ORL oddělení nemocnic

Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme foniatrickou kliniku. Zajišťujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru foniatrie a audiologie. Provádíme péči o děti a dospělé s poruchami hlasu, řeči a sluchu ambulantně a v rámci lůžkového oddělení nebo denního rehabilitačního ...

Otorinolaryngologie

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty ušní, nosní a krční ordinace. Klinika rovněž disponuje vybavením pro funkční endonasální chirurgii.

ORL

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty s ušním, nosním či krčním onemocněním. Oddělení má k dispozici 8 lůžek a 3 lůžka intenzivní péče.

Otorinolaryngologické oddělení

Provádění běžné diagnostiky a operačních výkonů v ORL oblasti. Léčba ušních, nosních a krčních onemocnění.