Sdružení měst a obcí

Svazek obcí Dolní Bělá

Naším cílem je rozvoj turistiky v regionu.

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zabýváme se zásobováním obcí pitnou vodou a odváděním i čištěním odpadních vod.

RSOV

Vytváření organizačních a materiálních podmínek pro zajištění plnění povinností členských obcí.

Blata

Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Mikroregion Rozhraní

Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi.

Svazek obcí Mezihoří

Sdružování obcí za účelem rozvoje regionu Mezihoří.

Svazek obcí Brada

Snahou sdružení je zviditelnit region a pomoci získat obcím dotace.

Mikroregion Český ráj

Organizace podporuje rozvoj čtrnácti sdružených obcí.

Cidlina

Ochrana společných zájmů a množení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.

Svazek obcí Jestřebí hory

Cílem organizace je spolupráce mezi obcemi a jejich právní ochrana.

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Úvaly 2006

Cílem sdružení je seznámení se s historií i současností obce.

Ponávka - svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov

Mikroregion se stará o společné řešení problematiky životního prostředí, turistiky, nabídky pro bydlení a podnikání sdružených obcí.

Mikroregion urbanická brázda

Svazek sdružuje obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory

Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Provoz sdružení, jehož zájmem je realizovat společenské aktivity v rámci hradu Veveří.

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví

Svazek sdružující 27 obcí z okresů Vyškov a Hodonín za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Zabýváme se sdružováním měst a obcí především za účelem řešení problémů v regionu.

Svazek obcí Plešivec

Rozvoj cestovního ruchu a vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů mezi obcemi mikroregionu.

Náš region

Sdružujeme obce slavkovského venkova. Zajišťujeme památkovou péči, opravujeme a obnovujeme drobné památky.

Bosnia Online EU z.s.

Bosnia Online EU z.s.

Organizace Bosnia Online EU z.s. je organizátor sportovních akcí. Snaží se být nápomocnou organizací pro Bosence v České Republice a Čechy v Bosně. Organizace je vlastníkem několika velice známých projektů jako například : iTV Bosnia Online EU, BOE Futsal Cup …

Svazek obcí Radina

Provozujeme sdružení obcí za účelem prosazování svých zájmů.

Svazek obcí údolí Desné

Podpora a rozvoj regionu. Zaměřujeme se na zkvalitnění sociálních podmínek v regionu, plnění úkolů v oblasti školství, rozvoj cestovního ruchu a získávání prostředků pro realizaci veřejných potřeb mikroregionu. Zajišťujeme zabezpečení dopravní obslužnosti.

Chopos

Podpora a sdružování obcí v regionu, poskytování informací z oblasti kultury, sportu a služeb. Jsme dobrovolným sdružením 21 obcí, které usiluje o společné řešení problémů, propojení a provázání společných zájmů. Naším cílem je dosažení žádoucích změn ve ...

Svazek obcí v regionu Krušných hor

Provoz sdružení krušnohorských obcí a měst. Svazek vznikl ze Sdružení obcí v regionu Krušných hor. Je to mikro regionální sdružení osmi obcí: Nová Ves v Horách, Hora Sv. Kateřiny, Klíny, Horní Jiřetín, Brandov, Mariánské Radčice, Český Jiřetín, Louka u ...

Mikroregion Konstantinolázeňsko

Rozvoj cestovního ruchu a vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů mezi obcemi mikroregionu.

Sdružení obcí Jablunkovska

Zabýváme se propagací mikroregionu Jablunkovsko. Společný postup při dosahování ekologické stability a jeho trvalé obyvatelnosti. zaměřujeme se na všeobecnou ochranu životního prostředí v zájmovém území.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Sdružení obcí regionu Most - Jih

Sdružení měst a obcí, které hledá společné cesty k řešení rozvojových potřeb mikroregionu.

Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem

Podporujeme spolupráci mezi obcemi. Zajišťujeme společné zájmy obcí mikroregionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 17:00)

Svazek obcí - region Dolní Berounka

Poskytování informací o kulturních, sportovních a turistických akcích v regionu Dolní Berounka.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:30)

České dědictví UNESCO

České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek obcí a měst České republiky na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví nebo také zkráceně řečeno na Seznam UNESCO. Patří sem Brno, Český Krumlov, Holašovice, ...

Mikroregion Bystřicko

Provoz oficiálních stránek mikroregionu Bystřicko. Poskytování informací pro turisty, obyvatele regionu a obce. Informace o pořádaných projektech či firmách v okolí.

Svazek obcí Mladoboleslavský venkov

Provoz sdružení obcí s cílem společně přispívat k rozvoji regionu.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Svazek obcí Týnecko

Provoz sdružení obcí s cílem společně přispívat k rozvoji regionu.

Mikroregion Posázavský Kruh

Snaha o komplexní rozvoj mikroregionu v různých oblastech.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Zajišťování spolupráce mezi obcemi. Vzájemně koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů obcí mikroregionu.