Vědecko-technické spolky

Český svářečský ústav s.r.o.

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Klub železničních cestovatelů

Provoz spolku zájemců o železnici, cestování a turistiku. Projíždění železničních tratí.

Agentura Nautilus

Vyhledávání, úpravy a dokumentace podzemních prostor všeho druhu. Nabízíme poradenství při problémech s kanalizací a odvodněním.

Česká energetická společnost, o.s.

Provádíme poradenství v oborech úspory energie, vytápění a přípravy TUV, solární energetiky apod. Organizujeme školení pro odbornou veřejnost v oblasti projektování a práce na elektrických zařízeních a podle platné vyhlášky vydáváme osvědčení.

Český radioklub

Sdružujeme přátele radioamatérského vysílání v České republice. Organizování a pořádání národních i mezinárodních závodů.

Elektrotechnický Svaz Český

Dobrovolná zájmová organizace a zároveň živnostenské společenstvo s celorepublikovou působností.

Český fonoklub

Sdružování fonoamatérů a lovců zvuku.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Podporování a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů. Zvyšování znalostí svých členů a organizování odborného života.

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Pořádání a zajišťování odborně vzdělávacích akcí v oboru elektronických komunikací jakož i oborech souvisejících.

ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha

Výzkum podzemních prostor. Pro veřejnost pořádáme akci Netopýří noc.

Česká speleologická společnost, ZO - 1-05 Geospelos

Provozujeme klubové stránky s informacemi o speleologii, speleopotápění, Petrbokově memoriálu a Českém Krasu.

Společnost Národního muzea v Praze

Zabýváme se vědeckou a osvětovou činností na poli kulturní a literární historie, knihovědy a knihovnictví.

Učená společnost České republiky, o.s.

Podněcování svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti.

České centrum pro vědu a společnost

Podpora rozvoje strategického myšlení, využití domácího odborného potenciálu, studium otázek globálního vývoje, poskytování strategických informací.

Profibus CZ

Provoz školicího střediska pro firmu při katedře řídicí techniky.

Česká botanická společnost

Pořádáme přednáškové cykly, pracovní konference a floristické kurzy a exkurze. Vydáváme časopisy Preslia, Zprávy ČBS a Bryonora.

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení České republiky

Profesní svaz v oboru technických zařízení hájí a podporuje zájmy členských profesních společenstev, které působí na území ČR a provozují podnikatelskou činnost v oblasti rozvodů tepla, vody, plynu, kanalizace, vytápění, větrání a chlazení.

International Geosynthetics Society - Česká republika

Zabýváme se vědeckým a technickým rozvojem geotextilií, geomříží, geomembrán a materiálů určených pro zabudování do zemních konstrukcí.

Odborná společnost letecká České republiky

Jsme sdružení individuálních i kolektivních členů spojených profesionálně či zájmově s letectvím a kosmonautikou.

Český klub skeptiků Sisyfos

Zabýváme se šířením vědy, podporou racionálního a kritického myšlení a provádění analýz sporných a nadpřirozených jevů a názorů.

EUNIS - CZ

Cílem sdružení je spolupráce mezi vysokými školami v oboru výpočetní techniky a informačních technologií.

Československé sdružení uživatelů programovacího jazyka Ruby, o.s.

Organizace sdružuje osoby a spolky zajímající se o vývoj v programovacím jazyce Ruby. Naším cílem je propagace, pořádání přednášek, seminářů, konferencí a publikační činnost.

Kartografická společnost ČR

Sdružování zájemců o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií.

Československá sekce IEEE

Sdružování elektroinženýrů a informatiků z celého světa.

AREMAG motor test, s.r.o.

Provozujeme vědeckou instituci se zaměřením na stroje.

Mezinárodní institut společenských a ekonomických věd International Institute of Social and Economic Sciences

Jsme nezávislá, nezisková instituce založená na podporu výzkumu a šíření znalostí z oblastí sociálních a ekonomických věd.

Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.

Jsme členové spolku, kteří se rozhodli mapovat vojenská pietní místa a osudy hrdinů i obětí všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Projekt je zcela otevřený, může se připojit kdokoliv bude mít zájem a to do jakékoliv části projektu.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Kosmo Klub, o.s.

Sdružování zájemců o kosmonautiku. Pořádání Kosmoschůzek. Podpora kosmonautiky u nás i ve světě. Koordinace spolupráce na kosmonautických aktivitách.