Ekologická sdružení

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ubytování na ekologické farmě. Víkendové pobyty s plnou penzí v ubytovně farmy. Možnost pobytu o prázdninách a dovolené ve srubu na pastvinách. Chováme stádo čistokrevných huculských koní a plemenné appaloosa pony, skot masného typu, ovce a kozy. Máme malou …

116 kmHorní Slavkov, Ležnice 811

M-envi s.r.o. – Ing. Alexandr Mertl

Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, nabídka ekologického inženýrství, zastupování investorů a provozovatelů při jednání s úřady, zpracování oznámení a dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy. Město je poskytlo neziskové organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr, aby zde provozovalo středisko ekologické výchovy. Zájmové sdružení tvoří čtyři neziskové organizace, které realizují ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika

Prosazování ekologických řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život.

Zelený kruh

Etický kodex zaručuje nezávislost a nestrannost včetně důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost.

Zelený kruh

Sdružování nevládních ekologických organizací. Cílem sdružení je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací či zvyšování veřejného povědomí o činnosti ...

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha

Regionální centrum pořádá vzdělávací programy pro budoucí organizátory zážitkových programů a dětských táborů. Kromě toho v regionálním centru probíhají různé kluby, promítání i přednášky určené pro všechny se zájmem o osobní rozvoj, přírodu a kulturní ...

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.

Pořádání prezentací o klimatických změnách, ochraně klimatu, lidských právech, energetické politice a sebeurčení i spravedlnosti.

Česká společnost pro právo životního prostředí

Provoz sdružení právníků i neprávníků spojující zájem o právo životního prostředí. Přispíváme k tvorbě nových právních předpisů a dalšímu.

Český svaz ochránců přírody, ZO - 01/85 Dinosaurus

Provozujeme dětské oddíly se zaměřením na poznání přírody a ekologie. Pořádáme víkendové dvou až třítýdenní tábory, soutěže, noční hry a koupání.

Sdružení za čistou Vltavu

Naším posláním je přispívat ke zlepšování čistoty toku Vltavy. Zprostředkovává kontakty mezi tuzemskými i zahraničními partnery.

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů. Možnost pronájmu …

Společnost pro trvale udržitelný život

Zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života pro budoucí generace.

Česká společnost pro větrnou energii

Česká společnost pro větrnou energii

Jsme sdružení zabývající se problematikou větru, větrné energie a elektráren.

Ekocentrum Koniklec, obecně prospěšná společnost

Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu.

Cyklistika a energie budoucnosti

Propagujeme městskou cyklistiku, cykloturistiku a obnovitelné zdroje energie. Provozujeme vzdělávací a setkávací středisko.

Ateliér pro životní prostředí, o.s.

Ochrana životního prostředí a zachovávání kulturních i památkových hodnot sídel.

Česká veganská asociace, o.s.

Propagace zdravého životního stylu a veganství. Orientace na etiku, ekologii a zdraví.

O1/4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou.

Arnika - Program Toxické látky a odpady

Nabídka propagace ekologicky šetrných výrobků, podpora třídění a recyklace odpadů na úřadech, v bankách a ve školách.

Národní síť zdravých měst ČR

Provozujeme asociaci měst, která koncepčně zlepšují podmínky pro život svých obyvatel i návštěvníků. Vydáváme zpravodaj NSZM ČR.

Brontosaurus Praha 7

Nabídka služeb dobrovolné organizace zaměřující se na ekologickou výchovu, ochranu přírody a kampaně.

Brontosauří ekocentrum Zelený Klub

Ekocentrum šíří objektivní informace o životním prostředí a přináší nápady a rady k šetrnějšímu chování k životnímu prostředí.

Agentura Koniklec, o.s.

Provozujeme občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí.

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí ...

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody

Organizace sdružující zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.

Zelená 10

Provozujeme sdružení s cílem ochrany přírody a krajiny, životního prostředí, památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.

Tady není developerovo

Provoz ekologického sdružení prosazující iniciativu za ochranu přírody a kulturního dědictví.

Český svaz ochránců přírody 01/68.základní organizace

Zabýváme se ochranou herpetofauny a produkcí osvětových videodokumentů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy.

Petr Včeliš

Pěstování ekologické zeleniny, obilovin, léčivých bylin a produkce masa.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Obrana životního prostředí

Sdružení se zasazuje o ochranu životního prostředí.

Český svaz ochránců přírody, ZO - NATURA QUO VADIS

Nabízíme celoroční aktivity pro školní mládež. Vytyčujeme hranice chráněných území, zřizujeme naučné stezky a pořádáme dobrovolnické akce.

Asociace Brontosaura, základní článek - Ústav ekologických snů a skutečností

Zaměřujeme se na ekologické vzdělávání a aktivní ochranu životního prostředí. Sdružujeme studenty České zemědělské univerzity.

Klub ekologické výchovy

Provozujeme ekologické sdružení, jehož cílem je sdružování pedagogických pracovníků a zájemců o ekologické vzdělávání.

České ekologické manažerské centrum

Nabídka služeb v oblasti IPPC, EMS, odpadů, legislativy a norem.

Český svaz ochránců přírody ZO - EDA

Pořádáme semináře, výlety, akce v přírodě a naučné programy.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s.

Zabýváme se prodejem medu, podporováním provozních metod školením slovem a písmem, poradenstvím v chovatelských metodách.

Toulcův Dvůr

Podpora rozvoje výchovy a zvyšování informovanosti v oblasti ekologie.

Ekocentrum Jižní Město

Ekocentrum Jižní Město

Poskytování poradenství v oblasti zájmové činnosti dětí. Organizace akcí v přírodě a táborů, seminářů, realizace ekovýchovných programů.