Ekonomika, finance, právo

JUDr. Petr Kotrlík

Poskytování právních služeb zejména v obchodním a korporátním právu.

JUDr. Ivan Bureš, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na prodej a transformaci podniků, investice a tuzemské i mezinárodní obchodní vztahy.

JUDr. Karel Florian

Nabídka komplexních služeb, poradenství a zastupování v oblasti trestního práva.

JUDr. Jan Chlumský, advokát

Nabídka právních služeb se specializací na obchodní a bytové právo, nájem. Ovládá anglický, německý a ruský jazyk.

Mgr. Radka Macková

Poskytování služeb advokátní kanceláře specializující se na občanské, obchodní, rodinné a trestní právo.

Martin Allgaier

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního a daňového práva.

JUDr. Eduard Bruna, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb se specializací na trestní právo.

Mgr. Augustin Kohoutek

Nabídka služeb v oblasti smluvního práva, fúzí a akvizic, práva informačních technologií a telekomunikačního práva.

JUDr. Gabriel Žilinský, advokát

Poskytování právního poradenství v oblasti insolvenčního, obchodního, pojišťovacího a trestního práva.

JUDr. Eduard Malovaný

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

NOREA, s.r.o.

Prodej a pronájem nemovitostí. Konzultace v oblasti realit. Oceňování nemovitostí soudním znalcem a certifikovaným odhadcem majetku.

JUDr. Martin Hádek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře zaměřující se zejména na trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Ing. Marek Švehlík

Poskytování služeb v oblasti obchodního, procesního a trestního práva s možností spolupráce v němčině a angličtině.

JUDr. Radomil Ondruch

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní právo.

JUDr. Filip Chytrý

Nabídka služeb v oblasti obchodního závazkového práva, práva společností, správy pohledávek a konkurzní problematiky.

Mgr. Tomáš Krejčí, advokát

Nabídka právních služeb se specializací na zakládání společností, konkurzy a vyrovnání, likvidace a bytové právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Tomáš Mácha, advokát

Nabídka komplexních právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

JUDr. Ilona Mirvaldová, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na lidská práva a svobody, občanské, trestní a rodinné právo, rozvody a společné jmění manželů.

JUDr. Ladislav Moc

Nabídka právních služeb se specializací na konkurs, vyrovnání, likvidace a obchodní právo.

Mgr. Jan Rabas, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na konkurs a vyrovnání, likvidace, společnosti, družstva, prodej a transformace podniku, obchodní a bytové právo.

JUDr. Jiří Veselý, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře v oblasti trestního a občanského práva.

JUDr. Danuše Matěnová

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, správní a rodinné právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Jana Benešová, advokátka

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské a správní právo.

JUDr. Josef Monsport

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní a trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Iva Fialová Ištvánková

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní a správní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Vladimír Fučík

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na autorské, občanské a obchodní právo.

JUDr. Eva Hlaváčková, advokát

Řešení problémů v oblastech práva občanského, rodinného, obchodního a trestního formou poradenství i právního zastoupení.

JUDr. Daniel Honzík, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na bytové, občanské a obchodní právo.

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát

Poskytování služeb v oblasti obchodního, finančního a daňového práva.

JUDr. Karla Chlumská

JUDr. Karla Chlumská

Nabídka advokátních služeb v oblasti reklamního, autorského a obchodního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Markéta Dardová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní právo.

Mrg. Ing. Ivo Hala, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti insolvenčního, občanského a obchodního práva.

JUDr. Blanka Čechová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Ivan Ertelt

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Petra Habartová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:30)