Sdružení národních kultur • Praha (Hlavní město Praha) a okolí

Malovaný kraj – nekomerční národopisný a vlastivědný dvouměsíční časopis o Slovácku

Malovaný kraj – nekomerční národopisný a vlastivědný dvouměsíční časopis o Slovácku

Vydáváme nekomerční dvouměsíčník Malovaný kraj zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka. Vydáváme knížky a tiskoviny jakýchkoliv autorů. Malovaný kraj je nekomerční dvouměsíčník o 32 stranách zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka. Najdete zde …

228 kmBřeclav, 17. listopadu 2995/1a (Dům školství)

Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR o.s.

Provozujeme sdružení jehož cílem je uchování lidových tradic a jazyka německé menšiny. Organizujeme kulturní a společenské akce, výstavy a vernisáže. Někteří členové mají pěvecké a recitační kroužky, kdy přednášejí a přečítají v dialektu oblasti.

Řecká obec Praha, o.s.

Provoz sdružení řecké národnostní menšiny se zaměřením na kulturní a publikační činnost, výuku řeckého jazyka a řecké tance.

Česká Iberoamerická společnost

Společnost přátel Latinské Ameriky pořádá přednášky a představuje novinky, fotogalerie a databanku o latinsko-amerických zemích.

Folklorní sdružení České republiky

Folklorní sdružení České republiky

Nevládní organizace, sdružující 400 folklorních souborů se 14 000 členů. Pořádá a spolupořádá 56 mezinárodních festivalů a slavností v celé ČR. Zastupuje své členy v mezinárodních folklorních organizacích.

Kurdské občanské sdružení

Sdružování osob kurdské národnosti žijících na území České republiky a občanů s nimi sympatizujících.

Open field, o.s.

Provozujeme taneční studio pro studium tanečních kultur, lidského pohybu a tance jako terapie. Věříme, že kreativní proces je pro člověka tou nejblahodárnější součástí života a zajímá nás, jak se procesy vnímání zrcadlí v lidském pohybu a tanci, v propojení s …

Česko-japonská společnost

Uvedení japonské kultury do ČR, rozvoj poznání a porozumění. Podpora zájmu Japonců o českou kulturu a integrace japonské komunity.

Z§vůle práva, o.s.

Zajišťování dostupnosti práva a standardní míry svobod pro romskou menšinu.

U.I.M. Česká republika

Provozujeme sdružení s cílem usnadnění vztahů mezi českými a italskými občany, sdruženími a institucemi.

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

Guidilo.com

Guidilo.com

Česká online komunita, která spojuje cestovatele z celého světa s místními obyvateli, aby se vzájemně podělili o své zájmy a vášně a společně objevovali autentickou Prahu.

Sdružení Azer-Čech o.s.

Přispíváme ke sbližování kultury a tradic mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou.

Bratrstvo Keltů

Sdružování zájemců o keltskou kulturu a historii. Pořádání festivalu Beltine či přednášek. Vydávání časopisu Zpravodaj a měsíčníku e-Kelt.

NE-BE, společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

NE-BE, společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Sdružování zájemců o kulturu, historii a společenské dění v zemích, kde je nizozemština jedním z úředních jazyků.

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství

E-magazín Bahá`í listy zachycuje dění v doma i v Bahá`í světě. Nabízí Bahá`í učením inspirovanou hudbu a filmy, duchovní inspirace.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 00:00)

Československý ústav zahraniční

Zabýváme se péčí o zahraniční krajany, udržováním národního povědomí, podporou ekonomické spolupráce a pomocí při návratu do vlasti.

I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o.

Poskytování rad a pokynů v ruštině pro každodenní život cizince v České republice. Založení a provozovaní živnosti, zařizování pobytu.

Česko - ruská společnost, o.s.

Zaměřujeme se na propagaci kultury, humanitárních aktivit a rozšiřování znalostí jazyků. Pořádáme koncerty, umělecké přehlídky a další.

Afroportál, o. s.

Propagujeme kulturu subsaharské Afriky se zaměřením na africkou hudbu a tanec v jejich tradiční i moderní podobě.

Instituto Checo - Iberoamericano Česko - iberoamerický institut

Provoz sdružení podporující vztahy mezi českými občany a obyvateli Latinské Ameriky.

Společnost přátel beuronského umění

Společnost sdružuje zájemce o beuronské umění a kostel svatého Gabriela v Praze.

Společnost přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany a organizacemi. Nabízíme kurzy italštiny.

Klub Hanoi

Provoz sdružení zájemců o kulturu, historii, tradice a život vietnamské komunity v České republice a na Slovensku.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 15:00)

Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

Snažíme se o dosažení přátelských a vzájemně prospěšných vztahů mezi Čechy a Němci.

Česko-lotyšský klub

Provoz sdružení přátel Lotyšska v České republice. Snaha o všestranny rozvoji styků mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.

Čínský institut Praha

Sdružování zájemců o čínskou civilizaci, kulturu a výuku čínštiny.