Výroba loutek

Výroba loutek – Iva Mašíková

Výroba loutek, dětských a atypických kostýmů. Nabídka kostýmní činnosti v reklamě a televizi.

Zdar Šorm

Výroba animačních loutek i filmových dekorací, marionet a architektonických modelů. Nabídka truhlářské výroby.