Agrární a potravinářské svazy

Asociace soukromých zemědělců, regionů Jablonce nad Nisou, Liberce a Semil

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

BIOKRBY

Krb do bytu? Krby bez komína? Krby bez popola, dymu, sadze a pracnej starostlivosti = biokrby. Bezúdržbové krby na bioethanol. Skutočný živý oheň v biokrbe bez komína.

Okresní agrární komora Rokycany

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Národní vinařské centrum, o.p.s.

Podpora a propagace vinařství a vinohradnictví. Pořádání seminářů a kurzů. Provozování soutěže vín a degustační expozice Salon vín České republiky.

Valtice, Zámek 1 +

Asociace soukromého zemědělství České republiky

Stavovská organizace soukromých zemědělců. Obhajoba perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova.

Okresní agrární komora v Písku

Nabídka podpory podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

SVAZ CHOVATELŮ PRASAT V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Svaz chovatelů prasat sdružuje všechny majitele šlechtitelských chovů, kteří pracují s domácím genofondem a řadu chovů z výrobní sféry.

PODNIKATELSKÝ SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR

Svaz prosazuje zájmy svých členů v pekařsko-cukrářském oboru vůči vnějšímu prostředí. Plní funkce konzultačního, poradenského a informačního centra v oblasti technologické, technické, výrobní, ekonomické, organizační, právní a v zahraničních stycích.

Agrární komora České republiky

Sdružujeme většinu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Komora byla zřízena zákonem 301/92 Sb. K podpoře podnikatelských aktivit, prosazování a ochraně zájmů svých členů.

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace

Neziskové sdružení v oblasti šlechtění a semenářství polních a zahradních rostlin. Organizujeme semináře a školení, hájíme práva svých členů i oboru.

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

Podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz. Vedení plemenných knih ovcí a koz. Zprostředkování odbytu produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat.

Agrární komora okresu Strakonice

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Okresní agrární komora Liberec a Jablonec nad Nisou

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Mendelův vinařský spolek Šardice

Provoz společnosti, která hájí zájmy pěstitelů vinné révy a výrobců vína.

Český svaz zpracovatelů masa

Zastupujeme zájmy masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU.

Moravín, svaz moravských vinařů

Pořádáme odborná školení, semináře a zájezdy do vinařských oblastí v tuzemsku i zahraničí. Propagace vinohradnictví a vinařství.

Svaz minerálních vod

Sdružujeme výrobce přírodních a ochucených minerálních vod v ČR.

Svaz průmyslových mlýnů České republiky

Sdružení mlýnských jednotek a těstáren s průmyslovým charakterem výroby. Odborné a ekonomické služby pro členy, zajištění vzdělávání v oboru.

Zemědělský svaz České republiky

Zajišťujeme ochranu zájmů českých zemědělců, družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytujeme informační či právní servis členům.

Svaz vinařů České republiky

Svaz vinařů ČR sdružuje fyzické i právnické osoby a vinařské spolky v jednotlivých obcích. Od založení hájí zájmy pěstitelů hroznů a výrobců vína prostřednictvím jednotné organizace. Je plně začleněn do nevládních národních i evropských struktur.

Český svaz chovatelů masného skotu, o.s.

Poskytujeme aktuální informace o chovu a řízení šlechtitelské práce masných plemen skotu.

Asociace zemědělské a lesnické techniky

Poskytování informací z oblasti zemědělské a lesnické techniky, vývoj a výroba technických zařízení, pořádání vzdělávacích akcí.

SVAZ CHOVATELŮ NORMANDSKÉHO SKOTU, z.s.

Koordinujeme šlechtění normandského skotu po odborné stránce v České republice a zabezpečujeme vedení plemenné knihy.

Společnost pro výživu, o.s.

Dobrovolné sdružování a spolupráce odborníků i profesionálů ze všech oborů lidské výživy.

Společnost pro podporu dobrého vína

Podpora vinařů a vyzvednutí nadprůměrných vín od zavedených podniků i menších a středních soukromých vinařských firem.

Česká asociace pro speciální potraviny

Podílíme se na utváření přiměřeného a vyváženého legislativního rámce pro produkty podporující zdraví.

Vinařský fond

Podporujeme marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informujeme veřejnost o vinohradnictví a vinařství.

Asociace výrobců lahůdek

Sdružujeme a podporujeme společnosti podnikající v oboru výroby lahůdek, zpracování masa nebo poskytování cateringových služeb.

Okresní agrární komora Český Krumlov

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní agrární komora Tábor

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Regionální agrární komora kraje Karlovy Vary

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní agrární komora Česká Lípa

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní agrární komora Jičín

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní agrární komora Trutnov

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Provozujeme nevládní profesní organizaci.

Okresní agrární komora pro okresy Brno-město a Brno-venkov

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní agrární komora Břeclav

Zabýváme se podporou podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní agrární komora Hodonín

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Česká zemědělská společnost

Zaměřujeme se na prosazování vědeckotechnického rozvoje ve všech oblastech zemědělství České republiky. Organizujeme besedy, přednášky a další.