Sdružení neslyšících

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR.

Česká unie neslyšících

Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek.

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže

Středisko pro rodiny dětí se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči ve věku od 0 do 7 let.

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Provoz organizace, která se snaží navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.

Neslyšící CZ, o. s.

Cílem sdružení je aktivně podporovat zvyšování životní úrovně neslyšících.

Pražský spolek neslyšících

Poskytujeme podporu a pomoc neslyšícím. Zajišťujeme tlumočnické služby, sociální poradenství a informovanost o problematice sluchového postižení.

Dětem do života, o.s.

Cílem sdružení je získání peněžních prostředků na zajištění kulturně-vzdělávacích akcí pro děti se sluchovým handicapem.