Sdružení duševně nemocných

Fokus Praha - Sdružení pro péči o duševně nemocné

Podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

FOKUS České Budějovice

Pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním v jejich návratu a uplatnění ve společnosti.

BONA, o.p.s.

Společnost podporuje integraci občanů s duševním handicapem a vytváří podmínky v oblasti práce a bydlení pro handicapované občany.

Máme otevřeno?, o.s.

Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením v procesu resocializace a integrace do společnosti.

Občanské sdružení Green Doors

Nabídka pracovní a sociální rehabilitace osob s duševním onemocněním.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., krajská organizace Praha

Provoz sdružení se zaměřením na přímou práci s mentálně postiženými a organizování akcí, které umožní jejich zviditelnění.

Fokus - sdružení pro péči o duševně nemocné

Poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním a zdravotním postižením. Nabízíme služby v oblasti zaměstnávání.