Ekologická sdružení

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ubytování na ekologické farmě. Víkendové pobyty s plnou penzí v ubytovně farmy. Možnost pobytu o prázdninách a dovolené ve srubu na pastvinách. Chováme stádo čistokrevných huculských koní a plemenné appaloosa pony, skot masného typu, ovce a kozy. Máme malou …

Ing. Alexandr Mertl

Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, nabídka ekologického inženýrství, zastupování investorů a provozovatelů při jednání s úřady, zpracování oznámení a dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy. Město je poskytlo neziskové organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr, aby zde provozovalo středisko ekologické výchovy. Zájmové sdružení tvoří čtyři neziskové organizace, které realizují ...

DMTech, s.r.o.

DMTech, s.r.o.

Prodej a servis germicidních lamp, analyzátorů, přístrojů pro ochranu prostředí před toxickými plyny a bakteriemi. V současné době jsme plně připraveni poskytnout kompletní servis v oblasti ochrany životního prostředí pro naše zákazníky. Některé aktivity ...

Usedlost U skřítků

Usedlost U skřítků

Ochrana přírody, krajiny a kulturního dědictví.

ZAVŘENO (Otevírá v St nonstop)

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů. Možnost pronájmu …

ZO ČSOP Stopa Klánovice

Organizování práce s dětmi, vedení oddílu mladých ochránců přírody se zaměřením na turistiku a poznávání přírody.

Salvia - ekologický institut, z.s.

Nestátní nezisková organizace zabývající se životním prostředím v České republice a přípravou podkladů pro ochranu cenných části přírody.

Tady není developerovo

Provoz ekologického sdružení prosazující iniciativu za ochranu přírody a kulturního dědictví.

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí ...

Petr Včeliš

Pěstování ekologické zeleniny, obilovin, léčivých bylin a produkce masa.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

České ekologické manažerské centrum

Nabídka služeb v oblasti IPPC, EMS, odpadů, legislativy a norem.

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika

Prosazování ekologických řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život.

Agentura Koniklec, o.s.

Provozujeme občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí.

Ateliér pro životní prostředí, o.s.

Ochrana životního prostředí a zachovávání kulturních i památkových hodnot sídel.

Brontosaurus Praha 7

Nabídka služeb dobrovolné organizace zaměřující se na ekologickou výchovu, ochranu přírody a kampaně.

Společnost pro trvale udržitelný život

Zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života pro budoucí generace.

Národní síť zdravých měst ČR

Provozujeme asociaci měst, která koncepčně zlepšují podmínky pro život svých obyvatel i návštěvníků. Vydáváme zpravodaj NSZM ČR.

Česká společnost pro větrnou energii

Česká společnost pro větrnou energii

Jsme sdružení zabývající se problematikou větru, větrné energie a elektráren.

Ekocentrum Koniklec, obecně prospěšná společnost

Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu.

Česká společnost pro právo životního prostředí

Provoz sdružení právníků i neprávníků spojující zájem o právo životního prostředí. Přispíváme k tvorbě nových právních předpisů a dalšímu.

Ekocentrum Jižní Město

Ekocentrum Jižní Město

Poskytování poradenství v oblasti zájmové činnosti dětí. Organizace akcí v přírodě a táborů, seminářů, realizace ekovýchovných programů.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody

Organizace sdružující zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.

Toulcův Dvůr

Podpora rozvoje výchovy a zvyšování informovanosti v oblasti ekologie.

Konopářský svaz České republiky

Sdružení zaměřené na pěstování, zpracování a průmyslové využití technického konopí. Provoz expozice s tématikou konopí, lnu a kopřivy.

NaturaServis, s.r.o.

Provádíme terénní práce a průzkumy sloužící k ochraně přírody. Realizujeme záchranná opatření na ochranu obojživelníků i plazů a jejich stanovišť.

Český svaz ochránců přírody, ZO - 01/85 Dinosaurus

Provozujeme dětské oddíly se zaměřením na poznání přírody a ekologie. Pořádáme víkendové dvou až třítýdenní tábory, soutěže, noční hry a koupání.

Český svaz ochránců přírody 01/68.základní organizace

Zabýváme se ochranou herpetofauny a produkcí osvětových videodokumentů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy.

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.

Pořádání prezentací o klimatických změnách, ochraně klimatu, lidských právech, energetické politice a sebeurčení i spravedlnosti.

Zelený kruh

Etický kodex zaručuje nezávislost a nestrannost včetně důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost.

Český svaz ochránců přírody, ZO - NATURA QUO VADIS

Nabízíme celoroční aktivity pro školní mládež. Vytyčujeme hranice chráněných území, zřizujeme naučné stezky a pořádáme dobrovolnické akce.

Arnika - Program Toxické látky a odpady

Nabídka propagace ekologicky šetrných výrobků, podpora třídění a recyklace odpadů na úřadech, v bankách a ve školách.

Obrana životního prostředí

Sdružení se zasazuje o ochranu životního prostředí.

Brontosauří ekocentrum Zelený Klub

Ekocentrum šíří objektivní informace o životním prostředí a přináší nápady a rady k šetrnějšímu chování k životnímu prostředí.

Klub přátel Lukova - základní článek hnutí Brontasaurus

Provoz organizace zaměřené na ekologickou výchovu, péči o životní prostředí, památky a ochranu přírody a krajiny.

Klub ekologické výchovy

Provozujeme ekologické sdružení, jehož cílem je sdružování pedagogických pracovníků a zájemců o ekologické vzdělávání.

Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea, o.s.

Cílem činnosti společnosti je výzkum, ekologie, ochrana a popularizace ptactva na základě značení ptáků a sledování jejich pohybů.

O1/4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou.

Asociace Brontosaura, základní článek - Ústav ekologických snů a skutečností

Zaměřujeme se na ekologické vzdělávání a aktivní ochranu životního prostředí. Sdružujeme studenty České zemědělské univerzity.