Sdružení pro rozvoj osobnosti

PhDr. Mgr. Věra Scherer MBA

PhDr. Mgr. Věra Scherer MBA

Rodinné poradenství. Terapeutické karty Cesta do mého nitra. Předmanželská příprava. Specializace na rodinnou problematiku a dysfunkční rodiny. Vztahy s dětmi. Manželství s cizinci. Manželská komunikace. Vztahová a komunikační problematika ...

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

Junák - český skaut, středisko Vočko Praha, z. s.

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti.

Maranatha z.s.

Křesťansky orientovaný spolek založený známým českým developerem Radimem Passerem. Organizujeme semináře, přednášky, biblická studia, letní evangelizační setkání mladých lidí, vědecké výstavy o původu světa, dětské dny. Nedílnou součástí naší činnosti je i ...

Dovedeme z.s.

Podpora mezigenerační komunikace pro všechny od 4 do 99 let. Naše tematické kurzy vám pomáhají získat nové dovednosti.

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství

E-magazín Bahá`í listy zachycuje dění v doma i v Bahá`í světě. Nabízí Bahá`í učením inspirovanou hudbu a filmy, duchovní inspirace.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 00:00)

Ing. Rudolf Vondřich

Nabídka služeb v oblasti výchovy občanů k převzetí odpovědnosti za své zdraví a vytváření podmínek ke vzniku sítě center pro volný čas.

Becario - občanské sdružení pro rozvoj vzdělanosti

Provozujeme sdružení pro podporu vzdělanosti v ČR. Nabízíme zprostředkování stipendijních programů pro studenty a zaměstnavatele.

Salesiánské kluby mládeže

Sdružení nabízí spolupráci na celkovém rozvoji osobnosti, staví na lidských a křesťanských hodnotách.

Nadace forum 2000, nadace

Pořádáme konference, usilujeme o identifikaci klíčových problémů, kterým čelí civilizace. Zkoumáme cesty, jak zabránit eskalaci konfliktů.

Unie Pro Krásnější Dnešek

Organizování kurzů, přednášek, zábavných akcí a výletů.

Prázdninová škola Lipnice

Pořádáme vícedenní kurzy zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti člověka. Zaměřujeme se na hlubší sebepoznávání a iniciaci k seberozvoji.

Škola dětem

Škola dětem

Provozujeme občanské sdružení jehož cílem je vybudovat základní školu, která bude vzdělávat a vychovávat nadané děti.

Lotus, Pražské buddhistické centrum

Sdružování lidí se zájmem o buddhistickou filosofii. Organizování akcí a přednášek na téma buddhismu.

Česká asociace transakční analýzy

Vzdělávací, poradenská a psychoterapeutická činnost v oblasti transakční analýzy.

Mensa International - Mensa České republiky

Sdružování nadprůměrně inteligentních občanů bez rozdílu rasy a vyznání.

Gay a lesbická liga

Podpora, prosazování legislativních úprav partnerského soužití osob stejného pohlaví a odstranění diskriminace na základě citové a sexuální orientace.

Shambhala Česká republika

Jsme meditační komunita, která nabízí praxi a studium v linii Karma Kagyü tibetského buddhismu. Tato linie kombinuje tibetský buddhismus s učením Shambhaly.

Humanity´s Team - Česká republika, o.s.

Naším cílem je vytvořit prostředí pro lidi, kteří chtějí svobodně prožívat sami sebe tak, jak cítí v hloubi svého srdce.

META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Podpora osobního rozvoje mladých migrantů v oblasti vzdělávání prostřednictvím poskytování poradenství a dalších sociálních služeb.

Bodhi Praha, občanské sdružení

Pořádání meditačních kurzů, výletů a přednášek. Podpora buddhistických mnichů, vydávání knížek o buddhismu.

Občanské sdružení Colour Planet

Pořádání kulturních akcí. Osvěta gay a lesbického hnutí, prevence AIDS. Spolupráce s organizacemi z Čech i zahraničí. Provoz informačního portálu.

EduArt

Podpora rozvoje tvořivosti žáků a učitelů jako jedné ze základních metod vzdělávání pomocí grafických metod.

Centrum Alma,o.p.s.

Poskytování komplexních služeb ženám, které mají problém se zneužíváním alkoholu a podpora jejich sociálního začleňování.

eLnadruhou o.s.

Cílem sdružení je uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a jiných zájmů členů sdružení.

TIB, občanské sdružení

Nabídka možnosti dětem a mládeži rozvíjet své schopnosti a srovnávat se navzájem na mezinárodní úrovni.

Občanské sdružení HOPE media

Zajišťování vzdělávání v duchu křeštanských zásad mediální formou.

Cordatum Praha

Provoz sdružení pro všestrannou podporu rozvoje osobnosti a sebepoznání prostřednictvím poradenství a vzdělávání.

Rainbow Prague

Tiskneme gay mapu Prahy a přinášíme informace o gay barech, restauracích a ostatních gay podnicích.

Centrum podpory podnikání Praha

Provozujeme občanské sdružení s cílem podporovat růst odborné vzdělanosti a rozšiřovat nabídku vzdělávání.

NEO CZ, o. s.

Zaměřujeme se na podporu zdravého psychosociálního vývoje dětí a mládeže. Nabízíme poradenské služby školám.

Mgr. Hana Brachová

Nabízíme psychoterapii, osobní rozvoj skrze práci s tělem a vědomím. Pořádáme semináře zaměřené na masážní techniky a energetický systém těla.

Akord

Provozujeme občanské sdružení vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Buddha Mangala o.s.

Pořádání buddhistických kurzů, setkání a seminářů s cílem vytvořit podmínky a prostředí ke studiu a praxi Buddhovy nauky za účelem hlubšího pochopení a poznání naší životní skutečnosti.

Q-MAT, o.p.s.

Organizace aktivit souvisejících s vyhledáváním či podporou rozvoje a vzdělávání mladých talentů v přírodních vědách, matematice a ekonomii.

V sobě doma

Provozujeme centrum osobnostního rozvoje. Nabízíme psychoterapii, poradenství, sebezkušenostní skupiny a další rozvojové aktivity.

Nová Akropolis z.s.

Jsme mezinárodní organizace, která nabízí ideál trvalých hodnot, aby přispěla individuálnímu a kolektivnímu rozvoji prostřednictvím jednání ve třech oblastech: filozofii, kultuře a dobrovolnictví. Organizujeme přednášky, výukové kurzy, vydáváme vlastní ...

Sluneční vítr – centrum zdraví a osobního rozvoje

Cílem občanského sdružení je péče o duševní a tělesné zdraví, pomoc nemocným lidem alternativními léčebnými metodami a pořádání přednášek a seminářů osobního rozvoje.