Zdravotnická sdružení

Přidat / editovat záznam

Info-Praha.cz Instituce a organizace Kluby, svazy a sdružení Kulturní a zájmová sdružení Zdravotnická sdružení

Sdružení duševně nemocných

Sdružení neslyšících

Sdružení nevidomých

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"Fokus Praha - Sdružení pro péči o duševně nemocné - www.fokus-praha.cz

Podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

Praha - Bohnice, Dolákova 536/24 + pobočky (14) - +420 233 551 205

FOKUS České Budějovice - www.fokus-cb.cz

Pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním v jejich návratu a uplatnění ve společnosti.

Praha, Bezdrevská 1118/1 + pobočky (2) - +420 774 893 657 , +420 385 310 835

BONA, o.p.s. - www.bona-ops.cz

Společnost podporuje integraci občanů s duševním handicapem a vytváří podmínky v oblasti práce a bydlení pro handicapované občany.

Praha - Bohnice, Pod Čimickým hájem 177/1 + pobočky (8) - +420 731 448 449 , +420 283 853 163

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky - www.sons.cz

Poskytování informací a zácviků. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích psů.

Praha - Nové Město, Krakovská 1695/21 + pobočky (2) - +420 221 462 462

Česká neuromodulační společnost - www.czech-neuro.cz

Zabýváme se rozvojem neurologie. Zajišťujeme pregraduální a postgraduální přípravy lékařů v oboru neurologie.

Praha 2 - Nové Město, Kateřinská 468/30 + pobočky (107) - +420 224 965 550, +420 224 965 568

Máme otevřeno?, o.s. - www.mameotevreno.cz

Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením v procesu resocializace a integrace do společnosti.

Praha - Vinohrady, U Zvonařky 447/14 + pobočka - +420 222 511 216

Lékořice o.s. - www.lekorice.com

Nabídka dobrovolné pomoci a psychosociální podpory pacientům Thomayerovy nemocnice.

Praha, Thomayerova 800/5 + pobočka - +420 774 860 800 , +420 261 083 690

Portus Praha, občanské sdružení - www.portus.cz

Poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, zajištění chráněného bydlení, provoz sociálně terapeutické dílny.

Praha - Vršovice, Kozácká 306/16 + pobočky (2) - +420 224 934 813

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, o.s. - www.detskylekar.cz

Provoz sdružení praktických dětských a dorostových lékařů.

Praha - Strašnice, U hranic 3221/16 - +420 267 184 065

Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a příbuzných oborů - www.znalci.sweb.cz

Snaha o zlepšování profesní informovanosti a ochrana zájmů soudních znalců z oboru zdravotnictví a příbuzných oborů.

Praha - Libeň, Budínova 67/2 - +420 266 083 434, +420 266 083 448

ČIPA, o.p.s. - www.cipa.cz

Nabídka vzdělávání lékařů i laiků v oborech průduškové astma a alergie. Vydáváme odborné tiskové materiály, organizujeme semináře a mediální kampaně.

Praha - Nové Město, Sokolská 490/31 - +420 224 266 229, +420 224 266 229

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - www.snncr.cz

Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR.

Praha - Karlín, Karlínské náměstí 59/12 + pobočky (18) - +420 224 816 829, +420 603 846 204

Česká společnost pro zdravotnickou techniku - www.cszt.cz

Pořádání pracovních a vědeckých konferencí, seminářů, přednášek a školení pro lékaře a zdravotnické pracovníky. Poskytování poradenství a konzultací.

Praha - Staré Město, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 378

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR - www.diadeti.cz

Nabídka pomoci rodinám s diabetickými dětmi. Poskytování informací o připravovaných akcích.

Praha - Karlín, Prvního pluku 174/8 (První dveře v průjezdu.) - +420 257 532 297

Brailcom, o.p.s. - www.brailcom.cz

Zprostředkovávání informací slepým a těžce zrakově postiženým pomocí informačních technologií. Poskytujeme služby v oblasti hardwaru, softwaru.

Praha - Nové Město, Vyšehradská 255/3 - +420 242 486 008

ÚAMK - AMK neslyšících Praha

Provozujeme automotoklub neslyšících.

Praha - Krč, Na strži 1837/9 - +420 257 322 362

Tyfloservis, o.p.s. - www.tyfloservis.cz

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Praha - Nové Město, Krakovská 1695/21 + pobočky (11) - +420 221 462 362

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy - www.znovu.cz/sdat

Organizace hájí zájmy občanů postižených chronickým selháním ledvin a lidí s transplantovanou ledvinou. Pořádáme aktivně-rekondiční pobyty a různé akce.

Praha - Michle, Ohradní 1368/4 + pobočka - +420 261 215 616

SANANIM - www.sananim.cz

Zajištění prevence a resocializace osob ohrožených zdraví škodlivými návyky. Nabídka komplexního systému péče o drogově závislé.

Praha - Stodůlky, Ovčí hájek 2549/64a + pobočka - +420 284 822 872, +420 284 825 817

Zdravotní klaun, obecně prospěšná společnost - www.zdravotniklaun.cz

Zlepšování psychického i fyzického stavu dětí v nemocničních zařízeních formou humoru, snaha o překonání jejich strachu z léčebných procedur.

Praha - Žižkov, Hájkova 2747/22 - +420 222 713 416, +420 724 223 440

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky - www.nrzp.cz

Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdr. postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdr. postižené občany, členem několika mezinárodních organizací.

Praha - Holešovice, Partyzánská 1/7 + pobočky (5) - +420 266 753 421

Svaz pacientů České republiky - www.pacienti.cz

Hájení zájmů pacientů, příprava zákonů, vyhlášek a účast na dohodovacích řízení.

Praha - Nové Město, Sokolská 1802/32 - +420 603 720 158, +420 731 968 181

Česká unie neslyšících - www.cun.cz

Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek.

Praha - Staré Město, Dlouhá 729/37 + pobočky (5) - +420 224 827 152

Nadace Archa Chantal - www.archa-chantal.cz

Zlepšování prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách s cílem dosažení rychlého léčebného výsledku.

Praha - Nové Město, Na Poříčí 1041/12 - +420 739 442 141, +420 775 312 704

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci, s.r.o. - www.alternativnikomunikace.cz

Snaha o přechodnou nebo trvalou kompenzaci projevů poruch a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.

Praha - Nové Město, Tyršova 1835/13 - +420 222 518 280

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže - www.sknedam.cz

Středisko pro rodiny dětí se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči ve věku od 0 do 7 let.

Praha - Smíchov, Holečkova 104/4 - +420 257 211 618

Eset - Help, občanské sdružení - www.esethelp.cz

Rehabilitace a resocializace lidí s dlouhodobým duševním onemocněním a lidí trpících závislostmi. Nabídka služeb anonymní psychologické poradny.

Praha - Chodov, Vejvanovského 1610/1 + pobočky (2) - +420 272 940 879, +420 272 940 880

Unie Roska - postižených roztroušenou sklerózou v ČR - www.roska.eu

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 994/2 + pobočky (14) - +420 773 622 111

Klub laryngektomovaných v ČR

Nezisková organizace sdružuje osoby postižené nádorovým onemocněním hrtanu nebo po jeho úplném odstranění.

Praha - Vršovice, Petrohradská 216/3 - +420 607 119 831 , +420 267 164 641

Liga proti rakovině Praha - www.lpr.cz

Poskytování služeb v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově nemocných.

Praha - Libeň, Na Truhlářce 100/60 - +420 224 919 732, +420 224 920 935

Občanské sdružení Green Doors - www.greendoors.cz

Nabídka pracovní a sociální rehabilitace osob s duševním onemocněním.

Praha - Karlín, Křižíkova 76/61 + pobočka - +420 774 913 029 , +420 220 951 468

Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením - www.studio-oaza.org

Rozvíjení kulturních a společenských aktivit mentálně postižených.

Praha - Malá Strana, Říční 440/6 - +420 257 313 008, +420 257 316 726

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. - www.praha.apla.cz

Poskytování psychologických služeb, diagnostiky a sociálních služeb lidem s autismem i jejich rodinám. Pořádání vzdělávacích kurzů či supervizí.

Praha - Libeň, V Holešovičkách 593/1a + pobočky (5) - +420 267 311 606, +420 777 703 417

Zdravý životní styl - www.szzs.ecn.cz

Cílem sdružení je probouzet tvořivé fyzické i duševní síly lidí různého věku, profesí a sociálních vrstev.

Praha, Steinerova 602/17 - +420 222 959 556, +420 257 313 131

Asociace polio - www.polio.cz

Zaměřujeme se na hájení a prosazování zájmů osob postižených následky poliomyelitidy. Organizujeme sociálně rehabilitační pobyty a vzájemnou pomoc.

Praha - Podolí, Na dolinách 150/4 - +420 222 962 074, +420 723 138 611

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - www.arpzpd.cz

Organizace rehabilitačních, rekondičních, poznávacích a ozdravných pobytů. Zajišťování sociálních služeb a právního poradenství.

Praha - Karlín, Karlínské náměstí 59/12 + pobočka - +420 224 817 393, +420 224 817 438

České Ilco - www.ilco.cz

Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií.

Praha, Polská 15 + pobočky (3) - +420 601 324 100, +420 728 870 963

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem - www.downsyndrom.cz

Poskytování poradenství s nabídkou krizové intervence v oblasti rodičovské soudržnosti a podpory rodičů dětí s Downovým syndromem.

Praha - Černý Most, Vybíralova 969/2 - +420 603 440 442, +420 733 583 786

Klub bechtěreviků - www.klub-bechtereviku.cz

Klub sdružuje pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou. Zajišťuje informovanost v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství.

Praha - Nové Město, Na slupi 450/4 (Revmatologický ústav) + pobočky (14) - +420 605 256 826 , +420 602 345 018

Občanské sdružení Máša - www.masa.cz

Nabídka pomoci lidem trpícím ekzematickými a alergickými onemocněními. Podpora výzkumu alergických onemocnění.

Praha - Modřany, Mezi vodami 205 - +420 270 003 580

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu - www.suki.cz

Sdružení neslyšících užívajících kochleární implantát.

Praha - Smíchov, U Mrázovky 1970/15 - +420 606 438 393, +420 721 663 760

Společnost C-M-T - www.c-m-t.cz

Občanské sdružení, které poskytuje pomoc a informace lidem s onemocněním Charcot-Marie-Tooth a jejich rodinám.

Praha - Motol, V úvalu 84/1 - +420 724 330 798 , +420 595 055 287

Česká asociace paraplegiků - CZEPA - www.czepa.cz

Činnost občanského sdružení podporující vozíčkáře po poškození míchy.

Praha - Malešice, Ovčárská 471/1b - +420 775 980 952

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., krajská organizace Praha - www.spmp-praha.cz

Provoz sdružení se zaměřením na přímou práci s mentálně postiženými a organizování akcí, které umožní jejich zviditelnění.

Praha - Nové Město, Ječná 1434/11 - +420 220 807 512, +420 220 878 622

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých - www.okamzik.cz

Doprovázení i dlouhodobá spolupráce dobrovolníků a nevidomých lidí. Nabídka poradenství, vydávání knih a kulturních aktivit.

Praha - Krč, Na strži 1683/40 - +420 733 124 214 , +420 241 409 531

Timšel o.s. - www.volny.cz/timsel

Provozujeme občanské sdružení podporující rehabilitační programy poskytované zrakově postiženým.

Praha - Veleslavín, José Martího 269/31 - +420 603 463 635 , +420 220 563 111

Mamma Help - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s. - www.mammahelp.cz

Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a sympatizantů.

Praha - Vinohrady, U vinohradské nemocnice 2256/4 + pobočky (6) - +420 272 731 000, +420 739 632 884

Rescue - Záchranná technická a zdravotní služba - www.rescue-ztzs.cz

Provoz sdružení dobrovolných záchranářů a majitelů terénních vozů off-road. Poskytování pomoci při krizových a kalamitních situacích.

Praha - Michle, Čapkova 195/2 - +420 777 299 299

Česká podiatrická společnost o.s. - www.podiatrie.cz

Podpora a rozvoj péče o nohy. Sdružování odborníků v pedikérské praxi.

Praha - Vršovice, U vršovického nádraží 242/14 - +420 602 182 323

Project HOPE - Česká republika, o.p.s. - www.projecthope.cz

Organizování vzdělávacích programů pro pracovníky ve zdravotnictví prostřednictvím přednášek a seminářů.

Praha - Vinohrady, Lublaňská 5/57 - +420 603 181 842 , +420 222 521 021

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | | »»