Sdružení pro rozvoj regionu • Praha (Hlavní město Praha) a okolí

Pro civitate

Praktický výzkum v oblasti kulturní, sociální antropologie a příbuzných společenských věd.

Česká centra

Rozvíjení mezinárodní spolupráce v oblasti veřejné diplomacie a prezentace České republiky v zahraničí.

Asociace regionálních značek

Asociace regionálních značek

Podpora udržitelného rozvoje v regionech prostřednictvím rozvíjení regionálních značek pro výrobky a služby.

PRAMENÍ, o.p.s.

Organizování, pořádání a vytváření projektů zaměřených na umění, vzdělávání, terapii a rozvoj lidské společnosti.

ARCHAIA Praha, o.p.s.

Archeologický výzkum a záchrana historických památek. Výchova a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče.

CI2, o.p.s.

CI2, o.p.s.

Zaměřujeme se na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum. Naším cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností.

Svaz měst a obcí České Republiky

Podpora a rozvoj samosprávné demokracie ve veřejné správě, posilování ekonomické samostatnosti měst a obcí.

Auto*Mat, o.s.

Provozování sdružení s cílem zlepšit život ve městě.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Agentura pro evropské projekty management

Podpora mezinárodní projektové spolupráce mezi evropskými regiony a regionálními partnery.

PATA Czech Chapter

Organizace sdružuje subjekty rozvíjející cestovní ruch mezi ČR a SR a zeměmi pacificko-asijského regionu.

Přátelé Šolcova statku

Snaha o rekonstrukci a udržování dobrého stavu památkového objektu Šolcův statek v Sobotce a pokračování tradice jeho využívání ke kulturním účelům.

Klub Za starou Prahu

Poskytování služeb v oblasti ochrany památek v Praze.

ZAVŘENO (Otevírá v St 15:00)

Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan

Provoz sdružení, které usiluje o rozvoj kulturního a historického prostředí a občanské společnosti. Pořádání společenských akcí.

Institut česko gruzinského rozvoje obecně prospěšná společnost

Podpora cestovního ruchu, obchodu, kulturních a sociálních aktivit na území Gruzie a České republiky.

Oživení, o.s.

Provozujeme nevládní neziskovou organizaci, která prosazuje principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje.

Podnos

Nabídka zakázkových služeb neziskovým organizacím a místním samosprávám a to především v oblasti hodnocení organizací, programů a projektů.

Okrašlovací spolek Prysk

Provozování činnosti ke zlepšení neutěšeného stavu historické památky kostela sv. Petra a Pavla.

Montánní společnost

Společnost pro studium, dokumentaci a ochranu památek báňské historie. Cílem je podílet se na pracích vedoucích k zpřístupnění podzemních objektů.

3 Duby

Revitalizace Stromovky. Řešení problematiky na obnovu životního prostředí v České republice.

Archeos

Zabýváme se prováděním záchranných archeologických výzkumů a přírodovědných analýz.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Provoz organizace zabývající se prováděním archeologických výzkumů. Zajišťování konzultací, rešerší, odborných vyjádření a optimalizací staveb.

Vlastenecká fronta

Sdružení snažící se hájit české národní zájmy. Pořádáme přednášky.

Český institut pro integraci EU

Sdružujeme fyzické a právnické osoby za účelem podpory rozvoje integrace České republiky do Evropské unie.

Chodov, o.s.

Prosazujeme zájmy v oblastech bezpečnosti, ochrany majetku, kultury a vzdělávání občanů Chodova, Chodovce a Skalek. Pořádáme pravidelné schůze.

Fchod o.s.

Občanské sdružení zabývající se posilováním pozitivních vztahů mezi občany.

ARCHAIA

Archeologický výzkum a záchrana historických památek. Výchova i vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče.

Občanské sdružení Cargo Publishers

Provozujeme sdružení pro podporu etnologie a kulturní antropologie.

Občanské sdružení pro Ďáblice

Péče o lokalitu v oblasti ochrany přírody a krajiny, veřejného zdraví a tvorby bezpečného prostředí z hlediska dopravy.

Sdružení pro Vinoř

Rozvoj kulturního a společenského života a vzdělávacích a sportovních aktivit v obci.

PERPEDES, spol. s r.o.

Zabýváme se destinačním managementem, distribucí průvodců a slev na památky.

Klánovické fórum, nadační fond

Podpora kultury, společenských aktivit, vzdělávacích a sportovních činností v regionu.