Sdružení národních kultur

Malovaný kraj – nekomerční národopisný a vlastivědný dvouměsíční časopis o Slovácku

Malovaný kraj – nekomerční národopisný a vlastivědný dvouměsíční časopis o Slovácku

Vydáváme nekomerční dvouměsíčník Malovaný kraj zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka. Vydáváme knížky a tiskoviny jakýchkoliv autorů. Malovaný kraj je nekomerční dvouměsíčník o 32 stranách zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka. Najdete zde ...

Skanzen Gazdovský dvor

Skanzen Gazdovský dvor

Stála expozícia typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia Gazdovský dvor je v stálej prevádzke. Areál v Turej Lúke pri evanjelickom kostole. Veríme, že po jej vzhliadnutí si Gazdovský dvor prídete radi pozrieť aj osobne. Okrem bežnej prevádzky v …

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství

E-magazín Bahá`í listy zachycuje dění v doma i v Bahá`í světě. Nabízí Bahá`í učením inspirovanou hudbu a filmy, duchovní inspirace.

ZAVŘENO (Otevírá Po 00:00)

Dženo

Podpora regionálních romských organizací.

Spolek Prokop Příbram

Dnešní spolek je občanským sdružením, které si klade za cíl obnovovat a udržovat hornické památky a památky související s montánní činností, obnovovat a udržovat hornické tradice a obyčeje, rozvíjet kulturní tradice regionu, přibližovat veřejnosti montánní ...

Česká Iberoamerická společnost

Společnost přátel Latinské Ameriky pořádá přednášky a představuje novinky, fotogalerie a databanku o latinsko-amerických zemích.

Československý ústav zahraniční

Zabýváme se péčí o zahraniční krajany, udržováním národního povědomí, podporou ekonomické spolupráce a pomocí při návratu do vlasti.

Bratrstvo Keltů

Sdružování zájemců o keltskou kulturu a historii. Pořádání festivalu Beltine či přednášek. Vydávání časopisu Zpravodaj a měsíčníku e-Kelt.

Česko - ruská společnost, o.s.

Zaměřujeme se na propagaci kultury, humanitárních aktivit a rozšiřování znalostí jazyků. Pořádáme koncerty, umělecké přehlídky a další.

Společnost Německo-českého porozumění Trutnov - Krkonoše

Navazování vztahů na všech nepodnikatelských úrovních mezi občany ČR, SRN a občany ostatních států Evropy.

Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

Snažíme se o dosažení přátelských a vzájemně prospěšných vztahů mezi Čechy a Němci.

Folklorní sdružení České republiky

Folklorní sdružení České republiky

Nevládní organizace, sdružující 400 folklorních souborů se 14 000 členů. Pořádá a spolupořádá 56 mezinárodních festivalů a slavností v celé ČR. Zastupuje své členy v mezinárodních folklorních organizacích.

NE-BE, společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

NE-BE, společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Sdružování zájemců o kulturu, historii a společenské dění v zemích, kde je nizozemština jedním z úředních jazyků.

Národy Podyjí

Zlepšování soužití a vzájemnosti mezi národnostními skupinami v regionu Podyjí.

Společnost přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany a organizacemi. Nabízíme kurzy italštiny.

Česko-japonská společnost

Uvedení japonské kultury do ČR, rozvoj poznání a porozumění. Podpora zájmu Japonců o českou kulturu a integrace japonské komunity.

I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o.

Poskytování rad a pokynů v ruštině pro každodenní život cizince v České republice. Založení a provozovaní živnosti, zařizování pobytu.

Řecká obec Praha, o.s.

Provoz sdružení řecké národnostní menšiny se zaměřením na kulturní a publikační činnost, výuku řeckého jazyka a řecké tance.

Lyceum Řekyň v České republice

Provoz sdružení s cílem uchovávání řeckých zvyků a tradic, studium a pěstování folklórního umění.

Německé kulturní sdružení - Region Brno

Sdružování příslušníků a přátel národnostní menšiny.

Německý jazykový a kulturní spolek Brno

Sdružování příslušníků a přátel národnostní menšiny.

Řecká obec Brno

Sdružení je samostatnou organizační jednotkou Asociace řeckých obcí v České republice.

Společnost přátel jižních Slovanů

Propagace kultur jihoslovanských národů a vzájemných česko-jihoslovanských styků. Provoz organizace národnostní menšiny.

Boiové a Fergunna

Rekonstrukce života Keltů, řemesel, bojovníků a mytologie. Ukázky, přednášky a hry pro příznivce archeologie a historie.

Instituto Checo - Iberoamericano Česko - iberoamerický institut

Provoz sdružení podporující vztahy mezi českými občany a obyvateli Latinské Ameriky.

Klub Hanoi

Provoz sdružení zájemců o kulturu, historii, tradice a život vietnamské komunity v České republice a na Slovensku.

Čínský institut Praha

Sdružování zájemců o čínskou civilizaci, kulturu a výuku čínštiny.

IQ Roma servis o.s.

Organizace založená na principu nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti a nediskriminace. Poskytování sociálně právního poradenství.

Společnost přátel beuronského umění

Společnost sdružuje zájemce o beuronské umění a kostel svatého Gabriela v Praze.

Folklorní soubor Lipovjan

Provoz folklorního souboru. Repertoár souboru tvoří především písně a tance z Horňácka.

U.I.M. Česká republika

Provozujeme sdružení s cílem usnadnění vztahů mezi českými a italskými občany, sdruženími a institucemi.

Společenství Romů na Moravě, o.p.s.

Podpora integrace Romů do společnosti a snaha o snižování jejich sociálního vyloučení. Poskytujeme poradenství pro oblasti zaměstnanosti, bydlení.

Česko-lotyšský klub

Provoz sdružení přátel Lotyšska v České republice. Snaha o všestranny rozvoji styků mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.

Sdružení Azer-Čech o.s.

Přispíváme ke sbližování kultury a tradic mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou.

Open field, o.s.

Provozujeme taneční studio pro studium tanečních kultur, lidského pohybu a tance jako terapie. Věříme, že kreativní proces je pro člověka tou nejblahodárnější součástí života a zajímá nás, jak se procesy vnímání zrcadlí v lidském pohybu a tanci, v propojení s …

Česko-rakouské pohádkové sdružení, o.s.

Cílem organizace je šíření pohádek z obou stran Šumavy a prostřednictvím nich napomáhat porozumění občanů z českého a německého jazykového prostoru.

A Basta! o.s.

Zajištění rozvíjení česko-německých vztahů pomocí divadelních projektů.