Překlady němčiny

Odborné překlady textů

Naše zaměření směřuje výhradně a především k překlad-m z oborů: medicína, technika, chemie, právo (soudně ověřené překlady) – tedy obory (a jmenování pro tlumočníky) v nichž mají překladatelé letitou praxi a zkušenosti z různých situací překladatelského života.
www.atlasfirem.info/novinka-186-odborneprekladytextu.html

Express Překlady s. r. o.

Express Překlady s. r. o.

Online překladatelská agentura. Poskytujeme kvalitní překlady do více než 30 jazyků. Rychlá komunikace, příznivé ceny, perfektní klientský servis, překlady pro jednotlivce i firmy, vše online.

ABSOLUTE spolek

Kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny, chorvatštiny, nizozemštiny, slovinštiny, srbštiny, portugalštiny, japonštiny a češtiny pro cizince. Nabízíme skupinové kurzy dopolední a večerní, individuální kurzy, pomaturitní ...

Jazyková škola SoloLang

Jazyková škola SoloLang

Angličtina, němčina, ruština a čeština pro cizince. Jazykové kurzy, individuální výuka, dětské kurzy, firemní a online výuka. Učíme cizí jazyky. A děláme to jinak. Naším cílem je výsledek. Učíme naše studenty opravdu rozumět a mluvit cizími jazyky. Víme, že …

cesky-nemecky.cz

Zajišťujeme překlady do/z němčiny. Náš tým pracuje v německém Erfurtu a v Praze, skládá se z německých a českých rodilých mluvčích – dlouholetých profesionálů svého oboru. Specializujeme se na rychlý překlad textů do několika normostran, opakované minizakázky …

PřekladAnotace.cz

Překlad anotace je projekt, který se zaměřuje na překlady anotací nejen pro bakalářské práce a diplomové práce ale i všech disertačních a seminárních prací. Nabízíme překlad anotace a abstraktu do angličtiny i němčiny. Pro Vaši práci v cizím jazyce je ...

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE

Profesionální překlady a tlumočení – prekladaj.sk. Překlad zajišťujeme s maximálním důrazem na stoprocentní kvalitu s garancí včasného doručení. Jsme první překladatelská agentura, která kontroluje překlady i rodilými mluvčími, čímž zaručujeme stoprocentní ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

PRO Překlady

PRO Překlady

Náš tým specializovaných překladatelů zajišťuje: ekonomické překlady: obchodně-právní, evropské překlady, internetové překlady, manuály v ruštině, medicínské překlady, německé technické překlady, překlady rodných listů.

AC Překlady – překladatelská agentura, překladatelské služby

AC Překlady – překladatelská agentura, překladatelské služby

Levné právní, technické a ekonomické překlady a korektury textů pro ty, kteří potřebují ušetřit.

Agentura Translitera

Překlady a tlumočení z němčiny v různých oblastech - automobily, právo, software, hardware, ekonomika, energetika, životní prostředí, energie. Praxe v oboru 25 let.

JUDr. Petr Studený

Překlady a tlumočení z a do německého jazyka. Překlady se soudním ověřením. Specializace: právnické, ekonomické a technické překlady.

Ivana Panušková

Překlady a tlumočení. Překladatelská, tlumočnická a průvodcovská činnost - italština, němčina, francouzština, angličtina, ruština.

JAM Translation, s.r.o.

JAM Translation, s.r.o.

Nabídka překladů, tlumočení, jazykových korektur a grafického zpracování dokumentů – všechny světové jazyky.

Překladatelská agentura Loggos

Překladatelská agentura Loggos

Nabízíme komplexní překladatelské a tlumočnické služby včetně soudního ověření ve všech světových jazycích a různých oborech.

theBESTtranslation

Překlady, tlumočení, korektury rodilým mluvčím, přepisy textů a další jazykový servis. Kromě standardních jazyků nabízíme také maďarštinu, polštinu, chorvatštinu, srbštinu, švédštinu, japonštinu a čínštinu. Výhody pro stálé zákazníky.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

JAM překlad

Překlady a tlumočení standardních jazyků (anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský a ukrajinský) a také nestandardních jazyků. Odborně překládáme i soudně ověřené překlady (s kulatým razítkem). Služba nonstop včetně sobot a nedělí.

PhDr. Helena Javůrková

Nabídka průvodcovských služeb. Překlady a tlumočení, výuka cizích jazyků - němčina a dánština.

Ing. Pavla Aubrechtová

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb německého a francouzského jazyka.

Michaela Straková

Naše překladatelská agentura zajišťuje nejen překlady z cizích jazyků, ale také tlumočení i další jazykové služby , které překladatelský a tlumočnický servis běžně nabízí. Buďte odhodláni vyplout vstříc lingvisticky pestrým cizojazyčným zemím. Znalost cizích …

PhDr. Richard H e r r m a n n

PhDr. Richard H e r r m a n n

Firemní výuka německého jazyka, příprava na mezinárodní jazykové certifikáty, příprava na zahraniční stáže a stipendijní pobyty, překlady z/do němčiny.

Aspena, s.r.o.

Překládáme a tlumočíme z 51 jazyků. Soudně ověřené překlady, odborné překlady, vše v souladu s normami ISO a EN, konsekutivní, simultánní, telefonické a soudní tlumočení, strojové překlady a post-editing, jazykové korektury rodilými mluvčími, kompletní ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 07:00)

Mgr. Martin Illek - překlad španělština a portugalština, tlumočení, korektury

Překlad a tlumočení pro španělský a portugalský jazyk v rámci vlastní agentury, která poskytuje služby také pro jazyky angličtina, francouzština a němčina. Korektury, transkripce, technické služby CAT/DTP, soudní překlady a tlumočení, doprovod.

Ing. Mgr. Jiří Habersberger

Soudní tlumočník a překladatel pro německý a anglický jazyk. Překlady dokumentů se soudním ověřením, tlumočení pro oblast práva, ekonomiky, obchodu aj. Zakládající člen Komory soudních tlumočníků, přes 30 let praxe tlumočení, špičkové reference.

Marie Kočová

Nabízíme překladatelské a tlumočnické služby v němčině i průvodcovské služby v češtině, němčině a angličtině. Poskytujeme výuku angličtiny či němčiny.

Robert Bartoš

Robert Bartoš

Tvorba překladů odborných textů a nabídka tlumočnických služeb se specializací na německý a anglický jazyk. Nabídka titulkování filmů.

Martin Všetíček

Nabídka služeb v oblasti překladů i tlumočení německého jazyka.

Rudolf Rada

Tvorba překladů z a do německého jazyka se zaměřením na technické, vědecké, lékařské a právní publikace.

Petra Navrátilová

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb z češtiny do němčiny se zaměřením na právní, ekonomickou a marketingovou problematiku.

Stanislav Rejna

Tvorba překladů odborných textů z českého do německého jazyka a naopak.

Ing. Tomáš Kubias

Nabídka tlumočnických a překladatelských služeb německého jazyka.

Mgr. Carla Bezděková

Nabídka tlumočnictví a překladatelství německého jazyka.

MUDr. Renata Höllgeová

Nabídka překladatelských služeb z a do německého jazyka se specializací na medicínu.

Ing. Renata Prokopová

Nabídka překladů a tlumočnictví německého jazyka.

Antonín Kronus

Nabízíme překladatelství německého jazyka i se soudním ověřením.

Martina Loskotová

Nabízím překlady z a do německého jazyka. Provádím překlady textů z oborů ekonomie a právo a beletrie.

Ing. Ludmila Škopíková

Nabídka soudně ověřených překladů a tlumočení z a do německého jazyka.

PaedDr. Miroslava Špácová

Nabídka překladatelských služeb v německém jazyce.

Mgr. Marie-Katharina Divišová

Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb z i do německého jazyka rodilou mluvčí. Nabídka korektur a internetových překladů.

Mgr. Kristina Simona Montagová

Tvorba překladů z a do německého jazyka, provádění jazykových korektur, nabídka tlumočnických služeb. Výuka němčiny.

Renata Kaválková

Nabídka překladů, tlumočení a výuky cizích jazyků se specializací na německý a nizozemský jazyk.

Andreas Weber

Nabídka konferenčního tlumočení a překladů z a do němčiny.

Ing. Jana Novotná

Nabídka překladů německého jazyka se specializací na obchod a marketing. Výuka anglického a německého jazyka i českého jazyka pro cizince.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 07:00)

Alena Brunová

Tvorba překladů z a do němčiny včetně soudního ověření, nabídka tlumočnických služeb.

Zora Schmidtová

Nabízím překlady z i do němčiny včetně odborných, technických a právních textů. Zajišťuji simultánní, doprovodné, konsekutivní tlumočení.