Politická sdružení a spolky

Československá obec legionářská, z. s.

Nestranické politické občanské sdružení, sdružující bývalé vojáky Československých zahraničních armád z doby 2. světové války, vojáků AČR – účastníků zahraničních vojenských misí OSN a NATO a nositelů osvědčení „Válečného veterána“ podle zákona č.170/2002 Sb. …

Občanská koalice Prahy 13

Občanská koalice Prahy 13

Občanská koalice je volební stranou sdružující nezávislé kandidáty. V městské části Praha 13 působí již od roku 2002 a po celou dobu má na radnici své zastoupení. Do podzimních voleb jde ve sdružení s celostátním hnutím Starostové a nezávislí.

Český svaz bojovníků za svobodu

Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich ...

Mladí konzervativci, z.s.

Zaměřujeme se na politické dění v České republice. Pravidelně pořádáme přednášky, semináře i konference. Setkáváme s představiteli politického, ekonomického nebo společenského života a diskutujeme s nimi aktuální společenské otázky.

Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.

Provoz nezávislé organizace zabývající se výzkumem a vzděláváním v oblasti mezinárodních vztahů. Organizace Pražského studentského summitu.

Česká společnost pro politické vědy

Sdružování zájemců o politické vědy a pracovníků, kteří se politickou vědou zabývají.

Mladí křesťanští demokraté, o.s.

Obhajoba a prosazování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém životě.

o.s. Ano pro Evropu

Sdružování občanů podporujících vstup České republiky do evropských struktur.

Panevropská unie Česka

Občanské sdružení podporující evropskou integraci. Zajištění neformálních debat.

Centrum pro ekonomiku a politiku

Pořádání seminářů a vydávání publikací. Šíření a podpora idejí liberálního myšlení, svobodné společnosti a tržního hospodářství.

České mírové hnutí

Provoz mírové, protiválečné a antiimperialistické organizace. Vydávání časopisu Mírový zpravodaj.

Sdružení pro podporu otevřené společnosti - PASOS

Provoz sdružení nezávislých institutů zabývajících se politologickým výzkumem a analýzou ve střední a východní Evropě a střední Asii.

Agora Central Europe - společnost pro demokracii a kulturu

Přispívání ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany. Podpora rozvoje místní demokracie a politické kultury.

Iniciativa NE základnám ČR, o.s.

Snaha o vyhlášení referenda v otázce zbudování americké radarové základny na našem území.

Občanské sdružení Dcery 50. let

Snaha o zdokumentování a uveřejnění dílčích úseků dějin padesátých let minulého století.

Naši politici o.s.

Zprostředkovávání nezaujatých relevantních informací o osobách aktivních v politickém životě České republiky.

Občanská demokratická perspektiva

Sdružujeme mladé občany se zájmem o politiku, ekonomiku, právo a jiné společenské obory, především komunální dění.

Konfederace politických vězňů České republiky

Konfederace politických vězňů České republiky

Poskytování informací o obětech komunistického režimu v Československu. Sdružování osob, které byly nuceny z prokazatelně politických důvodů opustit Československo a požádat o politický azyl v jiné zemi. Dále také osoby, které se zapojily v cizině proti …