Sdružení pro rodinu a péče o děti

Přidat / editovat záznam

Info-Praha.cz Instituce a organizace Kluby, svazy a sdružení Kulturní a zájmová sdružení Sdružení pro rodinu a péče o děti

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"Mateřská škola Minisvět U Krtečka – Beroun - www.minisvetukrtecka.cz OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu, citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii …

Beroun, Pod Haldou 306/7 - +420 720 020 470, +420 727 873 301

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze - skp.diakonie.cz - www.facebook.com/pg/skpvpraze Brzy otevírá (09:00)

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

Praha 2 - Vinohrady, Bruselská 298/4 + pobočky (6) - +420 777 734 170 , +420 222 520 589

School Agent - www.skolniagent.cz

Školní agent je osoba, která šetří Váš čas a energii, ušije Vám školu na míru a ještě poskytne „agentovu slevu na školné“. Rodiče a firmy se na mě obracejí se žádostí o radu ohledně výběru (před)školního zařízení pro své děti či děti svých zaměstnanců. ...

Praha 8 - Libeň, Lindnerova 2396/12 - +420 773 661 469

Agentura Mary Poppins - mpoppins.cz OTEVŘENO (nonstop)

Agentura zprostředkuje široký rozsah služeb týkajících se chodu domácnosti, domu, péče o děti, či péče o starší příbuzné. Nabídky práce chůva.

Praha - Smíchov, náměstí Kinských 741/6 - +420 777 770 193

Rodinné centrum Hvězdička - www.rc-hvezdicka.cz

Nabízíme víkendové kurzy, kde si budete moci osvojit důležité principy Montessori pedagogiky, nahlédnete do jednotlivých oblastí systému a podrobněji se seznámíte s první oblastí „Praktický život“. Kurz je určen rodičům i pedagogům.

Praha - Stodůlky, Kovářova 42/25a (naproti kostelu) + pobočky (3) - +420 608 136 472

Anima - terapie, o.s. - www.anima-terapie.cz/

Nabízíme individuální, skupinové a rodinné terapie. Zajišťujeme primární i sekundární prevenci v oblasti drogové závislosti – pro klienty, kteří bojují se závislostí a zároveň jsou ohrožení sociálním vyloučením nabízíme dotovaný program Léčba závislých osob. …

Praha 2 - Nové Město, Apolinářská 447/4a - +420 777 113 387 , +420 224 968 239

Centrum pro občanskou společnost

Provoz sdružení pro rozvoj a prohlubování občanské společnosti a zvyšování úrovně informovanosti občanů o aktuálních otázkách a problémech.

Praha - Bohnice, Podhajská pole 597/19 - +420 602 352 303

Centrum sociálních služeb Praha - www.csspraha.cz

Poskytování informací a poradenství v oblasti sociálních služeb, sociálních sítí a legislativy.

Praha - Žižkov, Chelčického 842/39 + pobočky (2) - +420 222 584 602

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty - Klub dvojčat a vícerčat - www.dvojcata.org

Nabízíme poradenství a pomoc rodinám s dvojčaty a vícerčaty, přípravné kurzy pro budoucí rodiče vícerčat, laktační poradenství, pronájem odsávaček MM.

Praha - Smíchov, Matoušova 1552/18 (přízemí, dostupnost MHD) - +420 604 142 999 , +420 251 680 151

Lata - Programy pro ohroženou mládež - www.lata.cz

Podpora mladistvých z rizikových skupin.

Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 977/24 - +420 775 621 361 , +420 234 621 361

Občanské sdružení Rodinné centrum Praha - www.rodinnecentrum.cz

Poskytujeme poradenskou a vzdělávací činnost ve formě přednášek či kurzů za účelem podpory a upevnění manželství a rodiny.

Praha - Chodov, Starochodovská 714/89 - +420 602 972 887

Iniciativa Občanského Bezpečí Domova, z.s. - www.bezpecidomova.cz

Podpora a propagace prevence kriminality. Pomoc obětem trestné činnosti, poskytování krizové intervence a pomoc rodinám s dětmi, mládeži a lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace.

Praha 4 - Záběhlice, Malovická 2753/21 - +420 728 587 542

Společnost pro ranou péči o.s. - www.ranapece.cz

Řízení a koordinace výkonných a odborných činností středisek rané péče a zajišťování jejich administrativního, odborného a informačního zázemí.

Praha - Nové Město, Klimentská 1203/2 + pobočka - +420 224 826 858, +420 777 734 036

Sdružení rodičů a přátel Střediska Dar o.s. - dar.braillnet.cz

Nabídka sociálních služeb, pomoci a podpory pro rodiny s dětmi s postižením. Zaměřujeme se na doprovázení, hipoterapii, canisterapii a další.

Praha - Vokovice, Alžírská 647/1 - +420 235 362 726

Střep, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny - www.strep.cz

Poskytování sociálních služeb a poradenství.

Praha - Žižkov, Řehořova 992/10 + pobočka - +420 724 262 403 , +420 224 232 261

Patron - www.zskunratice.cz/rodice/patron-sdruzeni-rodicu/sdruzeni-rodicu-patron-558

Nabídka podpory a finanční pomoci pro děti a rodiče.

Praha - Kunratice, Předškolní 420/5 - +420 773 473 464

Sdružení rodičů a přátel Pražské konzervatoře

Pomoc škole v rozvoji jejich uměleckých a humanistických tradic.

Praha - Staré Město, Na rejdišti 77/1 - +420 242 489 918

Generace Plus, o.s. - www.generaceplus.cz

Zajišťujeme pomoc a podporu osobám napříč generacemi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Zaměřujeme se na posilování mezigenerační odpovědnosti.

Praha - Hlubočepy, Gabinova 865/5 - +420 733 369 892

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. - www.mikulasops.cz

Zajišťujeme podporu informovanosti společnosti i neziskových organizací o aktivitách v oblasti problematiky dětí vyrůstajících mimo biologickou rodinu.

Praha - Nové Město, Klimentská 1246/1 - +420 221 979 271, +420 774 226 657

YMCA - Živá rodina - www.zr.ymca.cz

Nabídka společenských aktivit a poradenství pro rodiny, cílem je předcházet psychickým, sociálním a ekonomickým krizím.

Praha - Nové Město, Na poříčí 1041/12 - +420 601 222 434 , +420 224 872 421

Rezeda - občanské sdružení pro aktivní rodičovství - www.rezeda.estranky.cz

Pořádání prázdninových i podzimních pobytů pro rodiče s dětmi na venkově. Organizování veřejně prospěšných a kulturních akcí pro veřejnost.

Praha - Břevnov, Za Strahovem 350/44 - +420 606 676 933

Dobrá rodina, o.p.s. - www.dobrarodina.cz

Uzavíráme dohody a pomáháme pěstounským rodinám s moderními formami náhradní rodinné péče. Pořádáme kurzy, semináře a individuální i skupinová sezení.

Praha - Staré Město, Národní 417/35 - +420 736 611 272, +420 773 083 117

Centrum pro manželství a rodinu - www.manzelstviarodina.cz

Podpora manželství a rodiny jako základu společnosti. Nabídka tréninků přípravy na manželství, rodičovských kompetencí a psychologického poradenství.

Praha - Dejvice, Thákurova 676/3 - +420 220 181 444, +420 220 181 777

Už ti rozumím! - www.uztirozumim.cz

Sdružení pomáhá rodinám v nelehké životní situaci.

Praha - Malá Strana, Karmelitská 268/26 - +420 774 711 784, +420 777 716 314

Prostor pro rodinu o. s. - www.prostorprorodinu.cz

Vzděláváme osoby v oblasti odborné péče o děti. Realizujeme aktivity, které vedou ke slaďování rodinného a pracovního života.

Praha - Holešovice, Přístavní 531/24 - +420 731 407 081, +420 734 385 463

Dětský klub Maata, o. s. - www.maata.cz/

Montessori prostor otevřený pro veřejnost. Kouzelné prostředí u Vltavy, klub pro rodiče a jejich děti, Montessori dílny se zkušeným lektorem.

Praha - Troja, Pod Sklenářkou 285/1 - +420 603 200 512

Občanské sdružení Jeden domov - www.jedendomov.cz

Jsme sdružení společností a jednotlivých osob, které se zabývá ulehčením života dětí v neúplných rodinách. Podporujeme práva dítěte na domov, zázemí, na takový život, aby z dítěte mohla vyrůst sebevědomá a zdravá osobnost. pořádáme semináře, školení a další …

Praha - Kyje, Chlumecká 912

Centrum podpory, o.p.s.

Naším cílem je systematicky mapovat, aktivně vyhledávat a šířit dobrou praxi ve vybrané oblasti problematiky ohroženého dítěte.

Praha - Malá Strana, Thunovská 179/12 - +420 257 211 445

Asociace pro domácí vzdělávání - www.domaciskola.cz

Dobrovolné sdružování rodičů doma vzdělávaných dětí, kmenových škol a sympatizantů domácího vzdělávání.

Praha - Holešovice, Rajská 300/3 - +420 723 253 023

Občanské sdružení Natama - www.natama.cz

Podpora zájmu dítěte v obtížných rodinných situacích a pomoc dětem ohroženým nebo trpícím komplexním vývojovým traumatem. Možné návštěvy doma.

Praha - Vinohrady, Orlická 2176/9 - +420 775 698 398 , +420 222 733 307

Člověk hledá člověka, o.s. - www.clovekhledacloveka.cz

Naším cílem je podpora a pomoc biologickým i náhradním rodinám, které mají problémy s výchovou dětí i podpora a pomoc zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem či dětem, které žijí dočasně i dlouhodobě v ústavech.

Praha - Nové Město, Klimentská 1246/1 - +420 257 474 523

Strana:  | 1 | 2 | | »»