Sdružení měst a obcí

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Provoz nadnárodního dobrovolného zájmového sdružení měst a obcí zaměřeného na podporu česko-polské přeshraniční spolupráce.

Dobrovolný svazek obcí Orlice

Nabídka informací o sportovních a kulturních akcích, možnostech ubytování a stravování.

DSO Broumovsko

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko se snaží o rozvoj cestovního ruchu v oblasti, v publikační a propagační činnosti.

Svazek obcí Metuje

Zajištění ochrany společných zájmů členských obcí, podpora programu obnovy venkova, ochrana životního prostředí a koordinace územního plánování.

Sdružení Růže

Provoz sdružení obcí a právnických osob hájící lidská práva a ekologickou situaci na Novohradsku.

Svaz měst a obcí České Republiky

Podpora a rozvoj samosprávné demokracie ve veřejné správě, posilování ekonomické samostatnosti měst a obcí.

Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras

Sdružování obcí za účelem společného přispívání k rozvoji regionu Moravský kras.

Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska

Zachování a obnova obcí a specifického rázu venkovské zástavby. Obnova a rozvoj místních kulturních a společenských tradic a životního stylu.

Sdružení obcí čistá Jihlava

Snaha o zlepšení životních podmínek území a jeho hospodářské prosperity.

Mikulovsko

Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích. Podpora rozvoje cestovního ruchu.

Krkonoše - svazek měst a obcí

Zabýváme se podporou rozvoje oblasti a ochranou životního prostředí. Poskytujeme informace o turistických trasách a možnostech ubytování.

Lípa 2

Posilování právního vědomí občanů, zeměpisné a kulturní poznávání, zvyšování turistické zdatnosti a podpora budování občanské společnosti.

Zájmové sdružení obcí Hrušovansko

Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi a vzájemně koordinovaný postup při zajišťování rozvoje cestovního ruchu.

Mikroregion Hustopečsko

Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi, vzájemně koordinovaný postup při rozvoji cestovního ruchu.

Mikroregion Rychnovsko

Mapování dění v regionu. Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích.

Svazek obcí Drahanská vrchovina

Sdružení obcí s cílem společně přispívat k rozvoji regionu.

Ivanovická brána, svazek obcí

Svazek sdružující obce za účelem společné ochrany životního prostředí, koordinace investic, podpory rozvoje cestovního ruchu a propagace regionu.

Jizerské hory - turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko

Svazek sdružující města za účelem společného přispívání k rozvoji regionu a cestovního ruchu.

Svazek obcí Melicko

Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Pustiměř 79 +

Region Cezava

Svazek sdružuje obce za účelem společně přispívat k rozvoji regionu.

Mikroregion Bzenecko

Sdružování obcí za účelem spolupráce v oblasti rozvoje. Pořádání kulturních akcí.

Budějovicko - Sever

Koordinace práce obcí v oblasti cestovního ruchu, dopravy, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje i sociální infrastruktury.

Mikroregion Vlachovo Březí

Sdružování obcí regionu a podpora jejich rozvoje. Poskytování služeb Czech POINTu. Pořádání kulturních i sportovních akcí.

Občanské fórum Břeclav

Provoz občanského sdružení zaměřeného na podporu, rozvoj a řešení problémů města.

Mikroregion Novobydžovsko

Hájení zájmů 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové.

Rychnováci

Občanské sdružení podporuje kulturní a sportovní činnost města.

MAS Brána do Českého ráje, o.s.

Provoz sdružení měst a obcí ležících mezi Českým rájem a Krkonošemi.

Mikroregion Třebechovicko

Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Sdružení obcí a měst jižní Moravy

Organizace usiluje o hospodářský, sociální a kulturní rozvoj regionu.

Mikroregion Kozákov

Sdružování obcí za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Svazek měst a obcí regionu Pomalší

Řešení dopadů na hospodaření obcí a jejich obyvatel v souvislosti s existencí vodárenského toku Malše.

Svazek obcí Dřížná

Naším cílem je zabezpečení zásobování obcí vodou.

Sdružení měst a obcí Vltava

Sdružování obcí za účelem vzájemné spolupráce.

Chrášťany 79 +

Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko"

Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi, vzájemně koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů obcí mikroregionu.

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

Sdružování obcí za účelem dokončení optimální kanalizační sítě v oblasti regionu.

Netolicko

Sdružování obcí za účelem společné ochrany životního prostředí, koordinace investic, podpory rozvoje cestovního ruchu a propagace regionu.

Mariánskolázeňsko

Prosazování společných zájmů obcí v rámci všestranného rozvoje regionu.