Sdružení nevidomých

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Poskytování informací a zácviků. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích psů.

Brailcom, o.p.s.

Zprostředkovávání informací slepým a těžce zrakově postiženým pomocí informačních technologií. Poskytujeme služby v oblasti hardwaru, softwaru.

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Doprovázení i dlouhodobá spolupráce dobrovolníků a nevidomých lidí. Nabídka poradenství, vydávání knih a kulturních aktivit.

Timšel o.s.

Provozujeme občanské sdružení podporující rehabilitační programy poskytované zrakově postiženým.

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

Poskytování pomoci nevidomým a slabozrakým dětem. Nabídka učebnic v Braillově písmu, podpora integrovaně vzdělávaných dětí, jejich učitelů i rodičů.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Společnost umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem absolvovat kurzy pracovní rehabilitace s následným pracovním uplatněním.

TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Poskytujeme služby sociální prevence a služby sociální péče pro nevidomé a slabozraké občany.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)