce nealkoholických nápojů a další firmy v oboru. Poskytujeme právní či informační servis členům a hájíme jejich zájmy.

Asociace soukromého zemědělství České republiky

Asociace soukromého zemědělství České republiky

Stavovská organizace soukromých zemědělců. Obhajoba perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova.

Svaz vlastníků půdy České republiky

Sdružujeme vlastníky zemědělské, lesní a ostatní půdy a ochraňujeme jejich práva. Usilujeme o využití půdy v souladu s ochranou životního prostředí.

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace

Neziskové sdružení v oblasti šlechtění a semenářství polních a zahradních rostlin. Organizujeme semináře a školení, hájíme práva svých členů i oboru.

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

Organizace sdružuje zemědělská družstva. Hlavním cílem je hájení zájmů svých členů v oblastech privatizace majetku a privatizace státní půdy.

Asociace výrobců lahůdek

Sdružujeme a podporujeme společnosti podnikající v oboru výroby lahůdek, zpracování masa nebo poskytování cateringových služeb.

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

Podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz. Vedení plemenných knih ovcí a koz. Zprostředkování odbytu produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat.

PODNIKATELSKÝ SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR

PODNIKATELSKÝ SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR

Svaz prosazuje zájmy svých členů v pekařsko-cukrářském oboru vůči vnějšímu prostředí. Plní funkce konzultačního, poradenského a informačního centra v oblasti technologické, technické, výrobní, ekonomické, organizační, právní a v zahraničních stycích.

Sdružení zahradnických center

Organizace sdružuje a chrání zájmy zahradnických organizací.

Český svaz zpracovatelů masa

Zastupujeme zájmy masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU.

Sady Sobotka, s.r.o.

Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní.

Svaz lihovarů České republiky

Sdružení pro podporu výrobců lihu pro potravinářský průmysl a biolihu pro nepotravinářský průmysl.

SVAZ CHOVATELŮ PRASAT V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

SVAZ CHOVATELŮ PRASAT V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Svaz chovatelů prasat sdružuje všechny majitele šlechtitelských chovů, kteří pracují s domácím genofondem a řadu chovů z výrobní sféry.

Českomoravská drůbežářská unie, o.s.

Českomoravská drůbežářská unie, o.s.

Sdružení zastupující zájmy především zemědělských prvovýrobců drůbežářských výrobků.

Agrární komora České republiky

Agrární komora České republiky

Agrární komora ČR sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Hlavní činností je zastupovat a podporovat zájmy členů AK ČR, a dále poskytnout poradenství a informační služby na celém území ČR v oblasti právní a legislativní, dále …