Překladatelé, tlumočení

Odborné překlady textů

Naše zaměření směřuje výhradně a především k překlad-m z oborů: medicína, technika, chemie, právo (soudně ověřené překlady) – tedy obory (a jmenování pro tlumočníky) v nichž mají překladatelé letitou praxi a zkušenosti z různých situací překladatelského života.
www.atlasfirem.info/novinka-186-odborneprekladytextu.html

PhDr. Daniela Tamášová

Nabídka tlumočnických a překladatelských služeb v anglickém i německém jazyce.

Thomas David Jouve

Provádím překlady obecných a odborných textů z i do anglického a francouzského jazyka. Nabízím také kurzy či poradenství pro firmy.

PhDr. Ivo Železný

Nabídka překládání ze švédštiny do češtiny i naopak.

Ing. Magdaléna Kolínová Ph.D.

Nabízím překladatelské služby. Zaměřuji se na překládání technické a medicínské literatury.

Martin Fejfar

Poskytování komplexního jazykového servisu, překladů a tlumočení. Jazyková výuka češtiny a němčiny.

Ing. Koloman Ferjentsik

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb v jazyce slovenském a maďarském včetně ověřování.

Riccardo Riccobono

Provádím překlady a tlumočení z italského jazyka a naopak.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Zdenka Patrochová

Nabídka překladatelské, tlumočnické a průvodcovské činnosti v italštině a francouzštině.

Mgr. Štěpánka Hůlová

Nabídka překladů a výuky francouzského jazyka.

Sylvia Vondráčková

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb v anglickém jazyce.

Milena Farahat

Překládání, tlumočení a výuka turečtiny a arabštiny.

Dr. Ondřej Stehlík

Poskytování překladatelských i tlumočnických služeb v italském a českém jazyce.

Ing. Vojtěch Kocík

Nabízím překlady němčina-čeština, čeština-němčina, angličtina-čeština, ruština-čeština v oboru techniky, ekonomie, učetnictví, lékařství, IT a práva.

TRANSLATION CENTER ŠIDLA

TRANSLATION CENTER ŠIDLA

Zajišťujeme odborné překlady z/do běžných jazyků a konsekutivní a simultánní tlumočení z/do běžných jazyků, poskytujeme zákaznické a množstevní slevy, individuální i skupinová výuka jazyků.

OTEVŘENO (nonstop)

Renáta Grimmová

Nabízím překlady a tlumočení do všech jazyků. Překlady se soudním ověřením odborné i expresní. Nabízím jazykové kurzy a průvodcovské služby.

Jindra Stehlíková

Zajištění simultánního, konsekutivního či informativního tlumočení do francouzského jazyka a naopak. Nabídka překladů.

Otakar Stephan van Gemund

Nabídka překladatelských služeb včetně tvorby textů.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Helena Papežová

Poskytování překladatelských služeb z anglického jazyka se specializací na právní, ekonomické a technické texty.

Benoit Meunier

Nabídka překladů a tlumočení z francouzského a anglického jazyka a firemní i individuální výuky.

Martin Schütz

Nabízíme překlady, korektury, tlumočení z vietnamštiny i naopak.

Mgr. Jana Klokočková

Nabídka překladů i tlumočení francouzského, rumunského a moldavského jazyka pro firmy, státní instituce, soudy a občany.

Ivo Valent

Provádění korektur technických textů a překladů z anglického, ruského a německého jazyka. Zajištění výroby a tisku prospektů, katalogů a časopisů.

ASAP - translation.CZ, s.r.o.

Nabídka překladů technických manuálů, obchodních smluv, webových stránek a marketingových textů.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Trada, s.r.o.

Nabízíme překladatelské služby rodilých mluvčích, lokalizaci překladů, tlumočnický servis a další služby spojené s překládáním.

Mgr. Igor Seykora

Soukromá výuka angličtiny a doučování matematiky. Překlady z češtiny do angličtiny a naopak v oblasti práva, ekonomiky, podnikání, financí, realit, ekologie, energetiky, techniky a Evropské unie.

Mgr. Ioana Jirsová

Zajišťujeme překlady a tlumočení z rumunského jazyka a naopak.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

David Labus

Nabídka překladů a tlumočení z i do japonského jazyka.

Tereza Jarošová

Nabídka tlumočení a překládání italštiny, francouzštiny a angličtiny. Výuka italského jazyka.

Veronika Pilátová

Poskytování překladů, korektur a úprav textů z anglického jazyka. Nabídka výuky a konverzace.

Karin Dem Harvanová

Provádím překlady a tlumočení z chorvatského, srbského a bosenského jazyka do českého a naopak. Nabízím také výuku či doučování.

Ing. Ludmila Škopíková

Nabídka soudně ověřených překladů a tlumočení z a do německého jazyka.

Silvia Hromádková

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb se zaměřením na angličtinu, tvorba jazykových korektur.

Jiří Šorf

Nabízíme překlady a výuku anglického jazyka. Možnost právnických a ekonomických překladů.

Halyna Mokhovyk

Nabídka tlumočnických a překladatelských služeb z ruského jazyka.

Adam Severýn

Nabídka překladů a tlumočení z rumunského, italského či anglického jazyka. Poskytování průvodcovských služeb.

Kateřina Brouk

Nabídka překladatelských z - do AJ, ŠP, poskytování korektur a redakcí textů.

Bc. Sabina Zlesák

Nabízíme překladatelské a tlumočnické služby z a do německého a českého jazyka.

PaedDr. Miroslava Špácová

Nabídka překladatelských služeb v německém jazyce.

Mgr. Marie-Katharina Divišová

Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb z i do německého jazyka rodilou mluvčí. Nabídka korektur a internetových překladů.

Ing. Jacek Krzysztof Miedzinski

Nabízím překladatelské služby z i do polštiny a tlumočnictví.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Bc. Eva Srnová

Zabývám se překladatelskou, lektorskou a tlumočnickou činností z a do anglického jazyka.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Jan Morávek

Provádění obousměrných odborných překladů anglického jazyka se zaměřením na sociologii, politologii, veřejnou politiku a ekonomii.