Onkologická oddělení nemocnic

MEDICON a.s.

Poliklinika je známá především jako centrum pro prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Tuto péči zde zajišťují dvě spolupracující oddělení Mammacentrum Zelený pruh a Onkocentrum Zelený pruh. Na poliklinice dále působí široká ...

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme onkologickou kliniku. Zajišťujeme komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie. Nabízíme společnou metodiku při bezodkladné, dostupné navazující komplexní onkologické péči na všech stupních diagnostiky a léčby.

Radioterapeutická a onkologická klinika

Provoz lůžkového oddělení léčby nádorů. Zajištění komplexní onkologická terapie zahrnující radioterapii, chemoterapii, imunoterapii a hormonální terapii.

Ústav radiační onkologie

Zajištění komplexní nechirurgické léčby solidních nádorů dospělých. Využíváme radioterapii, chemoterapii, hormonální léčbu či bioterapii.