Těžba hornin a nerostů

Dopravní stavby Froněk

Dopravní stavby Froněk

Výroba a prodej drceného kameniva. Výroba a prodej hutněných asfaltových směsí. Silniční laboratoř Brant nabízí: zkoušky asfaltových směsí dle ČSN EN, počáteční zkoušky typu asfaltových směsí (ITT), určení míry zhutnění radiometrickou sondou ...

Omya CZ s.r.o.

Omya CZ s.r.o.

Těžba vápence. Jsme držitelé certifikátů: ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

Vápenná 445 +

PROLOMY s.r.o.

Zabýváme se těmito činnostmi: těžba hornin nedestruktivními metodami, drcení a třídění hornin, zemní a výkopové práce v těžce-rozpojitelných horninách, demolice objektů, prodej kameniva.

Rýžování zlata - splav na rýžování zlata

Rýžování zlata v ČR - Splav na rýžování zlata.

Kravaře

SPONGILIT PP, s.r.o.

Těžba, zpracování a prodej opuky.

Hředle 22 +

Sedlecký kaolin a. s.

Z vysoce kvalitního kaolinu těženého v oblasti Karlových Varů zpracováváme další silikátové suroviny. Bentonit, kaolin, pískovec jsou suroviny, ze kterých za špičkových technologií vytváříme finální výrobky – plavené či pálené kaoliny, bentonit jako stelivo …

Božičany 167 +

KERAMOST, a.s.

Těžba a zpracování bentonitů, steliv, znělce a prodej metakaolinu. Pronájem kanceláří. Zajištění důlně měřické činnosti. Elektronické aukce. Opravy a kontrolní vážení vozidel. Archivace dokumentů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

František Žoček RWS - Red and White Stone

Nabízíme Vám následující služby a materiál: Pískovcové zdivo (haklíky, kopáky) na zahradní a obvodové zdi, na podezdívky domů a plotů, kvádrové zdivo pro stavbu mostů, pískovcové překlady, portály, ostění oken a dveří, kámen regulační, soklový, ...

Kalcit, s.r.o.

Těžba, zpracování a komplexní dodávky vápence.

Písek Ostrava, s.r.o.

Dobývání nevýhradních nerostů včetně jejich úpravy a zušlechťování. Odstraňování odpadů vyjma nebezpečných.

Kámen Becke Moravia, s.r.o.

Zabýváme se těžbou, zpracováním a aplikací přírodního kamene.

LINDMON, s.r.o.

LINDMON, s.r.o.

Nabídka zemních prací. Těžba hornin hydraulickými kladivy.

DIAMO, státní podnik

Organizace, která realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. Provádíme sanační práce, těžbu radioaktivních nerostů, průzkumné ...

LB MINERALS, s.r.o.

Zabýváme se především těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků.

Perfecta Progres, s.r.o.

Zabýváme se těžbou a úpravou nerostných surovin.

Ing. Bohumil Kot

Zabýváme se nákupem, prodejem a těžbou nerostů. Provádíme úpravy skla.

DR Trans EU, spol. s r.o.

Zabýváme se úpravou nerostů a těžbou rašeliny i bahna.

Bubovice 46 +

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Historické rudné doly Mědník, z.s.

Starý důl pro veřejnost, k vidění jsou chodby, které jsou ve valné většině v původním stavu a jen minimálně narušeny uranovým průzkumem z 50-tých let minulého století. K prohlédnutí jsou pozůstatky ruční těžby na několika místech, figurína dítěte ve ...

Slezské kamenolomy a. s.

Obchodní společnost Slezské kamenolomy a.s., je společností s více než 140 letou tradicí těžby a zpracování přírodního kamene pro použití v exteriéru i interiéru. Společnost těží i zpracovává surovinu z vlastních ložisek světlé slezské žuly, supíkovického a …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

KOEXPRO OSTRAVA - NÁŘADÍ, MANIPULAČNÍ, PROTIPOVODŇOVÁ TECHNIKA, DŮLNÍ PROGRAM

Vývojový, výrobní, prodejní a servisní program společnosti v oblasti nářadí, strojních zařízení a technologií určených prioritně pro uhelné hornictví a dobývání hornickým způsobem. Též výroba a prodej: speciální nářadí, stroje a manipulační technika určená …

Ing. Dušan Vrága, MONTANA MORAVIA – báňská a znalecká kancelář

Nabízíme konzultační činnost a služby závodního lomu, bezpečnostního technika, projektanta a zpracování znaleckých posudků – vše pro povrchovou těžbu nerostných surovin, včetně sanačních a rekultivačních prací, důlních škod, ocenění těžebních práv a ložisek …