Odhady a znalecké posudky

Ing. Pavel Kvita

Nabídka soudního znalce v oboru oceňování podniků.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ing. Petr Kryšpín

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti strojírenství. Poskytování odborného poradenství.

GLOBAL ECONOMIC SERVICE, s.r.o.

Zajištění znaleckých posudků k ceně nemovitosti pro daňové účely či tržní oceňování. Zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí.

YBN CONSULT - Znalecký ústav, s.r.o.

Poskytování oceňování nemovitostí, podniků a jejich pohledávek, nehmotného, movitého a finančního majetku. Nabídka poradenských činností.

US - PSH, spol. s r.o.

Nabízíme zajištění posudků u autorizovaných znalců a certifikací nezávadnosti ve zkušebních ústavech.

Ing. Ladislav Bukovský

Poskytování znaleckých posudků, inspekcí, diagnostiky a poradenství v oblasti stavebnictví. Provádění sanace staveb.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ing.Tomáš Blažek - REALIT SERVIS

Ing.Tomáš Blažek - REALIT SERVIS

Soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí. Znalecké posudky podle cenového předpisu. Tržní hodnota nemovitostí. Výkon správy domů ve vlastnictví fyzických osob.

PROFI-TEN, a.s.

Poskytování oceňovacích, konzultačních a expertních služeb v oblastech majetkových a investičních. Oceňování majetku.

Ing. Miloslava Popenková, CSc.

Nabídka znaleckých odhadů v oblasti inženýrského stavitelství.

Radek Šlapák

Nabídka znaleckých posudků a odhadů cen se specializací na oceňování motorových vozidel.

Ing. Jaroslav Znamenáček

Oceňování motorových vozidel a výpočty škod, zajištění poradenské i zprostředkovatelské činnosti v havarijním a povinně smluvním pojištění.

Ing. Josef Till

Poskytování služeb soudního znalce v oblasti oceňování nemovitostí. Správa nemovitostí fyzickým i právnickým osobám.

Ing. Ivan Švec

Ing. Ivan Švec

Soudní znalec v oboru ekonomika - oceňování nemovitostí, určení ceny obvyklé (tržní) a ceny úřední. Smluvní znalec České spořitelny, a.s.

INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o.

INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o.

Vypracování znaleckých posudků, oceňování a expertní práce v oborech ekonomika, stavebnictví, strojírenství, hutnictví a výpočetní technika.

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

A + Analýza, s.r.o.

Znalecký ústav poskytují znalecké posudky a odhady v oboru věcí movitých a nemovitých. Soudní znalec z oboru ekonomika vyhotoví znalecký posudek.

IRA, spol. s r.o.

Nabídka oceňování nemovitého a movitého majetku, podniku, cenných papírů a nehmotného majetku.

Kolumbus, s.r.o.

Nabídka poradenské i expertní činnosti v oblasti škod a oceňování majetku.

ev. č. 1281 Ing. Magdalena Čudová

Oceňování nemovitostí a podniků. Poradenství o pronájmu nemovitostí a zdanění podniků.

JP Consult cz, s.r.o.

Provádění znaleckých posudků pro daňové účely při prodeji, darování a dědictví majetku.

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

Ing. Stanislava Kellerová

Provádíme odhady a oceňování nemovitostí. Zpracováváme znalecké posudky a odhady cen.

Zbyněk Hozák

Vypracování znaleckých posudků za účelem stanovení časové a obecné ceny motorového vozidla i přívěsu včetně posouzení technického stavu vozidla.

Ing. Miroslav Šmerda

Ing. Miroslav Šmerda

Zpracování znaleckých posudků pro daňové účely, převody nemovitostí, dědická řízení či rozvodová a úvěrová řízení. Nabídka oceňování nemovitostí.

Ing. Jarmila Blahová

Nabídka služeb soudního znalce pro oceňování nemovitostí.

Ing. Jaroslava Hromádková

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti odhadů i oceňování nemovitostí.

Ing. Jan Beneš

Provádění znaleckých posudků a odhadů nemovitostí všech druhů.

Ing. Daniel Kozický

Nabídka služeb soudního znalce a odhadce v oblasti nemovitostí a vodních staveb.

Ing. Jiří Rauch

Ing. Jiří Rauch

Poskytujeme znalecké služby v oboru ceny a odhady nemovitostí.

NOREA, s.r.o.

Prodej a pronájem nemovitostí. Konzultace v oblasti realit. Oceňování nemovitostí soudním znalcem a certifikovaným odhadcem majetku.

Mgr. Václav Karlíček, advokát

Mgr. Václav Karlíček, advokát

Specializujeme se na ochranu průmyslových práv a nabízíme zpracování přihlášek vynálezů, ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

B.S.O., spol. s r.o.

Poskytování odhadů a oceňování věcí nemovitých, nehmotného majetku, podniků, finančního majetku a škod na majetku v důsledku havárií.

ZNALEX, s.r.o.

Zaměřujeme se na vypracování znaleckých posudků i odborných expertíz v oblasti ekonomie a oceňování majetku.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ing. František Jarolímek

Nabízíme oceňování, odhady a znalecké posudky nemovitostí.

JUDr. Josef Vochozka

Nabídka oceňování movitých věcí, vybavení bytových i nebytových prostor, kanceláří včetně technického vybavení.

Ing. Martin Bakeš

Nabízíme vypracování znaleckých posudků v oborech strojírenství a ekonomiky, stanovení cen a provádíme odhady věcí movitých.

Ing. Petr Žalman

Ing. Petr Žalman

Zpracuji znalecký posudek na motorová vozidla, osobní, nákladní, motocykly a přívěsy. Ocením strojní zařízení, vybavení kanceláří, garáží, dílen i jiné věci movité, včetně zařízení domácností. Pro dědická a soudní řízení, vklad majetku do firmy, atp.

Ing. Pavel Niebauer

Vypracování znaleckých posudků nemovitostí, stanovení ceny obvyklé a ceny úřední.

Ing. Pavel Bulíř, CSc.

Poskytování služeb v oblasti oceňování okrasných dřevin a jejich porostu, dendrologie a sadovnictví.

Ing. Lubomír Werner

Poradenské služby v oboru nemovitostí. Oceňování nemovitého majetku.

Irena Kadlčíková

Provádění znaleckých posudků i odhadů cen nemovitostí a pozemků.

Ing. Josef Kurtz

Nabídka služeb odhadce pro oceňování nemovitostí.