Ekonomika, finance, právo

JUDr. Hynek Mottl

Nabídka sluižeb advokátní kanceláře v oblasti finančního a insolvenčního práva.

Mgr. Tomáš Mužík

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní a trestní právo.

JUDr. Marie Myslilová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné a správní právo.

JUDr. Jiří Noha

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, trestní, občanské a správní právo.

JUDr. Karel Novotný, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti bytového, obchodního, správního a živnostenského práva.

Dr. Peter Oberlechner

Nabídka právních služeb. Specializace na cenné papíry, fúze i akvizice, občanské právo, obchodní právo mezinárodní a právo rakouské.

JUDr. Jiří Ondroušek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se specializací na občanské, obchodní a trestní právo.

JUDr. Matěj Outrata, advokát

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na evropské, občanské a obchodní právo.

JUDr. Viktor Pak, advokát

Nabídka advokátních služeb se specializací na občanské, obchodní, bytové a zdravotnické právo, nemovitosti, dražby, nájem a restituce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

JUDr. Milan Pavlíček, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, společnostního a živnostenského práva.

Mgr. Michaela Počárovská, advokátka

Poskytování advokátních služeb se specializací na občanské a obchodní právo.

Mgr. Petr Pazdera, advokátní kancelář

Poskytování právních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

JUDr. Marie Pánková, advokátka

Poskytování právní pomoci v oblastech trestního, civilního a rodinného práva.

JUDr. Isabela Pátá, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Petr Pečený

Nabídka služeb advokátní kanceláře se specializací na autorské, mediální, občanské a obchodní právo a ochranu osobnosti.

JUDr. Ondřej Petr, advokát

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v různých oblastech práva.

JUDr. Jiří Petrů

Nabídka právních služeb a poradenství se specializací na mediální, občanské a obchodní právo, na ochranu osobnosti, reklamu a právní vztahy.

JUDr. Iva Neuhäuslová Pichrtová, advokátní kancelář

Poskytování advokátních služeb se specializací na občanské a obchodní právo.

Mgr. Šárka Podlenová, advokátka

Poskytování advokátních služeb se specializací na autorské a trestní právo.

Mgr. Karin Pomaizlová, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti autorského a obchodního práva.

Mgr. Emília Popovičová, advokátka

Nabídka advokátních služeb se specializací na konkurs a vyrovnání, likvidace, občanské, obchodní a zdravotnické právo i právo slovenské.

JUDr. Gabriel Pöthe

Poskytování právních služeb v oblasti autorského a obchodního práva.

JUDr. Hana Jareš Procházková, advokátka

JUDr. Hana Jareš Procházková, advokátka

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské, trestní, obchodní, správní a rodinné právo.

Mgr. Milan Romanovský, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na daňové, finanční, občanské, obchodní a trestní právo.

Mgr. Martin Rotta

Nabídka služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, likvidace, občanského a obchodního práva a výkonu rozhodnutí.

JUDr. Monika Rutlandová

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Tomáš Rydvan

Nabídka advokátních služeb v oblasti práva nemovitostí, korporačního a správního práva.

JUDr. Ivana Seifertová

Poskytování služeb v oblasti práva insolvenčního, rodinného, občanského, obchodního, realit. Zastupování u soudu, sepisování smluv, ověřování podpisů.

JUDr. Markéta Schormová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Vladimíra Smetanová, advokátní kancelář

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na dědické, pracovní, rodinné a občanské právo.