Odhady a znalecké posudky

Ing. Petr Duník STATIKA PRAHA

Ing. Petr Duník STATIKA PRAHA

Navrhujeme statické řešení rekonstrukcí a novostaveb nejen bytových a rodinných domů. Vypracujeme posudek, zajistíme stavební povolení a dozor stavby.

Ing. Petr Tůma

Ing. Petr Tůma

Jako soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací oceňování cenných papírů nabízím zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, a to zejména: ocenění akcií a akciových podílů pro veškeré účely, oceňování …

Karel LUKÁŠ

Vypracování znaleckých posudků osobních, dodávkových a nákladních motorových vozidel, autobusů, motocyklů, traktorů, přívěsů, návěsů, speciálních a závodních strojů.

Hana Drtílková

Nabídka služeb v oblasti oceňování nemovitostí.

Soudni-znalci.info, s.r.o.

Soudní znalec a koncesovaný odhadce v oboru ekonomika. Činnost soudních znalců zahrnuje poradenství, znalecké posudky, oceňování, odborné expertízy, odhady cen. Hovoříme anglicky. Soudně-znaleckou činnost z oboru ekonomika poskytujeme v odvětvích: podnik, …

MERCATOR CONSULTING, s.r.o.

Vypracování znaleckých posudků a nabídka poradenství a odborné ekonomické činnosti.

JONES LANG LASALLE - REALITNÍ SLUŽBY

JONES LANG LASALLE - REALITNÍ SLUŽBY

Nabízíme služby v oblasti rezidenčních a komerčních nemovitostí, prodej, pronájem, oceňování i poradenství v ČR a na Slovensku. Služby: strategický, proaktivní přístup k zprostředkování pronájmu vašich nemovitostí, realitní poradenství, korporátní ...

Ing. Lenka Tůmová

Ing. Lenka Tůmová

Vypracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, a to pro účely komerční i nekomerční, jako je například: Ocenění závodů (podniků) a částí závodů. Ocenění majetku pro účely přeměn společností – fúzí, rozdělení, změn ...

PhDr. Pavel Kalina

Nabízím služby znalce v oblasti evropského malířství a sochařství.

Ing. Miloš Drdácký DrSc.

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí a staveb.

PhDr. Václav Hošek

Nabízím služby znalce v oborech sport a školství a kultura. Specializuji se na sportovní potápění a psychologii.

Ing. Viktor Kotrubenko

Znalecké posudky, odhady a služby soudního znalce v oblastech: počítač (hardware, software a ostatní výpočetní technika), elektronika, registrační pokladny, kancelářská technika, informační technologie, autorská práva, licence, digitální ...

SM-DATA, a.s.

Nabízíme vedení účetnictví, finanční analýzy, daňové i ekonomické poradenství, finanční analýzy, oceňování podniků, akvizice a podnikové kombinace. Dodáváme informační systémy a poskytujeme outsourcing podnikových účtáren.

Ing. Zbyněk Meškán, MBA - znalecké odhady

Vypracování znaleckých odhadů a posudků pro : ocenění věcí nemovitých, ocenění věcí movitých, ocenění zemědělských strojů, ocenění vozidel (osobních i nákladních), ocenění výpočetní techniky a strojů.

ORIS PLUS spol.s r.o. – oddělení Realitní servis

Komplexní služby v oblasti realit. Zprostředkování nákupu a prodeje všech typů nemovitostí, domů, bytů, pozemků a pronájmů. Naše společnost zajišťuje právní služby a znalecké odhady. Dále pro naše klienty zprostředkujeme výhodné financování, hypoteční úvěry a …

Lucie Majerová Matysová

Odhad ceny vaší nemovitosti zdarma. Dosáhněte průměrně až o 300tis. vyšší ceny, než kdybyste hádali cenu sami. Do několika hodin získáte přesnou analýzu a profesionálně určenou prodejní cenu vaši nemovitosti. Se správně stanovenou prodejní cenou vaši ...

IVAN BOUŠKA

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví. Specializuji se na soudní lékařství.

Lubomír Hurta

Nabízím služby znalce se specializací na zdravotnictví, konkrétně na sportovní traumatologii. Vypracuji expertní vyšetření či přezkoumání jiných znaleckých posudků, pomoc při kriminalistickém vyšetřování a dále poskytuji vyjádření k charakteru nemoci či ...

JUDr. Karel Koubík

Nabízím služby znalce v oborech střelivo a výbušniny. Zaměřuji se na pyrotechniku či munici.

PRIVILEGE CAPITAL, s.r.o.

Mezinárodní společnost zaměřená na odkupy, prodeje firem a investiční vstupy private equity (sdružuje celosvětovou síť renomovaných investorů). Společnost je zaměřena na zvyšování hodnot společností, včetně mezinárodních expanzí a oceňování podniků.

RYCHLÝ VÝKUP NEMOVITOSTÍ

Přímý výkup nemovitostí za hotové, peníze ihned. Kupujeme domy, byty, pozemky po celé ČR. Zajistíme zastavení exekuce a odvrácení dražby, oddlužení nemovitosti a okamžitý odkup nemovitostí investory. Výhodný výkup zadlužených nemovitostí, prodej vlastních ...

Znalecký ústav ANEXSIS s.r.o.

Nabízíme oceňování strojů, strojírenských technologií a systémů, oceňování věcí movitých, motorových vozidel i historických motorových vozidel. Zabýváme se posuzováním stavu výrobních strojů, zařízení a systémů, autoopravárenství, analýzou dopravních nehod, …

Centrum dotací

Dotace z EU pro podnikatele, bytové a rodinné domy, města a obce, neziskový sektor. Energetický audit a posudek, právní služby, daňové optimalizace, studie proveditelnosti, podnikatelský záměr, projektová dokumentace staveb, rozpočet stavby. Územní ...

Zdeněk Myslík

Nabízím znalecké služby v oblasti stavebnictví, oceňování a odhadů nemovitostí. Vypracuji znalecký posudek při převodu nemovitosti, majetkovém vyrovnání, vkladu do účetnictví a dědickém řízení. Pomohu s určováním daní při změně majitele, zjištěním tržní ...

Vladimír Borovička

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Specializuji se na odhady cen motorových vozidel.

Doc. MUDr. KAREL CITTERBART, CSc.

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví. Specializuji se na porodnictví a gynekologii.

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na porodnictví a gynekologii.

Ing. Zbyněk Hanuš

Nabízím služby znalce v oborech energetika, hutnictví a strojírenství. Specializuji se na životnost částí energetických zařízení a stanovení příčin poruch. Zabývám se hutními výrobky a polotovary.

Ing. Věra Jandurová

Nabízím odhady cen nemovitostí. Zaměřuji se na obytné a průmyslové stavby.

Ing. Jana Opočenská

Nabízím znalecké posudky z oboru ekonomika a stavebnictví. Specializuji se na odhady cen nemovitostí a obytné stavby.

EXPERTCON s.r.o.

Zpracování znaleckých posudků pozemních a inženýrských staveb. Posouzení vad a poruch nosných i nenosných částí staveb. Návrhy sanací. Posouzení stávajících budov s ohledem na plánovanou modernizaci nebo změnu užívání stavby. Technické audity staveb a pozemků …

Ing. Bohumil Ullmann, CSc.

Ověřuji výsledky hodnotové analýzy ve výrobních a jiných podnicích a funkčně nákladový přístup ve strategickém rozborování podniků a institucí.

Ing. Hana Randušková

Nabízím odhady cen nemovitostí. Provádím ocenění pro vypořádání - dělení dědictví, pro stanovení honoráře pro notáře. Zhotovím posudky, v nichž je určena tržní hodnota nebo administrativní cena nemovitosti. Nabízím stanovení tržní ceny zdarma, pokud mi ...

Ing. Martin Vorel

Provádíme ocenění nemovitostí, znalecké posudky a poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ing. Josef Pangrác

Nabídka služeb soudního znalce v oboru stavebnictví se zaměřením na ceny a odhady nemovitostí či poruchy staveb. Vypracování posudků dědického řízení, stanovení obvyklého nájemného, stanovení hodnoty věcného břemene, daně z převodu nemovitostí či pro ...

Ing. Miloslav Stuna

Soudní znalec z oboru motorových vozidel a silniční dopravy.

Tomáš Vojáček - Soudní lékař

Zabývám se prováděním znaleckých posudků v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství. Jedná se o posuzování úrazových změn, které mohly vzniknout útokem jiné osoby, pracovní úrazy atd.

Martin Bouzek

Provádím posuzování vad a poruch stávajících staveb a novostaveb, inženýrských staveb, obytných a průmyslových staveb, rozpočtování a fakturace ve stavebnictví. Dále nabízím oceňování nemovitostí podle cenového předpisu (zákon č. 151/1997Sb. a prováděcí ...

PhDr. arch. Jiří Beneš

Nabízím znaleckou činnost v oblasti stavebnictví a odhady nemovitostí.

Řeším Nemovitost

Řeším Nemovitost

S námi zvládnete jak standardní, tak i nestandardní prodeje nemovitostí (s exekucí, s účastí opatrovnického soudu), a rovněž umíme najít i spolehlivého nájemníka. Dále také odhad hodnoty nemovitosti, konzultace, poradenství v oblasti převodu a investic do ...

REKA-GROUP s.r.o.

Společnost se specializuje zejména na prodej bytů, rodinných domů, pozemků, chat a chalup, na pronájem bytů, domů, nebytových prostor a na správu nemovitostí v Praze a Středočeském kraji. Též výkup bytů a rodinných domů atd. Naše společnost je připravena ...