Ekonomika, finance, právo

JUDr. Markéta Schormová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Vladimíra Smetanová, advokátní kancelář

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na dědické, pracovní, rodinné a občanské právo.

JUDr. Lenka Smolíková, LL.M., advokátka

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na právo nemovitostí a na stavební a procesní právo.

JUDr. Eva Stehlíková

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní, rodinné a bytové právo.

Mgr. David Strupek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti lidských práv, občanského a trestního práva.

JUDr. Jitka Němcová, advokát

JUDr. Jitka Němcová, advokát

Advokátní kancelář zaměřující se na občanské, rodinné, trestní, pracovní a obchodní právo.

JUDr. Zuzana Svrčková

Poskytování právního poradenství v různých oblastech práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Jan Syka

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

Mgr. Tomáš Sýkora

Nabídka právních služeb se zaměřením na zakládání společností, obchodní a občanské právo. Právní poradenství v oblasti prodeje a nákupu nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Petr Šebela, advokát

Poskytování právních služeb fyzickým osobám i podnikatelům v různých životních situacích.

JUDr. Stanislav Šich, advokát

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

AK Mgr. Jiří Šimek

Poskytování právních služeb se zaměřením na nekalou soutěž, občanské, obchodní a živnostenské právo.

JUDr. Radomír Šimek, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na bytové, občanské, obchodní a společenské právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Michal Šimků, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a trestní právo.

JUDr. Libor Šlauf, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské, správní a mezinárodní obchodní právo.

JUDr. Helena Šlaufová, advokátní kancelář

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné a pracovní právo.

JUDr. Andrea Dubovská Šolcová, Ph.D., advokátka

Poskytování právních služeb se zaměřením na právo nemovitostní, obchodní a občanské.

Mgr. Zuzana Wohlmuth, advokátka

Nabízíme advokátní služby se zaměřením na občanské, obchodní, finanční a bankovní právo, fúze či akvizice.

JUDr. Květoslava Štorkánová, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, rodinné a obchodní právo.

Mgr. Roman Šťastný

Nabídka advokátních služeb v oblasti bankovního, finančního a nemovitostního práva.

JUDr. Zdeněk Šulc, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní a občanské právo a dále na výkony rozhodnutí, zástavy a vymáhání pohledávek.

JUDr. Jaroslav Červinka, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

JUDr. Jaroslav Dospěl

Poskytování právních služeb.

JUDr. Jaroslav Nejtek, advokát

Nabídka služeb v oblasti obchodního, občanského, správního a trestního práva.

JUDr. Vladana Zemanová, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské právo.

JUDr. Aleš Zeman, advokát

Poskytování služeb v oblasti pracovního, obchodního, občanského a trestního práva.

JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D.

Nabídka advokátních služeb v oblasti finančního a obchodního práva.

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na autorské, občanské, obchodní právo a veřejné zakázky.

Mgr. Marcela Bernardová

Nabídka právních služeb se zaměřením na obchodní a občanské právo.

JUDr. Ladislav Břeský

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní a rodinné právo.

Eva Winklerová

Eva Winklerová

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a správní právo.

Ing. Jarmila Blahová

Nabídka služeb soudního znalce pro oceňování nemovitostí.

Ing. Jaroslava Hromádková

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti odhadů i oceňování nemovitostí.

Ing. Jan Beneš

Provádění znaleckých posudků a odhadů nemovitostí všech druhů.

Ing. Daniel Kozický

Nabídka služeb soudního znalce a odhadce v oblasti nemovitostí a vodních staveb.

Ing. Jiří Rauch

Ing. Jiří Rauch

Poskytujeme znalecké služby v oboru ceny a odhady nemovitostí.

Mgr. Karel Machánek

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva.

JUDr. Alena Skoupá

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:30)