Sdružení měst a obcí

Mikroregion Novoměstsko

Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi a vzájemně koordinovaný postup při rozvoji cestovního ruchu.

Mikroregion Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu

Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích. Podpora rozvoje cestovního ruchu.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Mikroregion Telčsko

Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích. Podpora rozvoje cestovního ruchu.

Sdružení obcí Hornolidečska

Sdružování obcí za účelem rozvoje regionu a koordinace hospodářství.

Svazek měst a obcí Rakovnicka

Sdružení měst s cílem společného přispívání k rozvoji regionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Svazek obcí podbrdského regionu

Sdružování obcí za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

Provoz sdružení vedoucí k rozvoji Zlínského kraje.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran

Snaha o rozvoj cestovního ruchu, sociální infrastruktury, školství a životního prostředí členských obcí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 13:00)

Podbrdsko

Sdružování svazků obcí, neziskových organizací, podnikatelů a občanů podbrdského regionu za účelem uskutečňování společné rozvojové strategie.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 12:00)

Střední Povltaví

Hlavní činností je ochrana životního prostředí v zájmovém sdružení svazku, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mikroregion Konicko

Provoz oficiálních stránek mikroregionu Konicko. Poskytování informací pro turisty, obyvatele regionu a obce.

Mikroregion Krnovsko

Propagace činnosti mikroregionu a informace o turistických zajímavostech a kulturních, sportovních, společenských a vzdělávacích akcích.

VAK svazku obcí Plumlov Vícov

Organizace pro podporu regionu.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

Mikroregion Želivka

Snaha o oživení turistického ruchu a zlepšení kvality života místních obyvatel.

Region Zlínsko

Sdružování obcí s cílem podpořit prosperitu regionu jako celku.

Mikroregion Dobrohost

Sdružování obcí severní části okresu Domažlice.

Mikroregion Radbůza

Podpora mikroregionu v oblasti služeb, ubytování, sportu a zábavy.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Skupinový vodovod Hejnice - Česká Rybná

Uskupení spravuje, provozuje a udržuje vodovod i zařízení s ním spojená.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 16:00)

Občanské sdružení pro rozvoj Bystročic a Žerůvek

Podpora rozvoje Žerůvek a Bystročic, podnikání a infrastruktury za účelem ochrany vlastnických práv a zájmů vlastníků pozemků.

Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

Zabýváme se sdružováním obcí regionu a podporou jejich rozvoje.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Mikroregion Chrudimsko

Cílem práce Mikroregionu Chrudimsko je další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy tohoto svazku.

Sdružení obcí Vysočiny

Cílem sdružení je prosazování společných zájmů obcí.

Sdružení obcí Kokořínsko

Podpora a sdružování obcí v regionu, poskytování informací z oblasti kultury, sportu a služeb.

Mikroregion Jesenicko

Sdružování obcí mikroregionu. Prosazujeme společné zájmy, spolupracujeme a koordinovaně postupujeme při komplexním rozvoji a výkonu samotné působnosti. Poskytujeme konzultace, poradenství, provádíme doprovodné služby. Členské obce jsou Bělá pod Pradědem, ...

Mikroregion Kosířsko

Sdružování obcí za účelem společně přispívat k rozvoji regionu.

Region Orlicko-Třebovsko

Sdružování obcí s cílem rozvoje regionu v oblastech ekonomiky, rozvoje venkova, kvality života, cestovního ruchu a vnějších a vnitřních vztahů.

Svazek obcí Pošumaví

Sdružování obcí s cílem společného přispívání k rozvoji regionu.

Mikroregion Němčicko

Naším cílem je samospráva hospodářského, sociálního a kulturního života obcí.

Mikroregion Litomyšlsko

Sdružování obcí za účelem spolupráce na společné strategii rozvoje a služeb.

Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.

Naším cílem je přispívat k rozvoji Podhostýnského regionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

Naším cílem je zlepšení sociálně ekonomické situace v mikroregionu a rozvoj demografických a kulturních stránek života.

Mikroregion Zlatohorsko

Sdružení měst a obcí se orientuje na podporu rozvoje regionu.

Podhostýnský mikroregion

Sdružení obcí zajišťující koordinaci postupu rozvoje území, zlepšování podmínek pro rozvoj turistického ruchu a propagaci zdejší krajiny.