Studentské a absolventské spolky

Audiovizuální centrum studentů ČVUT, z.s.

Audiovizuální tvorba. Záznamy a přímé přenosy přednášek, konferencí i volnočasových aktivit. Tvorba propagačních videí. Zájmový spolek (nejen) studentů ČVUT. Vzdělávání v oblasti multimédií.

Studentská unie ČVUT

Podpora studentského mimoškolního života. Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

Common Law Society

Občanské sdružení podporující studium a povědomí o právu, právních systémech a právní historii.

Oikumene - Akademická YMCA

Sdružení chce přispívat k myšlenkové a mravní obnově a k vytváření pravdivých a nosných postojů ke společenské problematice.

Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o.s.

Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o.s.

Rozvoj a podpora kulturního života na fakultě, hájení zájmů studentů a pořádání akcí.

Klub mladých Evropanů, o.s.

Sdružování studentů středních a vysokých škol z celé ČR. Pořádání seminářů, konferencí a diskuzí na aktuální témata.

o.s. UK media

Provoz sdružení studentů Univerzity Karlovy. Vydávání fakultních studentských časopisů.

Rebels Racing o.s.

Realizace neziskového studentského meziuniverzitního projektu. Vývoj formule pro účast na závodech Formule Student.

Studentská unie UK, o.s.

Sdružujeme studentské organizace působící na Univerzitě Karlově a pomáháme jejich vzájemné komunikaci i spolupráci.

Spolek studentů historie FF UK, o.s.

Občanské sdružení, vytvořené pro studenty a absolventy studia historie na FF UK za účelem navazování vzájemných kontaktů v rámci studijního oboru.

Občanské sdružení P.U.S.S.A.

Sdružení se soustřeďuje na vytváření podmínek pro vzdělávání talentovaných českých mladých lidí na světových uměleckých školách.

Česká asociace studentů psychologie, o.s.

Podporujeme komunikaci a spolupráci mezi studenty psychologie v České republice a profesní rozvoj studentů psychologie.

Praha +

International Student Club CTU in Prague

Vytváření mezinárodní komunity na ČVUT. Integrace zahraničních studentů do života v České republice a dění ve škole.

Prager Deutscher Klub

Provozujeme studentský spolek pro studenty i veřejnost, které zajímá německé právo, řeč a kultura. Podporujeme studium o právu německy mluvících zemí.