Lesnictví

MERKINE s.r.o.

Velkoobchod se dřevem – nákup, prodej a zpracování dřeva v oblasti Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje. Zahrnuje: zprostředkování prodeje lesních pozemků, koupě lesních pozemků, nákup a prodej kulatiny (celoroční nákup modřínové, smrkové a ...

Les Slapy

Hospodaříme na 1400 ha lesní půdy ve Slapech a okolí. Jedná se o souvislý majetek původního Slapského panství náležící ke slapskému zámku. Prodáváme surové dříví pro další zpracování a dále palivové dřevo přímo drobným odběratelům. Od května 2019 rozšiřujeme …

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Pavel Kačín

Provádíme půdní vestavby na klíč, rekonstrukce interiérů, minerální podhledy, montáž sádrokartonových příček. Rekonstrukce bytových jader včetně vnitřních úprav.

Alostar s.r.o.

Vykupujeme orné půdy, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, neplodné půdy. Rizikové kácení stromů. Odkoupíme dřevo z lesa a veškeré náklady spojené s jeho vytěžením hradíme my. Prodej štípaného palivového dřeva. Prodej štípaných ...

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Strommuvi – Kácení stromů

Společnost složena ze dvou pracovníků. Provádíme rizikové kácení stromů stromolezeckou metodou, arboristiku, zdravotní a bezpečnostní řez, postupné kácení s postupným spouštěním břemen, běžné kácení, prořezávky, stříhání stromků a keřů, sekání trávy, přípravu …

OTEVŘENO (nonstop)

Rychle rostoucí topoly – Ing. Radim Luňáček

Výroba a prodej řízků a kořenáčů rychle rostoucích topolů (Japonských topolů). Řízky neřežeme, ale stříháme – ruční výroba řízků = garance umístění startovacího pupenu cca 1 cm od střihu a žádné poškození pupenu. Dále nabízíme výsadby plantáží na klíč a ...

OTEVŘENO (nonstop)

Ing. Zdeněk Nergl – Forestry Services

Nabídka služeb v oblasti lesnictví, prodej palivového dřeva, realizace a rekultivace zahrad, pořádání kurzů na ovládání motorových pil a křovinořezů, znalecké posudky a oceňování lesních porostů i pozemků, inženýrské služby – zastupujeme vlastníky …

Lesy hl. m. Prahy

Nabídka kácení, prodeje dřeva a štěpků, truhlářských prací, údržby zeleně, pronájem mechanizace, doprava, zemní práce a vodní hospodářství. Údržba lesů, potoků a nádrží v majetku města. Pěstujeme vlastní kvalitní dřeviny a rostliny v okrasných školkách.

Zahradnictví Richter

Nabízíme služby z oblasti lesnictví a zahradnictví, kultivaci ploch a dalších služeb, včetně kácení stromů a prořezávání z vysokozdvižných plošin. Likvidujeme biologický odpad.

Lesař s.r.o.

Lesnická a zahradnicka činnost zahrnuje konzultační a poradenskou činnost, ohodnocování lesa, obchodní činnost, těžbu a zpracování dřeva, kácení nebezpečných stromů, myslivost, údržbu zelených ploch městských částí, rekonstrukce stávajících parků, výstavbu ...

AUTODOPRAVA - Rudolf Hruška - PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Poskytujeme nákladní auta s hydraulickou rukou a čelem, dodávky. Naše firma se zabývá nakládkou a převozem stavebních buněk, prodejem palivového a krbového dříví, přírodního kamene, betonových výrobků, uložení betonových skruží. Lesnické práce: ...

Koller Immobillen, s.r.o.

Pěstování stromků na plantážích v Dánsku a Rakousku. Prodej vánočních stromků.

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Specializujeme se na tvorbu lesních hospodářských plánů a osnov.

Dr. Ing. Miroslav Kubů

Těžba a prodej dřeva. Pěstování sazenic lesních dřevin.

UNILES, a.s.

Provádění lesnických prací. Těžba a silniční doprava dříví, prodej stavebního a truhlářského řeziva.

Ing. Martin Čuba

Nabízíme k zapůjčení živé vánoční stromky. Vybraný stromek přivezeme a po skončení Vánoc vrátíme zpět do přírody.

Martin Skala

Zabýváme se těžbou a následným zpracováním dřeva a obchodem s výrobky ze dřeva.

H+P WALDWEG, s.r.o.

Kupujeme lesy jehličnaté i listnaté včetně možnosti dlouhodobého pronájmu v celé České republice.

Pflaument Investment, s.r.o.

Poskytování komplexních služeb v oblasti lesnictví.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

FORLES PROFI, s.r.o.

Nabízíme rizikové kácení stromů, péči o stromy, štěpkování, odstraňování pařezů. Zajistíme těžbu a přibližování dřeva.

OTEVŘENO (nonstop)

Adam Kout

Provádění výškových, zahradnických a lesnických prací. Nabídka sekání trávníků.

Hana Kneřová

Provádíme práce s motorovou pilou a rizikové kácení.

Pavel Žrout

Provádíme lesnické práce, těžbu a manipulaci se dřevem, rizikové kácení a práce ve výškách.

František Najman

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, přípravných a dokončovacích stavebních prací.

Lenka Řípová

Pěstování a prodej vánočních stromků.

ČESKOBRODSKÁ LESNÍ, s.r.o.

Provádíme lesní práce a prodáváme a rozvážíme palivové dřevo.

2MTJ – prodej dřeva a nabídka lesnických prací

Naše společnost se věnuje prodeji dřeva, zajišťujeme také jeho výkup. Dále nabízíme široké spektrum lesnických prací – od kácení a odklízení stromů až po odhady lesních porostů.