Patologická oddělení nemocnic

Ústav patologie VFN a 1. LF UK

Provozujeme patologii. Zajišťujeme veškerá autoptická, bioptická a cytologická vyšetření za použití speciálních metodik. Zaměřujeme se na patologii pohybového aparátu, zažívacího traktu, urogenitálního traktu, kůže, krvetvorby a nefropatologii. Na ústavu je …

GENERAL Hospital systems, spol. s r.o.

Nestátní zdravotnické zařízení se zabývá klinickou experimentální neurohistopatologií včetně molekulární patologie.

Ústav patologie

Provoz patologického oddělení. Klinickopatologická analýza úmrtí podporuje etiopatogenetické kritické myšlení a přispívá k rozšíření uvažování lékařů.

Patologicko-anatomické oddělení

Provoz patologicko-anatomického oddělení. Zajišťujeme bioptickou diagnostiku. Provádíme speciální imunohistochemické vyšetření k upřesnění diagnózy.