Překladatelé, tlumočení

Odborné překlady textů

Naše zaměření směřuje výhradně a především k překlad-m z oborů: medicína, technika, chemie, právo (soudně ověřené překlady) – tedy obory (a jmenování pro tlumočníky) v nichž mají překladatelé letitou praxi a zkušenosti z různých situací překladatelského života.
www.atlasfirem.info/novinka-186-odborneprekladytextu.html

Olga Staňková - tlumočení-překlady

Simultánní a konsekutivní tlumočení. Podopora při organizaci seminářů.

GRAFICON, spol. s r.o.

Odborné a technické překlady do všech světových (i méně obvyklých) jazyků za příznivé ceny. Soudní ověření. Tlumočení doprovodné, simultánní, konsekutivní i s výjezdy do zahraničí. Arabština, angličtina, němčina, francouzština, ruština, polština.

2 e překlady

Provádíme odborné překlady ve všech oborech (technika, právo, účetnictví, daně, software). Všechny evropské jazyky, včetně soudního ověření. Jazykové korektury rodilými mluvčími.

A-ANDY Translations, s.r.o.

Nabízíme překlady a tlumočení ve všech jazycích. Soudně ověřené překlady, korektury, DTP.

A.F.F.L., s.r.o.

Agency For Foreign Languages. Překladatelská a tlumočnická agentura, grafické studio.

Ivana Panušková

Překlady a tlumočení. Překladatelská, tlumočnická a průvodcovská činnost - italština, němčina, francouzština, angličtina, ruština.

JAM Translation, s.r.o.

JAM Translation, s.r.o.

Nabídka překladů, tlumočení, jazykových korektur a grafického zpracování dokumentů – všechny světové jazyky.

Ingrid Mrázová

Překlady korespondence a odborných textů z a do češtiny, angličtiny nebo slovenštiny v libovolné kombinaci, soudní tlumočení jazyka slovenského.

Jana Jahodová

Nabízíme překladatelství ve světových jazycích, soudně ověřené překlady, tlumočení, korektury textů a jazykové kurzy angličtiny a němčiny.

Jana Jedličková - Fox Service

Odborné tlumočení a překladatelské služby. Jazykové korektury, přepisy textu. Tlumočení simultánní, konsekutivní, soudní, obchodní, technické.

Karel Jirásek

Překlady z a do chorvatštiny, výuka jazyka na všech úrovních.

Překladatelská agentura Loggos

Překladatelská agentura Loggos

Nabízíme komplexní překladatelské a tlumočnické služby včetně soudního ověření ve všech světových jazycích a různých oborech.

Pavla Čevelová

Výuka španělštiny všech úrovní. Tlumočení a překlad portugalštiny.

Agentura Jas, spol. s r.o.

Překladatelské a tlumočnické služby. Všechny světové jazyky. Soudní překlady s razítkem, Cestovní agentura.

Alltext Cizojazyčný Servis, spol. s r.o.

Tlumočnické a překladatelské služby. Všechny běžně používané jazyky.

Idioma, s.r.o.

Tvorba mnohojazyčných technických dokumentací použitím překladových pamětí a systémů CAT - Trados, Transit atd.

Ing. Natálie Klofáčová

Překlady az a do cizích jazyků. Překlady pro firmy i jednotlivce.

Ing. Vladimír Lopata CSc.-Lopa agentura

Překlady z a do cizích jazyků. Překlady pro firmy i jednotlivce.

Andrea Greplová

Výuka angličtiny pro jednotlivce skupinky i firmy. Možnost intenzivních letních a zimních kurzů s ubytováním. Pro časově zaneprázdněné zájemce může probíhat výuka i o víkendu.

theBESTtranslation

Překlady, tlumočení, korektury rodilým mluvčím, přepisy textů a další jazykový servis. Kromě standardních jazyků nabízíme také maďarštinu, polštinu, chorvatštinu, srbštinu, švédštinu, japonštinu a čínštinu. Výhody pro stálé zákazníky.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Apostrophe, v.o.s.

Překlady a tlumočení do všech světových jazyků. Překládáme ekonomické, firemní a právní texty i technickou dokumentaci.

JAM překlad

Překlady a tlumočení standardních jazyků (anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský a ukrajinský) a také nestandardních jazyků. Odborně překládáme i soudně ověřené překlady (s kulatým razítkem). Služba nonstop včetně sobot a nedělí.

Jeden Jazyk Nestačí

Výuka anglického, německého, španělského, francouzského, ruského a českého jazyka pro cizince. Výuka je určena jak pro veřejnost tak pro firmy. Provádíme překladatelské služby.

KAHLEN, spol. s r.o.

Překlady z češtiny do cizích jazyků, překlady z cizích jazyků do češtiny. Překlady se soudním ověřením, korektury textů,konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, služby hostesek, tlumočnická technika, tisky.

A 1 Service, spol. s r.o.

Překlady a tlumočení z a do angličtiny, němčiny, maďarštiny a španělštiny. Možnost skombinovat dva jazyky.

Publicista Jakub Ryška - copywriting včetně fotografie

Publicista, copywriter, editor a korektor, fotograf, básník a překladatel z angličtiny. Zpravodajství z dodaných podkladů či vlastní rešerší: články, reportáže, rozhovory, audiovizuální záznamy. Stylistické úpravy a korektury.

Golden dream, s.r.o.

Nabídka tlumočnických a překladatelských služeb. Sauna, masáže a pedikůra.

UNI.TRADE, s.r.o.

Naše služby: Překlady, tlumočení dvou jazyků českého a italského, konzultační činnost administrativní a právní, výzkum trhu a marketingové služby a to jak na území České Republiky, tak v Itálii, obchodní zastupování českých a italských ...

Mgr. Kateřina Svobodová - PragueWalker

Zajištění privátních vycházek s průvodcem po Praze a výletů po ČR, vstupenek na kulturní akce a překladatelských služeb.

AEDIT s.r.o.

Překladatelská agentura AEDIT s.r.o.. Profesionální překlady a tlumočení, lokalizace, expresní a oborové překlady. Překládáme texty až do 60-ti světových jazyků. Provádíme také překlady technických manuálů, certifikátů, bezpečnostních listů, právních ...

PhDr. Helena Javůrková

Nabídka průvodcovských služeb. Překlady a tlumočení, výuka cizích jazyků - němčina a dánština.

erika eidnerová tlumočnicko-překladatelský servis, s.r.o.

Zajišťování technických a odborných překladů a tlumočení v evropských jazycích.

Petr Čech

Nabídka překladů a tlumočení čínského jazyka.

Jana Hübnerová

Překládání technických, ekonomických, právních i obecných textů z a do francouzštiny. Poskytování tlumočnických služeb.

Radka Králíková

Radka Králíková

Překládáme všechny druhy textů a provádíme úřední ověřování překladů.

Martina Frýbertová

Zajištění překladů a tlumočení z českého jazyka do anglického a naopak.

PhDr. Milena Macková

Nabídka soudně ověřených překladů z českého do italského jazyka a naopak.

Jan Vaňo

Simultánní a konsekutivní tlumočení, odborné překlady z německého jazyka.

Ing. Pavla Aubrechtová

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb německého a francouzského jazyka.

Orisse, s.r.o.

Zastupitelský servis pro cizince, zajišťující veškeré doklady, které jsou potřebné pro jejich práci, podnikání a pobyt na území České republiky.

PRINT PRODUKCE PRAHA s.r.o.

Grafické a reklamní studio nabízí: tisk na různé materiály (ofsetový i malonákladový), grafika a DTP, reklamní předměty (psací potřeby, kancelářské potřeby, trička, reklamní tašky atd.), webové stránky (zahrnuje webdesign, SEO), direct marketing ...

Michaela Straková

Naše překladatelská agentura zajišťuje nejen překlady z cizích jazyků, ale také tlumočení i další jazykové služby , které překladatelský a tlumočnický servis běžně nabízí. Buďte odhodláni vyplout vstříc lingvisticky pestrým cizojazyčným zemím. Znalost cizích …

PhDr. Richard H e r r m a n n

PhDr. Richard H e r r m a n n

Firemní výuka německého jazyka, příprava na mezinárodní jazykové certifikáty, příprava na zahraniční stáže a stipendijní pobyty, překlady z/do němčiny.