Psychiatrická oddělení nemocnic

Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme psychiatrickou kliniku. Poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro psychiatricky nemocné pacienty v akutním stavu. Nabízíme superkonsiliární péči pro pacienty obtížně diagnostikovatelné, farmakorezistentní či jinak komplikované.

PhDr. Panajota Domínová

Psychologické a pedagogické poradenství, vzdělávání v oblasti komunikace, supervize, mediace, koučink.

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Provoz psychiatrické nemocnice. Vážné duševní onemocnění člověka ochromí a znemožní mu každodenní fungování, podobně jako zlomená noha. Jedná se o onemocnění mozku (nesrovnatelně složitějšího orgánu, než jsou lidské kosti), které se projevuje různými ...