Vymáhání pohledávek

JUDr. Aleš Janoch, advokátní kancelář

Právní poradenství a služby české i zahraniční klientele, obchodním společnostem i fyzickým osobám, SVJ a družstvům, obcím a městům. Služby je možné poskytovat i v anglickém a německém jazyce. Specializujeme se na korporátní právo, obchodní závazkové právní …

EOS KSI Česká republika, s.r.o.

Správa peněžního toku a pohledávek v oblasti fyzických a právnických osob. Nabízíme řešení dle individuálních potřeb klienta. Své služby nabízíme po celé Evropě a USA. Mimosoudní a soudní, zahraniční inkaso, exekuce, hospodářské informace.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Jaroslava Šafránková JUDr.

Poskytování právních služeb ve všech oborech práva se zaměřením na občanské, trestní, obchodní, správní a pracovní právo. Daňové poradenství, vymáhání pohledávek. Smlouvy, podání, zastupování i obhajoba v civilních i trestních věcech před soudy.

Mgr. Daniel Vlček – soudní exekutor

Vymáhání pohledávek, sepisování soukromých listin, úschova peněz, úschova listin, úschova cenných papírů a věcí, exekutorské zápisy, exekuce, dobrovolné dražby movitých a nemovitých věcí.

Debit Finance, s.r.o.

Nákup a prodej vymáhání pohledávek..Ekonomické a organizační poradenství. Obchod a služby.

Mašek advokáti s.r.o.

Poskytujeme služby v oborech (i pouze přes internet): systematizované vymáhání pohledávek, právo společností, sepisy smluv v nemovitostech. Zajistíme Vám virtuální sídlo Vaší firmy.

JUDr. Igor Ivanko

Zajištění exekuční činnosti, exekuce pohledávek v právní moci v rámci České republiky. Nabídka úschovy věcí, cenných papírů a peněžních prostředků.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

A06 Omega Servis, s.r.o.

Řešení pohledávek za právnickými a fyzickými osobami - odkup pohledávek, přímé vymáhání, mimosoudní inkasa, ekonomické zápočty a správa portfolia. Služby exekutora. Klademe důraz na osobní kontakt s dlužníkem. Působnost po celé ČR.

Realbohemia, a.s.

Nabízíme vymáhání a správu pohledávek, soudní a exekuční řešení pohledávek. Dále provádíme ocenění a odkup portfolií pohledávek. Poskytujeme realitní služby.

Digital Promoters s. r. o.

Digital Promoters s. r. o.

Společnost Digital Promoters poskytuje všem podnikatelským i soukromým subjektům širokou nabídku produktů a služeb, a to v oblastech internetových technologií, grafiky a designu, marketingu, tiskovin a mnoha dalších. Vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář JUDr. Michal Marčišin & partneři

Advokátní kancelář JUDr. Michal Marčišin & partneři

Nabízíme komplexní právní služby v ČR a na Slovensku se zaměřením na obchodní, občanské, trestní a insolvenční právo, právo duševního vlastnictví, smlouvy, zakládání společností, převody nemovitostí, zastupování před rozhodčími soudy a vymáhání pohledávek.

Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o.

Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o.

Poskytujeme řešení v oblasti pojištění souvisejícího s obchodní činností. Zajišťujeme pojištění pohledávek, vymáhání pohledávek a prevenci rizik.

Dynamic Solvent , s.r.o.

Vymáhání a odkup pohledávek v ČR i zahraničí, spolupráce s exekutorem.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

B. D. A. Security, s.r.o.

Zabýváme se ochrannými a detektivními službami, ochranou majetku, osob a vymáháním pohledávek.

Credit Management, a.s.

Zajišťujeme komplexní služby při správě a vymáhání pohledávek (mimosoud, soud, exekuce). Pořádáme zajímavé semináře a školení pro jednotlivce i firmy. Poskytujeme služby a poradenství v oblasti veřejných zakázek pro zadavatele i dodavatele.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

SHELDON, a.s.

Zabýváme se vymáháním pohledávek.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Vo & Be, spol. s r.o.

Nabídka vymáhání a odkupu pohledávek, poskytování detektivních a informačních služeb a odebírání předmětů leasingu.

VYMÁHÁNÍ, SPRÁVA POHLEDÁVEK - S.R.P. 21

Již od roku 2000 jsme pomohli desítkám firem a občanů s jejich pohledávkami.. Respektujeme obchodní zájmy klienta – věřitele. Pracujeme důsledně a diskrétně. Též správa pohledávek - podstatou je zajistit Vaše pohledávky tehdy, než se stanou nedobytnými, to se …

Inkasní a bezpečnostní agentura

Zabýváme se inkasními službami, vymáháním a odkupem pohledávek, odebráním předmětů leasingu, vyhledáváním osob a ochranou osob a majetku.

IREJ, s.r.o.

IREJ, s.r.o.

Vyhledávání a hlídání insolvencí. Sledování dlužníků. Provozování insolvenčního rejstříku.

Cash Recovery, s.r.o.

Specializujeme se na efektivní a rychlé inkaso pohledávek z obchodního styku (B2B) bez vstupních poplatků. V oblasti soudního inkasa spolupracujeme s JUDr. Danou Kučerovou.

Creditreform, s.r.o.

Zprostředkováváme inkaso od dlužníků a poskytujeme hospodářské informace o firmách.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

PROCESINVEST, a.s.

PROCESINVEST, a.s.

Hradíme náklady spojené s vedením soudních sporů, s nárokem od 500tis. Kč v ČR i v zahraničí, soudní poplatky, odměny advokátů, znalecké posudky aj. Financování není půjčka, nárok na odměnu vzniká po úspěšném ukončení sporu a je stanoven jako část výnosu. ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

TiV, spol. s r.o.

TiV, spol. s r.o.

Vymáhání a správa pohledávek mimosoudním inkasem.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

O.I.D.S, spol. s r.o.

Nabídka vymáhání pohledávek a dluhů, insolvence a exekuce. Poskytování poradenství v oblasti dlužníků, neplatičů a věřitelů.

Deredes, s.r.o.

Vymáhání pohledávek pro občany, firmy i stát po celé ČR a EU. Vymáháme pohledávky již od sta korun, provádíme i odkup.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Credit One, a.s.

Nabídka správy, analýzy a vymáhání pohledávek formou mimosoudního, soudního a exekučního řízení.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Vít Lebeda - advokátní kancelář

JUDr. Vít Lebeda - advokátní kancelář

Advokátní kancelář. Poskytujeme právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, smluvní, pracovní právo, vymáhaní pohledávek, exekuce. Zastupování v soudních sporech, závazkových vztazích. Provádíme převody nemovitostí a advokátní úschovy.

REVITAL SERVIS, s.r.o.

REVITAL SERVIS, s.r.o.

Zajišťujeme vymáhání pohledávek rychlou a nekompromisní cestou. Nabízíme dynamickou prevenci v obchodní praxi. Máme (dlouhodobé) zkušenosti. Vykonatelný titul bez zdlouhavých soudních průtahů, při aplikaci zákona 216/1994 Sb. O rozhodcích.

EKP Praha s.r.o.

EKP Praha s.r.o.

Naše společnost se dvěma pobočkami po ČR se zabývá výhradně vymáháním a odkupem pohledávek, spolupracujeme s exekutorem. Plně se věnujeme pouze této problematice. Pohledávky jako jediná společnost skutečně ihned odkoupíme či na ně poskytneme zálohu.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

NEXS, s.r.o.

Provádíme vymáhání pohledávek a exekuce.

Reform-Invest, s.r.o.

Provádíme správu a inkaso pohledávek, zajišťujeme reklamu na internetu a zprostředkování finančního poradenství.

Global Inkaso, s.r.o.

Vymáhání a správa pohledávek soudní i mimosoudní cestou pro právnické i fyzické osoby včetně poskytování právního servisu. Nabízíme bezplatné poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

JL finance, s.r.o.

Nabídka vymáhání a odkupu pohledávek. Zprostředkování mezinárodního obchodu.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

AD IN, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

Cashdirect, a.s.

Nabídka služeb v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

Martin Havlina

Vymáhání inkaso pohledávek. Zajišťujeme finanční služby, investiční poradenství, nabízíme pojištění.

PERSONAL GROUP, s.r.o.

PERSONAL GROUP, s.r.o.

Inkaso pohledávek, vymáhání dluhů, ochrana osob a majetku, detektivní služby. Zaručujeme naprostou diskrétnost našich klientů a profesionální přístup. Veškeré služby provádíme na základě udělených koncesí dle nového novelizačního zákona.

Inkasní & Exekuční kancelář, s.r.o.

Vymáhání a správa pohledávek. Provádíme fyzický kontakt s dlužníky po celé ČR a EU. Dále nabízíme právní a exekutorské služby.

OTEVŘENO (nonstop)

SLAVIA INVEST, a.s.

Nabídka služeb v oblasti vyhledání věřitelů, zpracování a podání návrhu na prohlášení konkurzu, přihlášení pohledávky do konkurzu či likvidace.

ABEWY EXE GROUP, s.r.o.

Správa, vymáhání a odkup pohledávek.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Jakub Hradec

Vymáhání pohledávek dle platných předpisů a podepsaných smluv.